Kadına şiddetin faturası 24 milyar dolar

Mısır'da kadına uygulanan şiddetin yıllık maliyeti 24 milyar dolar.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 KAHİRE - Mısırlı ekonomi profesörü Hamdi Hannavi, yaptıkları araştırmada, ülkede kadına uygulanan şiddetin Mısır toplumuna yıllık maliyetini 114 milyar 309 milyon cüneyh (yaklaşık 24 milyar dolar) olarak hesapladıklarını söyledi. Prof. Hannavi, kadına uygulanan şiddetin ekonomik zararı da beraberinde getirdiğini, eğitimsiz bırakılan ve iş göremez duruma getirilen kadının ekonomik ve sosyal hayata katılımının azaldığını, sonuçta milli gelir kaybının ortaya çıktığını söyledi.

Konuyla ilgili araştırmaları hakkında bilgi veren Hannavi şunları kaydetti: "Bu araştırmaya göre kadına uygulanan şiddet neticesinde iki tür maddi zarar ortaya çıkıyor. Birincisi doğrudan maddi zarar; şiddete maruz kalan kadın, evinin işini yapmaktan bile aciz kaldığı için iş göremez duruma geliyor. İkincisi de dolaylı maddi zarar; kadının üretime katkıda bulunamaması zaman içinde topluma bedel ödetiyor. Bizim yaptığımız hesaplamalara göre Mısır halkına bu nedenle yüklenen toplam maliyet yıllık 114 milyar 309 milyon cüneyh(yaklaşık 24 milyar dolar)."

İki kız çocuğundan biri şiddet görüyor

Sosyal Katılımı Artırma Derneği'nin hazırladığı bir anket ise, kadına yönelik şiddetin sadece maddi boyutla sınırlı kalmadığını, çocuklar üzerinde bıraktığı etkinin de ilerleyen dönemlerde kendini gösterdiğini ortaya koydu. Anket sonuçlarına göre Mısır'da kız çocuklarının yüzde 50'si şiddete maruz kalıyor. Bu kız çocuklarının yüzde 90'ı anne babasından, geri kalanı da kardeşlerinden şiddet görüyor. Dernek Başkanı Affaf Mer'i,  "Kadına uygulanan şiddet, her ne kadar bireysel bir davranış gibi algılansa da toplumsal bir olgudur. Şiddeti toplum şekillendirir, hatta teşvik eder" dedi. Mer'i, sorunun çözülmesi için harcanan tüm çabalara rağmen, şiddete maruz kalan kadınları korumaya yönelik yasaların yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Bu konularda ilginizi çekebilir