Göllerin korunması için eylem planı hazırlandı

Göllerin ve sulak alanların korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın hazırladığı eylem planı yürürlüğe girdi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Göllerin ve sulak alanların bütüncül bir şekilde korunması amacıyla hazırlanan "Göller ve Sulak Alanlar Eylem Planı Genelgesi" yürürlüğe girdi.

Su kaynaklarının korunması ve doğru kullanımının büyük önem taşıdığını vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, göllerin ve sulak alanların bütüncül bir şekilde koruma, kullanma dengesi gözetilerek muhafaza edilmesi amacıyla Bakanlık tarafından "Göller ve Sulak Alanlar Eylem Planı" hazırlandığını söyledi.

Eroğlu, Eylem Planı'nın sorumlu bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar tarafından disiplinli bir şekilde uygulanması ve planlanan eylemlerin belirlenen takvime uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla "Göller ve Sulak Alanlar Eylem Planı Genelgesi"ni imzaladığını ve genelgenin yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Türkiye'deki doğal göller ve sulak alanlarda karşılaşılan başlıca sorunların su miktarındaki azalma, biyolojik çeşitliliklerin karşı karşıya kaldığı tehdit ve su kalitesindeki bozulmalar olduğuna dikkati çeken Eroğlu, doğal göllerde ilk karşılaşılanın kirlilik problemi ile "ötrofikasyon" olarak da adlandırılan fitoplanktonların ve alglerin aşırı artışı olduğunu ifade etti.

"303 göl ve sulak alanda çalışma yapılacak"

Eylem Planı kapsamında 25 havzada bulunan 303 göl ve sulak alanda çalışma yapılacağını söyleyen Eroğlu, "Göllerin su kütlesi ve havza sınırları esas alınarak, hayata geçirilecek eylem planıyla, doğal göl ve sulak alanlarda meydana gelen su seviyesindeki düşüşlerin önlenmesi amaçlandı. Ayrıca doğal göl ve sulak alanların ekolojik yapısının korunması, doğal göl ve sulak alanların yeraltı sularını beslemedeki fonksiyonlarının devamlılığının sağlanması doğal göl ve sulak alanların mevcut kullanım amaçlarının sürekliliğinin temin edilmesi, ekolojik çevrim, kuş yollarının olumsuz yönde etkilenmesinin önlenmesi hedeflenmiştir" diye konuştu.

Plan kapsamında atılacak adımlara ilişkin bilgi veren Eroğlu, "Söz konusu eylem planı kapsamında doğal göllerin envanterlerinin çıkarılması, doğal göllerin tabanlarının topoğrafik ölçümlerinin belirlenmesi, doğal göllerin su bütçesinin tespit edilmesi, baskı ve etki bileşenlerinin ve kirletici parametreler için özümleme kapasitesinin belirlenmesi, doğal göllerin izlenmesi ve su kalitesinin belirlenmesi ve doğal göllerin su kalitesinin ve miktarının iyileştirilmesi çalışmaları yapılacaktır" dedi.

Etiketler