Teknolojilerin yaşlanması dijital dönüşümün önündeki en büyük engel

Avrupa’da işletmelerin yüzde 57'si teknolojik açıdan dijitalleşme taleplerine ayak uydurmak için mücadele ediyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Didem ERYAR ÜNLÜ

Bağımsız araştırma şirketi Pierre Audoin Consultants (PAC) tarafından yürütülen ve Fujitsu tarafından yayınlanan yeni bir araştırmaya göre; yaşlanan teknolojiler, Avrupa’daki işletmeleri dijital dönüşümün gerçek faydalarından uzakta bırakıyor. Ankete katılan 500'den fazla büyük kurumsal BT ve iş dünyası karar vericisinin yüzde 57’si, teknoloji altyapılarının dijitalleşmenin getirdiği benzersiz talep seviyelerine ayak uydurmak için çaba gösterdiğini itiraf etti.

Dijital dönüşümün işletmeler için birçok fırsat sunmasına karşılık, hazırlıksızlık seviyesinin yüksekliği, dijital dönüşümün iş gündeminde henüz en üst düzeyde önceliğe sahip olmadığı gerçeğinin altını çiziyor. Fujitsu ve PAC araştırması, işletmelerin sadece yüzde 10'unun kendilerini dijital dönüşüm konusunda lider olarak gördüğünü ve sadece yüzde 17'sinin dijitalleşmenin kendi işletmelerinde ölüm kalım meselesi olduğunu düşündüğünü ortaya koyuyor. Yüzde 42'lik bir kesim ise, dijital dönüşümün bir etki yaratacağına inanıyor olmalarına karşın, ekonomik kaygılar gibi diğer zorlukların önceliği aldığını düşünüyor.

Fujitsu EMEIA Dijital ve Uygulama Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ravi Krishnamoorthi şunları söylüyor: “Şu anda dijital dönüşümün faydalarını gören işletmenin sayısının az olmasına karşın, önümüzdeki 12-36 aylık süreçte bunları öğrenmeye eğilimli olduklarını görmek gerçekten şaşırtıcı. Çok önemli bir ilerleme göreceğimize inanıyorum. İşletmelerin artan bir şekilde iş yüklerini ve uygulamalarını buluta taşımalarını ve yalnızca işletme çevikliğini değil, aynı zamanda BT bütçelerinin etkinliğini iyileştirmek için önemli adımlar atmalarını bekliyoruz.”

Uygulamaların dönüşümü

Teknoloji ve kültürel konular, dijital dönüşümün önündeki en önemli engeller olarak kendini gösteriyor. Bunlar arasında öncelikle işletmelerin teknolojilerinin ve altyapılarının yaşlanması, dijital teknolojilerin geleneksel sistemlere entegrasyonun zorluğu ve kültürel değişimin şirketlerin kendi BT organizasyonlarında ortaya çıkardığı zorluklar ön plana çıkıyor. Ankete katılanlara göre, özellikle eski uygulamaların iş çevikliği üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle yeni uygulamalara ihtiyaç duyması ve bu yeni uygulamaların şirket bütçesine getireceği yük, dijital dönüşümün en büyük olumsuzluğu olarak kendini gösteriyor. Tüm sonuçların ötesinde, araştırma önümüzdeki üç yıl içinde önemli bir değişimin gerçekleştiğini doğruluyor. Şu anda, anketi yanıtlayanların yalnızca yüzde 20'si uygulamalarının yarısından çoğunu buluta taşıdığını söylüyor. Bununla birlikte, bu sayının önümüzdeki 36 ay içinde iki katından fazlasına yükselmesi bekleniyor. Robotik süreç otomasyonunun kullanılmaya başlanmasının 2017’de artması ile birlikte, dış ve iç süreçlerin güvenilirliğinin, hızının ve odağının artması da bekleniyor.

Etiketler