15 °C

Hidrojen Peroksit'in yüzde 28 hissesi satışa çıkarıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yüzde 28.2 kamu hissesini satışa çıkardı. İhale için son teklif verme tarihi 14 Temmuz 2014 olacak

Hidrojen Peroksit'in yüzde 28 hissesi satışa çıkarıldı

ANKARA - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı(ÖİB), Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yüzde 28.2 kamu hissesini satışa çıkardı. İhale için son teklif verme tarihi 14 Temmuz 2014 olacak. 

ÖİB'nin konu ile ilgili kararı Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, Şirket sermayesindeki, İdare’ye ait yüzde 28.2 oranındaki hissesi “Satış” yöntemiyle özelleştirilmek üzere ihale edilecek. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecek. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek. İhaleye gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecekler. 

Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecek

İhaleye katılabilmek için temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından Gizlilik Taahhütnamesi imzalanması ve ihale konusu Şirket hakkında hazırlanan Tanıtım Dokümanı ile İhale Şartnamesi’nin alınması zorunlu olacak. Ortak Girişim Grubu ortaklarından birinin Tanıtım ve İhale Dokümanı alması yeterli olacak ancak her bir ortağının ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekecek. Gizlilik Taahhütnamesi örneği İdare’den veya İdare’nin internet sayfasından temin edilebilecek. Tanıtım dokümanı bedeli olarak bin TL gerekli bankaya yatırılacak. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecek. 

Teklifler 14 Temmuz'a kadar teslime edilecek

Tekliflerin, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanında belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, en geç 14 Temmuz 2014 tarihi saat 16.00’ya kadar üzerinde “Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisseleri için tekliftir – gizli” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde İdare’nin adresine elden teslim edilmesi gerekecek. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbest olacak. Hisselerin yurtdışında yerleşik taraflara satışı yürürlükteki yabancı sermaye mevzuatına ve diğer ilgili mevzuata tabi olmayacak. Söz konusu mevzuat Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden temin edilebilecek. Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olacak. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap