15 °C

“Şiddet görüyorsan susma, şikayet et!”

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, “Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına zihniyet değişikliği sağlanmadıkça kadına yönelik şiddet, ayrımcılık ve istismar son bulmayacaktır” dedi.

“Şiddet görüyorsan susma, şikayet et!”

BURSA (DÜNYA) - “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” nedeniyle Bursa Barosu’nda gerçekleştirilen basın açıklamasına, Bursa Barosu Başkanı Altun’un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ve avukatlar katıldı.

Kadınların aile içinde, okulda, sokakta, toplu taşıma araçlarında, kamusal veya özel alanda şiddet olaylarının her geçen gün daha da arttığını kaydeden Gürkan Altun, yasal önlemlere rağmen mağdurların da yeterince korunmadığını belirtti. Altun, Türkiye’de yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya eski eşi tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılan kadınların oranının yüzde 39.3, yaşadıkları şiddeti kimseye anlatamayan kadınların oranının ise yüzde 48.5 olduğunu söyledi.

Gürkan Altun; “Ülkemizdeki istatistiki verilerin yeterince sağlıklı tutulamadığı gerçeğinin yanı sıra şiddeti bildirmeyenlerin oranının yüksekliği karşısında bilinenin de üzerinde kadının şiddete maruz kaldığı açıktır. 6284 sayılı Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesindeki tedbirler yerine getirilmeli ve uygulamadaki aksaklıkların önüne geçme konusunda öncelikle devletin, tüm siyasi partilerin, özel sektörün, sivil toplumun işbirliği yaparak gerekli sosyal politikaları hayata geçirmesi gerekmektedir” dedi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına zihniyet değişikliği sağlanmadıkça kadına yönelik şiddet, ayrımcılık ve istismarın son bulmayacağını dile getiren Altun açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Bu sebeple, öncelikle yasal mevzuatta düzenlenen, kadın erkek eşitliğinin toplumda sağlanabilmesi için, devletin, kadının ayrı bir birey olduğunu kabul ederek kadın politikalarının sadece aile üzerinden yürütülmesine son verilmesi, toplumun temelini oluşturan ailenin, haklara sahip olmada ve kullanmada eşit haklara sahip kadın ve erkekten oluştuğu bilinciyle hareket edilmesi gerekmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ancak temel hak ve özgürlüklerin korunduğu bir ortamda korunup gelişebileceği, cinsiyet ayrımcılığının bir demokrasi meselesi olduğu unutulmamalıdır. Bursa Barosu olarak kadına yönelik şiddet, cinsel istismar, ayrımcılık ve kadının insan hakkı ihlaline yol açacak her türlü yasal düzenleme karşısındayız. Kadına yönelik şiddeti sona erdirilinceye kadar tüm kurumlarla işbirliği halinde mücadelemizi kararlıkla sürdüreceğiz.”

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap