Kira sertifikaları da teminat gruplarına eklendi

Bankaların, kredilerine ve diğer alacaklarına ilişkin teminatlara, ihraç edilen kira sertifikaları da eklendi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) "Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, bankaların, kredilerine ve diğer alacaklarına ilişkin teminatlara, ihraç edilen kira sertifikaları ve benzeri menkul kıymetler karşılığı yapılan işlemler ile bankaların fon kullanıcısı olduğu kira sertifikaları ve bankalar tarafından ihraç edilen ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetler eklendi. 

Etiketler