Bir Başka Antalya Çalıştayı’nda ünlü ressamlar tuval başında

AKS tarafından düzenlenen “Bir Başka Antalya” sanat çalıştayıyla şehire bir çağdaş sanat müzesi kazandırma hedefinde önemli bir adım atıldı. Antalya’nın sanat müzesine kavuşmasının şehrin kültürüne önemli bir katkı olduğu belirtildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Necmi ÇELİK

Dört yıllık bir periyoda yayılması planlanan kültür sanat projesi olan “Bir Başka Antalya “sa­nat çalıştayı Türkiye’nin ön­de gelen ressamlarını bir ara­ya getirdi.

Kilit Grup ana sponsorlu­ğunda Nirvana Cosmopoli­tan’da gerçekleşen ve küra­törlüğünü Prof. Dr. Mustafa Ağatekin'in yaptığı çalıştaya, Baksı Müzesi kurucusu ve sa­natçı Hüsamettin Koçan’ın yanısıra ressam Devabil Ka­ra, Fevzi Karakoç, Habip Ay­doğdu, Hanefi Yeter, Reyhan Abacıoğlu, Serpil Yeter ve Zeliha Akçaoğlu katıldı. “Bir Başka Antalya” sanat çalışta­yı boyunca sanatçılar, Antal­ya’nın tarihi ve kültürel doku­sundan esinlenerek eserleri­ni oluşturarak, izlenimlerini tuvale yansıttılar.

Sergi 14 Ocak 2024 tarihi­ne kadar Antalya Kültür Sa­nat’ta sanatseverlerin ziyare­tine açık olacak.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kuru­lu Başkanı Ali Bahar, Antal­ya’nın kültür ve sanat potan­siyelinin çok yüksek olduğunu ve bu çalıştayın Antalya’nın sanat dünyasına yeni bir soluk getireceğini ve yerel sanatçı­ların daha fazla tanınmasını sağlayacağını belirterek “An­talya’mızın envanterine gi­recek kalıcı eserler ortaya çı­kartacağız. Her yıl sanatçı­larımızla Bir Başka Antalya projesinde ATSO’ nun, AKS’ın ve Antalya’mızın envanterine yeni sanat eserlerini kaydet­miş olacağız” dedi.

Nirvana Otel CEO’su Kor­han Alşan ise yerel değerle­rin ,kültürel ve sanatsal zen­ginliğin ve gastronominin ye­ni turizm konseptinde önem kazandığını belirterek şunları söyledi ; “İlerleyen dönemde­ki turizm trendlerini gördü­ğümüz zaman artık o eskiden bildiğimiz turist profilinin dışında bir profil geliyor. Bu yeni gelen profilin gittiği tatil yöresinde sadece deniz, kum, güneş değil farklı şeyler de aradığını görüyoruz. Bunların başında; o şehrin yerel değer­lerine ilgi gösterme ve özellik­le kültür ve sanat konusunda yüksek merak duyma geliyor. Çünkü kültür ve sanat aslın­da biraz da o bölgenin tarih­ten gelen özelliklerine dair de ipuçları veriyor. Amacımız, Nirvana Cosmopolitan Otel'i sadece bir tatil oteli olmanın ötesinde bir sanat oteli haline dönüştürmektir”.

 "Bir konsorsiyum oluşturulabilir"

Çalıştayın küratörlüğünü yapan Prof. Dr. Mustafa Ağa­tekin çalıştayın önemini şu sözlerle değerlendirdi;N“Bu çalıştayda çağdaş Türk resminde ve sanat yolcu­luğunda kendini belirli bir konuma getirmiş profesyo­nel sanatçılarla çalışmaya öncelik verdik. Dört yılın sonunda sanatın diğer di­siplinleriyle birlikte burada çıkacak eserlerle geniş bir koleksiyon olacağına inanı­yoruz. Tabii ki bu koleksi­yonun desteklenmesi ve büyümesi için şehrin aktör­lerinin de taşın altına elle­rini koyması gerekiyor. Bu kolektif çabalar sonucun­da sadece çalıştaylar değil, eser alımları ile de bu çağ­daş sanat koleksiyonunun ve çağdaş sanat müzesinin temellerinin atılacağına ina­nıyorum. Bu anlamda tek bir kuruluş veya vakıf değil, şehrin tüm önemli aktörleri­nin çoklu bir konsorsiyumla bir araya geldiği bir müze, Antalya’ya çok daha fazla şey kazandırabilir diye dü­şünüyorum.