5 °C

Maden Atıkları Yönetmeliği 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek

Madencilik sektörü atıklarına ilişkin hazırlanan yönetmelik, 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Maden Atıkları Yönetmeliği 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca madencilik sektörü atıklarına ilişkin hazırlanan Maden Atıkları Yönetmeliği, 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Yönetmelikle madencilik faaliyetlerinin çevre koruma ilkeleri ile uyum içerisinde yürütülmesi, ülke ekonomisine katkı sağlanması ve çalışmaların insan sağlığına olumsuz etkilerinin önlenmesi amaçlanıyor.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, maden varlığı ve çeşitliliği açısından önemli ülkeler arasında bulunan Türkiye, madencilik de ülke ekonomisinde lokomotif görev üstlenen sektörler arasında yer alıyor.

Madenlerin aranması, çıkarılması, hazırlanması veya depolanması sonucunda ortaya çıkan atıkların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Maden Atıkları Yönetmeliği 15 Temmuz 2015'te Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

150 kurum, kuruluş, oda ve paydaşların görüşleri alınarak düzenlenen yönetmeliğin öngörülen 2 yıllık geçiş süresi 15 Temmuz 2017'de doluyor.

Mevzuatta sadeleşme sağlanacak

Maden atıkları, çok yüksek miktarlarda açığa çıkıyor olması, bertaraf yeri teminindeki güçlükler, atığın fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkan karmaşık yapısı nedeniyle diğer atık gruplarından ayrılıyor.

Ancak, Türkiye'nin atık yönetimi mevzuatı içinde maden atıklarının yönetimine özgü bir düzenleme bulunmaması nedeniyle hazırlanan söz konusu yönetmelikle, öncelikle bu alandaki yasal boşluğun doldurulması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve ülke genelinde etkin bir maden atıkları yönetim modelinin oluşturulması amaçlanıyor. Bu kapsamda 2006/21 EC sayılı AB Maden Atıkları Direktifi dikkate alınarak hazırlanan yönetmelik, diğer atık türlerinden farklı olarak sadece madencilik sektörü atıklarına özgü bir yönetimi içeriyor.

Böylece mevcut durumda Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik ve 3 adet genelge hükümleri doğrultusunda yönetimi sağlanan maden atıklarının, kendine özel bir yönetmelik ile yönetilmesi mevzuatta sadeleşme sağlayacak.

Risk analizine göre tedbir alınacak

Yönetmelikle maden atıklarının bertaraf edildiği tesisler, çevresel risk analizine göre sınıflandırılacak. Bu sayede her risk grubuna göre alınacak çevresel tedbirler ile atık yönetimi de sağlanmış olacak.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap