Ülker’in hedefi: 2024'e kadar sıfır karbon salımı ile büyüme

Ülker 80. yılı için sürdürülebilirlik ilkelerini ve hedeflerini açıkladı. “Bu Dünya Bizim” konsepti etrafında oluşturulan ilke ve hedefler, aynı zamanda Ülker Bisküvi’nin Borsa İstanbul’daki Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmesi için de temel oluşturacak

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Ülker, sürdürülebilirlik ilkelerini ve 2024 hedeflerini “Bu Dünya Bizim” konsepti altında açıkladı. Ülker’in 80. yılı için sürdürülebilirlik kapsamında çalışmalar yapılacak. 

“Sürdürülebilirlik” kavramını, alışılagelmişin dışında çevre yatırımlarından çıkarıp iş hayatının her alanını kapsayacak şekilde genişleten “Sürdürülebilirlik Yaklaşımı”, 6 ana başlık altında toplandı. “Çevre”, “Değer Zinciri”, “İnovasyon”, “Çalışanlar”, “Toplumsal Sorumluluk” ve “Liderlik” başlıkları altında belirlenen hedeflere, 2024 yılına kadar ulaşılması öngörüldü. 

Yıldız Holding Gıda – Ülker Grubu Başkanı Mehmet Tütüncü, “Bizim işimiz gıda üretmek. Bunu yaparken bir elimiz toprağa diğer elimiz ise insana dokunuyor. Sürdürülebilirlik, işimizi yarın da devam ettirebilmemizin en temel basamağı. Sürdürülebilirliği, toprağın, kullandığımız suyun, çiftçimizin, çalışanımızın, tüketicimizin, sonuç olarak toplumun mutluluğunu gözetmek olarak görüyoruz” şeklinde konuştu. 

İtibarlı şirket, dünyanın ortak geleceğine sırtını dönemez 
Bugüne kadar yapılan işlerin merkezinde süreklilik ve topluma katkının olduğunu kaydeden Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sürdürülebilirlik, yarınlarda da işimizi devam ettirmek için bize güzel bir imkan sağlıyor. Günümüzde itibarlı hiçbir şirket ‘dünyanın ortak geleceğine’ sırtını dönemez. Maddi varlıkların değil marka değerinin ve gayri maddi varlıkların itibar kazandırdığı bir dünyadayız. Yatırımcılar dünya borsalarında, sorumlu kaynak yönetimi, üretim ve ticaret yapan şirket hisselerini seçiyor. Tüketiciler, kaynakları yarını düşünerek kullanan üreticilerin ürün ve markalarına öncelik tanıyor.” 

Sabri Ülker’in 'israfsız şirket modeli' 
Sürdürülebilirlik kavramının Ülker’in kurulduğu günden beri var olduğuna işaret eden Tütüncü, “Kurucumuz Sabri Ülker’in ‘israfsız şirket modeli’ aslında bizim ilk sürdürülebilirlik çalışmamızı içerir. Sabri Bey, kullandığı unun gramını, suyun damlasını, insanın emeğini israf etmeyen bir şirket kurmuştu. Bugünkü, sürdürülebilirlik çalışmalarımızı bu sağlam temeller üzerine oturttuk. Kaynakların verimli kullanımı, çalışanlarımızın mutluluğu, sektörün gelişimi için yaptığımız işbirlikleri, kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz hep bu vizyon etrafında örüldü. Yönetim Kurulu Başkanımızdan başlayarak tüm çalışma arkadaşlarımız da bu iş için gönüllüdür” şeklinde konuştu. 

Türkiye’de sürdürülebilirlik konusunda pek çok değerli çalışmanın yapıldığını ifade eden Tütüncü şu bilgileri aktardı: “Sürdürülebilirlik vizyonunu ana iş stratejisinin bir parçası olarak belirledik. Bu vizyona uzun dönemli hedefler ile ulaşacağız. Bu alanda da lider olmayı önemsiyoruz. Liderlik sorumluluğunun bilincinde dünya kaynaklarını verimli kullanan, yatırımcısına güven veren, büyürken topluma olan katkısını da eş zamanlı geliştiren ve değişen müşteri davranışlarına pro-aktif olarak karşılık veren bir iş modelini benimsiyoruz. Böylece, bilgi ve iletişim çağında sürdürülebilirliğe yatırım yaparken; beşeri sermaye, marka ve itibar değeri, inovasyon gücü gibi alanlardan oluşan gayri maddi varlıklarımızı en üst değerde yöneterek finansal piyasalarda kurumsal yatırımcılarımıza ve hissedarlarımıza maksimum değer üretmeyi hedefliyoruz.” 
Tütüncü’nün verdiği bilgiye göre 2024 yılına kadar; 

► Ambalajlamada %50 daha az fire, 
► Lojistik kaynaklı karbon salımında yüzde 20 azalma, 
► Ambalajlarda kullanılan plastiklerde yüzde 20 azalma, 
► Salım artışı olmadan büyüme, 
► Kâğıt kullanımında yüzde 20 azalma hedefleniyor. Çalışan değişim oranı ise yüzde 5’ten yüzde 3.5’e çekilecek.

BİSKÜVİLİK ALİAĞA BUĞDAYI EKİME HAZIR

Bisküvilik Aliağa buğdayı ekime hazır
Ülker Sürdürülebilirlik Platformu Koordinatörü Begüm Mutuş, “Bu Dünya Bizim” konsepti altında önümüzdeki dönem gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi verdi. Bu projelerin başında Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ile 2007 yılında başladıkları bisküvilik buğday projesi olduğunu kaydeden Mutuş, şöyle devam etti: “Türkiye’de üretilen buğdayın büyük bir kısmı ekmeklik buğday. Yapılan ıslah çalışmaları sonucunda birçok ekmeklik buğday çeşidi geliştirilmiş olmasına rağmen bisküvilik buğday konusunda çalışma yoktu. Buradan yola çıkarak Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile birlikte 2007-2014 yılları arasında yüksek verimli bisküvilik buğday çeşidi geliştirmek için çalıştık. Çalışmalarımız sonucunda Ali Ağa adını verdiğimiz çeşide ulaştık. Gerekli izinler alındı. Deneme üretimleri başladı. Bu proje sayesinde Türkiye’de ihtiyaç olan bisküvilik buğday ekimi alanları artabilecek, ülke tarımına ve ekonomiye katkı sağlanacak.”

Bugüne kadar yapılan çalışamalar

► 2010/2013 yılları arasında piyasaya sürülen ürünlerdeki ambalaj artıklarının yaklaşık yüzde 41’in geri dönüşümü sağlandı.
► Son 5 yılda gerçekleştirilen çalışmalar ile 117 bin 750 ton karbon azaltımı gerçekleştirildi. 
► Lojistik operasyon kaynaklı karbon salımında son 3 yılda yüzde 16 azaltım sağlandı.
► Ülker ve alt markalarına ait ürünlerden son 5 yılda yaklaşık 20 bin ton şeker ve 550 ton tuz azaltıldı. 
► Spor, kültür-sanat ve eğitim projeleri ile 2 milyon çocuğun bu alanlarda doğru yönlendirilmesi sağlandı. 
►Yıldız Holding ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında imzalanan protokolle, akademik ve endüstriyel kalkınmada işbirliği yapıldı. 
►Dünya Kakao Vakfı ve PACTS üyeliği ile kakao tarımının sürdürülebilirliğini için gerçekleştirilen yatırımlara destek olundu. 
► Sorumlu Beslenme İletişimi Kılavuzu hazırlandı ve yayınlandı.

2024 yılına kadar hedeflenenler

► Ülker Bisküvi fabrikalarında yeşil enerji tedariki ile ürün başına karbon salımlarını yüzde 40 oranında azaltmak. 2024 yılında yüzde yüz geri dönüşüm ve sıfır atık. 
► Uygun üretim tesislerinde güneş panelleriyle yenilenebilir enerji üretmek. 
► 2024’e kadar lojistik kaynaklı karbon salımında yüzde 20 azaltım. 
► 2024 yılına kadar ambalajda kullanılan plastiklerin yüzde 20 azaltımı. 
► 2024 yılında kadar kâğıt kullanımında yüzde 20 azaltım ve 6.000 ton kâğıt tasarrufu. 
► 2024’e kadar salım artışı olmadan büyüme. 
► Ambalajlarda yüzde 50 daha az fire 
► Enerji verimliliğini yüzde 25 oranında artırmak. 
► Fabrikalarda yüzde 30 daha az su kullanmak. 
► Çalışan değişim oranını yüzde 5’ten 2024’te yüzde 3.5’e indirmek. 
► Yaşam Döngüsü Analizi ile ürünlerin hammadde üretiminden atık bertarafına kadar tüm yaşam döngüsünü ve çevresel etkilerini almak. 
► 2024’e kadar iade hammadde ve ambalaj miktarında yüzde 50 azaltım. 
► Ülker Bisküvi’de sendikalaşma oranını yüzde 74.7’den yüzde 98.9’a yükseltmek.

Bu konularda ilginizi çekebilir