SHURA: Türkiye net sıfır emisyon hedefi için elektrik sisteminin esnekliği artırmalı

Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşması için yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonunun hızlandırılması ve elektrik sisteminin esnekliğinin artırılması gerektiği belirtildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, "Türkiye Elektrik Sisteminde Esneklik Uygulamalarına Yönelik Politika Seçenekleri" raporunu yayınladı.

Raporda, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlayabilmesi ve 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi için büyük ölçüde yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanması gerektiği kaydedildi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegre edilebilmesinin yolunun, elektrik sisteminin esnekliğinin artırılmasından geçtiğine işaret edilen raporda, bunun için batarya enerji depolama teknolojilerinin, pompaj depolamalı hidroelektrik santrallerinin, iletim ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesi gibi teknolojik seçeneklerin yanı sıra talep tarafı katılımının etkinleştirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik piyasasında etkinliğini artıracak düzenlemeler gibi piyasa temelli seçeneklere dikkat çekildi.

Elektrik sistemi esnekliğinin artması için uygulanabilecek politika ve strateji önerileri

Raporda, daha fazla yenilenebilir enerjinin elektrik sistemi entegrasyonuna imkan veren, elektrik sistemi esnekliğinin artması için uygulanabilecek seçenekler incelenerek politika ve strateji önerilerinde bulunuldu.

Organize toptan elektrik piyasalarında yapılacak çeşitli iyileştirmelerin elektrik sistemi esnekliğinin artmasında önemli bir etkiye sahip olacağı belirtilen raporda, net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda fosil yakıt teşviklerinin tekrar değerlendirilerek zaman içinde kaldırılması da önerildi.

Raporda, enerji depolama seçeneklerinin sistem esnekliğinde önemli rol oynadığı, bu nedenle depolama teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması için uzun vadeli stratejilerin ve hedeflerin oluşturulmasının ciddi faydalar sağlayacağı kaydedildi.

Elektriğin form değiştirmesini sağlayan teknolojilerin de yer aldığı raporda, bu sayede yenilenebilir enerji kaynaklı üretimin hidrojen gibi farklı bir formda depolanarak sistem esnekliğine katkı sağlayacağı belirtildi.

Raporda, dijitalleşmenin halihazırda devam eden enerji dönüşümüne katkısına da dikkat çekilerek, akıllı şebeke altyapısının geliştirilmesi ve yeni iş modellerine sağlanacak destek mekanizmalarıyla dijitalleşmenin daha hızlı yayılabileceği kaydedildi.

"Artan sistem esnekliğiyle daha yüksek oranda yenilenebilir enerjinin entegrasyonu mümkün"

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkım Bağ Güllü, rapora ilişkin değerlendirmesinde, tüm dünyayla birlikte Türkiye'nin de enerji sisteminde kritik bir eşiğe yaklaştığını ifade etti.

Güllü, önce Kovid-19 salgını ile gerileyen talep, ardından Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkileriyle ortaya çıkan enerji krizinin enerji dönüşümünün gerekliliğini ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Daha fazla değişken yenilenebilir enerji entegrasyonu için güneş, rüzgar ve diğer düşük karbonlu teknolojilere yeni yatırımlar yapılırken, eş zamanlı olarak iletim şebekelerinin gelişimine ve sistemdeki rolüne daha fazla odaklanmak büyük önem arz etmektedir. Artan sistem esnekliğiyle birlikte, klasik elektrik sistemi yaklaşımı olan baz yük gerekliliği azalacak ve sisteme daha yüksek oranda yenilenebilir enerjinin entegrasyonu mümkün hale gelecektir."