Türkiye'nin ilk yeşil tahvili TSKB’den

TSKB, uluslararası piyasalarda “yeşil/ sürdürülebilir tahvil” (Green/Sustainable Bond) ihracını gerçekleştiren ilk Türk bankası oldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

didem-eryar-unlu-005.png

Sürdürülebilir büyümenin finansmanında kullanılmak üzere uluslararası tahvil piyasalarına ihraç edilen kıymetlere “Yeşil Tahvil” (Green Bond) adı veriliyor. Bu tahvillerle elde edilen fonlar yenilenebilir enerjinin yanı sıra enerji verimliliği, su yönetimi, atık yönetimi, yeşil bina ve temiz ulaşım gibi alanlarda hayata geçirilen “yeşil” altyapı projelerinin finansmanı için kullanılıyor. 

Sürdürülebilir yatırımlara sağladığı finansman olanakları ile düşük karbonlu ekonomiye destek veren Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), sürdürülebilirlik alanında bir ilke imza attı ve yedi bankanın koordinatörlüğünde 300 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil (Green/ Sustainable Bonds) ihracını gerçekleştirdi. 

Tahvil ihracı uluslararası piyasalarda 317 kurumsal yatırımcıdan yaklaşık 4 milyar dolar tutarında talep gördü. Böylece planlanan tutarın 13 katından fazla talep alınarak büyük başarı kazanıldı. Tahvil ihracına olan talebin yüzde 44’ü İngiltere’den, yüzde 39’u Kıta Avrupası’ndan, yüzde 9’u ABD off -shore fonlarından, yüzde 8’i ise Asya ve Orta Doğu’dan geldi. Türkiye’nin ilk Yeşil/Sürdürülebilir tahvil ihracından sağlanan fonla, iklim değişikliğine çözüm üreten yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımları ile toplumsal faydaya yönelik sağlık ve eğitim gibi alanlardaki projeler desteklenecek. 

Suat İnce: Geleceği koruyarak üretmek için çalışıyoruz

Yeşil Tahvil ile ilgili bilgi veren TSKB Genel Müdürü Suat İnce, "Sürdürülebilir bankacılık alanında öncü uygulamalarımızla geleceği koruyarak üretmek için çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil ihracı ile sürdürülebilirlik alanında yeni bir ilke imza atarken, geleceğe yatırım yapmanın gururunu yaşıyoruz. Uluslararası piyasalardan büyük talep gören bu ihraç ile hem yeşil projelere hem de toplumsal faydaya dönük yatırımlara ilave destek sağlayacağız" diye konuştu. 

TSKB olarak sürdürülebilirlik alanında verdikleri finansman desteğinin her yıl katlanarak büyüdüğünü de belirten Suat İnce, “Sürdürülebilirlik projelerimiz portföyümüzün yüzde 50'sini aşmış durumda. Özel sektör projelerine aktardığımız bu kaynaklarla Türkiye'nin yıllık karbondioksit salımının 8.3 milyon ton azalmasına katkı sağlıyoruz” dedi. Suat İnce’nin konuyla ilgili verdiği bilgiler şöyle: 

► Yeşil tahvilin normal tahvillere göre farkı nedir? 

Yeşil Tahvili diğer tahvil çeşitlerinden ayıran en önemli özellik, yatırımın sürdürülebilir bir geleceğe yapılması. Yeşil tahvillerle sağlanan fonlar iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yenilenebilir enerji, sürdürülebilir finansmanlar, enerji, su ve ham madde verimliği yatırımlarının finansmanında kullanılıyor. Toplum faydası gözeten sağlık, eğitim gibi yatırımlar da bu kapsama giriyor. Özetle yeşil tahvil, her anlamda geleceğe yatırım yapıyor. 

► Sürdürülebilir ekonomiye yönelik bir enstrüman olan yeşil tahvil ihracındaki borçlanma faizi normal tahvil ihracındaki borçlanma oranlarından farklı mı? 

Yeşil tahvillerin diğer tahvillere kıyasla bir fiyat avantajı bulunmamakla birlikte, Yeşil Tahvil standartları tüm dünyada geliştikçe, bu enstrümanın ihraççı kurumlar için avantajlı bir hale geleceğini söyleyebiliriz.

► Siz TSKB olarak yeşil tahvil ile ne zaman tanıştınız? 

TSKB olarak 66 yıldır ülkemizin kalkınması için çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik felsefesi 2000’li yılların başından bu yana bu yana tüm bankacılık faaliyetlerimizin temelini oluşturuyor. Bu kapsamda Türk özel sektörünün daha düşük karbonlu ve daha verimli bir ekonomiye geçişine yönelik nitelikli finansman ve danışmanlık olanakları sunuyoruz. Bugün çevre, yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği gibi sürdürülebilirlik yatırımlarına verdiğimiz krediler toplam kredi portföyümüzün yüzde 50'sini aşmış ulaşmış durumda. Bu portföy ile Türkiye'nin yıllık karbondioksit salımının 8,3 milyon ton azalmasına katkı sağlıyoruz. Sürdürülebilirlik ve düşük karbonlu üretim konuları sadece kredilendirme ve değerleme süreçlerimize değil, tüm bankacılık süreçlerimize entegre ediyoruz. 

► Bu tahvillerle sağladığınız finansmanı Türkiye'de kimler için kullandırmayı planlıyorsunuz? 

İhraç ettiğimiz Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil hem yeşil projeleri hem de toplumsal faydaya yönelik yatırımları odağına alıyor. Bu fonla, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, temiz ulaşım, atık yönetimi, su verimliliği gibi iklim değişikliğine çözüm üreten projelerin yanı sıra iklim değişikliği adaptasyonuna yönelik iyileştirme projelerine de destek sağlayabileceğiz. Ayrıca toplumsal faydaya dönük elektrik dağıtım hatları, limanlar, eğitim ve sağlık yatırımlarına destek verebileceğiz. 

► Yeşil tahvilin dünyadaki uygulamalarıyla ilgili bilgi verebilir misiniz? 

Yeşil tahvil piyasasının dünyada da gelişiminin henüz başlarında olduğunu söyleyebiliriz. Şimdilik Yeşil Tahvil ihracında öne çıkan ülkeler, ABD, Kanada, İskandinavya, İngiltere ve Fransa. Bu ülkeler içinde ABD, İngiltere ve Fransa şimdiye dek gerçekleştirilen toplam ihracın yaklaşık olarak yüzde 75’ini gerçekleştirmiş durumdalar. 

► 2015 yılında tüm dünyada ne kadarlık Yeşil Tahvil ihracı gerçekleştirildi? 

2015 yılında dünya çapında 41,8 milyar dolar tutarında ihraç gerçekleşti. Bu ihraçlar ağırlıklı olarak Kalkınma Finansmanı Kurumları ve Yerel Yönetimler tarafından yapılmış olup, ticari bankaların ağırlığının şimdilik düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber yeşil tahvil konusunda büyük bir potansiyel olduğunun altını da çizmek gerekiyor. 

► 2016 yılında dünyada ve Türkiye’de ne kadarlık bir ihraçtan bahsedeceğiz? 

2016 yılında dünyadaki yeşil tahvil ihracının 100 milyar doları aşması bekleniyor. Türkiye’nin ilk yeşil/sürdürülebilir tahvilini ise bankamız gerçekleştirdi. Yedi bankanın koordinatörlüğünde 300 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil (Green/ Sustainable Bonds) ihracımız uluslararası piyasalarda 317 kurumsal yatırımcıdan yaklaşık 4 milyar dolar tutarında talep gördü. Böylece planlanan tutarın 13 katından fazla talep alınarak büyük başarı kazanıldı. 

► Yatırımcının yeşil tahville sağlanan finansmanı kullanmasıyla elde edeceği ekonomik avantajları sıralar mısınız? 

Yeşil tahville sağlanan fonlarla desteklenen yatırımların ekonomik kalkınma için oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle uzun vadede büyüme üzerinde çevresel etkilerden kaynaklanabilecek risklerin bertaraf edilmesi yönündeki katkıyı çok kritik buluyoruz. Diğer yandan bu fonlarla finanse edilecek ilave yenilenebilir enerji yatırımlarının enerji ithalatına olan bağımlılığı, dolayısıyla cari açığı azaltıcı etkisi bulunuyor. Enerji ve kaynak verimliliği yatırımları sayesinde ise ekonomik büyümenin daha az enerji ve kaynak tüketerek gerçekleşmesine destek veriliyor. Tüm bu yatırımlarla ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişinin hızlanacağına inanıyoruz ve bu sürece katkı sağlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz.