İşsizlik yüzde 9.8'e geriledi

Aralık döneminde işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan düştü.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Türkiye'de 2011 yılı Aralık döneminde işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan azalarak, yüzde 9,8 oldu. 2010 yılının Aralık döneminde işsizlik oranı yüzde 11,4 düzeyindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü Araştırması, "2011 Aralık Dönemi Sonuçları"na (Kasım-Aralık 2011-Ocak 2012)" göre, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 218 bin kişilik bir artışla 72 milyon 925 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus (15 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfus) ise 1 milyon 193 bin kişi artarak 54 milyon 122 bin kişiye ulaştı.
 
2011 yılı Aralık döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,1 puanlık artışla yüzde 48,5 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 70,4, kadınlarda ise 0,2 puanlık artışla yüzde 27,4 oldu.
İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında, toplam işgücünün yüzde 16,4'ünü 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı; erkekler için yüzde 68,4, kadınlar için yüzde 23,1 olarak hesaplandı. Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 85,6 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 70,4 düzeyinde gerçekleşti.
 
İstihdam 1 milyon 413 bin kişi arttı
2011 yılı Aralık döneminde istihdam edilenlerin sayısı, 2010 yılının aynı dönemine göre 1 milyon 13 bin kişi artarak, 23 milyon 678 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 16 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 997 bin kişi arttı.
Sektörel kompozisyona bakıldığında istihdam edilenlerin yüzde 23,6'sı tarım, yüzde 19,8'i sanayi, yüzde 6,4'ü inşaat, yüzde 50,1'i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında inşaat sektörünün istihdam edilenler içindeki payının herhangi bir değişim göstermediği, hizmetler sektörünün payının 1,6 puan arttığı, buna karşılık tarım sektörünün payının 1 puan, sanayi sektörünün payının ise 0,7 puan azaldığı görüldü.
 
İstihdamın yüzde 71,5'i erkek
Geçen yıl Aralık döneminde istihdam edilenlerin yüzde 71,5'ini erkek nüfus oluşturdu.
İstihdam edilenlerin yüzde 57,2'si lise altı eğitimliler, yüzde 63,3'ü ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 24,7'si kendi hesabına veya işveren, yüzde 12,1'i ise ücretsiz aile işçileri oldu.
İstihdam edilenlerin yüzde 56,7'si 10 kişiden az çalışanı olan işyerinde çalıştığı, yüzde 2,7'sinin ek bir işinin bulunduğu, yüzde 2'sinin mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş aradığı tespit edildi.
Ücretli olarak çalışanların yüzde 90'ı sürekli bir işte çalışıyor.
 
Kayıt dışı istihdam yüzde 39,2'ye geriledi
Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 2,8 puanlık azalışla yüzde 39,2'ye geriledi. Bu dönemde, 2010'un aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 83,8'den yüzde 83,4'e, tarım dışı sektörlerde yüzde 28,3'ten yüzde 25,5'e düştü.
 
Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 18,1'e geriledi
Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 353 bin kişi azalarak 2 milyon 576 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 1,6 puanlık azalışla yüzde 9,8 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 2 puanlık azalışla yüzde 11,5, kırsal yerlerde ise 0,7 puanlık azalışla yüzde 6,5 oldu.
Genç nüfusta işsizlik oranı da 2010 yılının aynı dönemine göre 3,5 puan azalarak yüzde 18,1'e geriledi. Söz konusu oran bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 21,6 düzeyindeydi.
Bu dönemde işsizlerin yüzde 31,5'i eş-dost vasıtasıyla iş aradı. İşsizlerin yüzde 90,8'i (2 milyon 338 bin kişi) daha önce bir işte çalışanlardan oluştu.
İşsizlik gerekçelerine bakıldığında ise işsizlerin yüzde 35,3'ünü çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 13,9'unu işten çıkarılanlar, yüzde 19,1'ini kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 5,7'sini işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 7,8'ini ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 9'unu öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar oluşturdu.
Bu dönemde tarım dışı işsizlik oranı da yüzde 14,2'den yüzde 12'ye geriledi.
 
2011 Aralık döneminde 458 bin kişi işten ayrıldı
TÜİK araştırmasına göre, Aralık 2011 döneminde 1 milyon 649 bin kişi işe yeni başladı veya iş değiştirdi. Bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 7 oldu. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 28,7'si 25-34 yaş grubunda yer aldı.
Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 20,2'si sanayi, yüzde 38'i hizmetler, yüzde 22,4'ü inşaat sektöründe, yüzde 19,4'ü ise tarım sektöründe işe başladı.
Mevcut işsizlerin yüzde 17,8'ini (458 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.
 
Mevsim etkilerinden arındırılmış göstergeler
Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü göstergelerine bakıldığında 2011 yılı Aralık döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 123 bin kişilik, işsiz sayısında ise 7 bin kişilik azalış gözlendi.
Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 49,5, istihdam oranı da 0,4 puanlık azalışla yüzde 44,8 oldu. İşsizlik oranı ise herhangi bir değişim göstermedi ve yüzde 9,3 seviyesinde gerçekleşti.

 

Bu konularda ilginizi çekebilir