Ermenekli esnafın kredi borcuna erteleme

Ermenek'te meydana gelen maden kazası nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkarların kredi borçlarının 1 yıl faizsiz olarak ertelenecek

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen maden kazası nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkarların kredi borçları 1 yıl faizsiz olarak ertelenecek. 

Bakanlar Kurulu'nun, "Karaman İli, Ermenek İlçesinde Meydana Gelen Maden Kazası Nedeniyle İşleri Zarar Gören Esnaf ve Sanatkarların Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine Bağlı Bölge Birliklerine Ortak Olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle veya Doğrudan Düşük Faizle Kredi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamında Olan Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre Ermenek'te maden kazası nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkarların, Halk Bankası tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan düşük faizle kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamında olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 

TESKOMB aracılığıyla kredi ve kefalet kooperatifleri veya bankadan kullanılan düşük faizli kredilerden doğan borçlardan vadesi, taksit vadesi, hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte 28 Ekim 2014'ten itibaren bir yıl içinde dolacak olan veya 28 Ekim 2014 itibariyle vadesinden 90 günlük bekleme süresi içerisinde olanlar faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden, taksit vadesinden, hesap devresinden itibaren 1 yıl sureyle faizsiz olarak ertelenecek. Buna bağlı olarak kredi itfa tablosu doğrultusunda kalan tüm taksitlerde birer yıl ötelenecek. 

Maden kazasından zarar gören esnaf ve sanatkarlar, bu olanaktan yararlanmak için bankaya müracaat edebilecek. 

Karar kapsamında borçları ertelenen esnaf ve sanatkarlara talepleri halinde düşük faizli kredi açılabilecek.  

Bu konularda ilginizi çekebilir