10 °C

Sanayi ve hizmette yoğunlaşma belirlendi

Madencilik ve taş ocakçılığı ile ulaştırma ve depolama sektöründe ''çok yüksek yoğunlaşma'' belirlendi

Sanayi ve hizmette yoğunlaşma belirlendi

ANKARA - Madencilik ve taş ocakçılığı ile ulaştırma ve depolama sektöründe ''çok yüksek yoğunlaşma'' belirlendi. Toptan ve perakende ticaret ile inşaat sektörlerinde ''düşük derecede yoğunlaşma'' tespit edildi.  

Türkiye İstatistik Kurumu, 2012 yılına ilişkin Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri (YSHİ) araştırması sonuçlarını açıkladı. Araştırma kapsamında girişimler, 515 farklı sınıfta değerlendirildi. 

Buna göre, yoğunlaşma, 110 sınıfta "çok yüksek", 87 sınıfta "yüksek", 91 sınıfta "orta", 227 sınıfta ise "düşük" derecede gerçekleşti. 

İmalat sanayi sektöründe, faaliyet sınıflarının yüzde 25,9'unda çok yüksek derecede yoğunlaşma gerçekleşti. Toptan ve perakende ticaret sektöründeki sınıfların yüzde 71,4'ünde, inşaat sektöründeki sınıfların yüzde 81'inde düşük derecede yoğunlaşma belirlendi. 

Madencilik ve taş ocakçılığındaki sınıfların yüzde 42,9'unda, ulaştırma ve depolama sektöründeki sınıfların yüzde 33,3'ünde çok yüksek yoğunlaşma gözlemlendi. 

YSHİ araştırması kapsamındaki girişimlerin yüzde 40,3'ü toptan ve perakende ticaret, yüzde 15,8'i ulaştırma ve depolama, yüzde 12,7'si imalat sanayi faaliyetinde bulundu. İmalat sanayi kısmında gerçekleşen cironun toplam ciroya oranı yüzde 28,8 olarak gerçekleşti. Toptan ve perakende ticaretinden elde edilen cironun toplam ciroya oranı ise yüzde 43,8 oldu. 

En yüksek ve en düşük yoğunlaşmalar 

TÜİK hesaplamasında, yoğunlaşma oranı (CR4) 30'dan az olanlar ''düşük derecede yoğunlaşma'', 30-50 arası ''orta derecede yoğunlaşma'', 50-70 arası ''yüksek derecede yoğunlaşma'', 70'in üzeri de ''çok yüksek derecede yoğunlaşma'' olarak belirlendi. 

Yoğunlaşma oranları, 2012 yılı Sanayi ve Hizmet İstatistikleri çalışması kapsamındaki girişimlerin faaliyet türü birimleri bazında ciro değerleri kullanılarak NACE Rev. 2 sınıflamasına göre sınıflar düzeyinde hesaplandı. Girişimin faaliyet gösterdiği her farklı ekonomik faaliyet sınıfı, faaliyet türü birimi olarak alındı. Bu çalışmada temel alınan yoğunlaşma oranı, bir ekonomik sınıftaki en büyük 4 girişimin ciroları toplamının, o ekonomik sınıftaki toplam ciro değerine bölünmesiyle elde edildi.  

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.