6 °C

SGK ödediği trafik kazası tedavi giderlerini kimden geri alacak?

SGK ödediği trafik kazası giderlerini geri alıp almayacağını ve geri alacaksa kime rücu edeceğini, 25.7.2014 tarih ve 2014/20 sayılı Genelge ile açıkladı

SGK ödediği trafik kazası tedavi giderlerini kimden geri alacak?

 
AHMET METİN AYSOY

İSTANBUL - Sosyal güvencesi olsun olmasın, trafik kazası geçiren kişilerin tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır. SGK ödediği trafik kazası giderlerini geri alıp almayacağını ve geri alacaksa kime rücu edeceğini, 25.7.2014 tarih ve 2014/20 sayılı Genelge ile açıkladı.

İşte o genelge:

2918 sayılı Kanun'un 98'inci maddesinde "Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır" hükmü yer almaktadır. Bu hüküm ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında tanımlanan trafik kazası tarifine uyan ve ülkemiz sınırları dahilinde meydana gelen trafik kazaları sonucu oluşan/oluşacak olan tedavi giderlerinin Kurumca karşılanması sağlanmıştır. Dolayısıyla anılan Kanun kapsamında meydana gelen trafik kazası sonucu Kurumca sigorta şirketlerine, sigortalılara ve üçüncü kişilere yapılan tedavi masrafları hakkında herhangi bir rücu işlemi yapılmayacaktır.

Ancak; poliçe limitini aşan tedavi giderleri için; Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin 29.12.2011/ tarihli K.2012/21611 ve K.2012/21615 numaralı kararlarına istinaden, aracı işletene veya araç sürücüsüne, aracı işleten ve araç sürücüsü gibi sigorta poliçesinin tarafı olan kişilerin yanında, zarara sebep olduğu ve hukuken sorumluluğu bulunduğu mahkeme kararı, denetim, soruşturma ve kontrol raporları, ünite kararı, hekim raporu, kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri gereği düzenlediği tutanaklar veya belgelerde belirlenen üçüncü kişilere karşı rücu davası ve icra takibi açılacaktır.

Örneğin, Tem Otoyolu'nda seyir halinde olan araçların karşısına aniden büyükbaş hayvan sürüsünün çıkması sonucu meydana gelen kaza sonucu düzenlenen belgelerde, sigorta poliçesinin tarafı olan kişiler dışında yer alan çoban ya da sürü sahibinin sorumluluğu tespit edilmiş ise kaza sonucu kazaya karışan kişiler için yapılan ve poliçe limitini aşan tedavi masraflarının tahsili işleminde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınarak rücu işlemi yapılacaktır.
Kaçınılmazlık ilkesi; olayın meydana geldiği tarihte geçerli bilimsel ve teknik kurallar gereğince alınması gereken tüm önlemlerin alınmış olmasına rağmen adli vakanın veya kazanın meydana gelmesi durumudur.
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.