23 °C

Türk Eximbank, ihracat desteğini yüzde 38 artırdı

Türk Eximbank yılın ilk 7 ayında ihracata sağladığı desteği TL bazında yüzde 38, dolar bazında yüzde 18 artırdı. Bu dönemde Türk Eximbank bankacılık sektörü ihracat kredilerinin yüzde 43,1’ini tek başına kullandırdı.

Türk Eximbank, ihracat desteğini yüzde 38 artırdı

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, ihracata sağladıkları desteğin yılın ilk 7 ayında dolar bazında yüzde 18, TL bazında yüzde 38 artarak 22 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Yıldırım yaptığı açıklamada, böylece rakamın toplam ihracatın yüzde 24,2'sine denk geldiğini belirtti.

Yıldırım, ihracatçıların gerek üretim, gerekse satış sürecindeki finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ürünler sunan Türk Eximbank'ın hizmet yelpazesinde nakdi kredi, alacak sigortası ve ihracatçıların alıcılarına yönelik krediler bulunduğunu hatırlattı.

Yıldırım şunları söyledi:

"Türk Eximbank'ın 2017 yılının ilk 7 ayında ihracatçılara sunduğu toplam finansman desteği döviz bazında geçen yıla göre yüzde 18 oranında artarak 18,6 milyar dolardan 22 milyar dolara yükselmiştir. Bu desteğin 13,8 milyar doları nakdi kredi, 8.2 milyar doları ise alacak sigortası olarak sağlanmıştır.

Eximbank döviz kredisi faizleri düşürüldüEximbank döviz kredisi faizleri düşürüldü

70 milyar TL'ye ulaştı

Türk Eximbank’ın mevcut 28 kredi program ile sunduğu destekler sonucunda 2017 yılının temmuz ayı itibariyle kredi stoku TL bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre son dört yılın en hızlı artışıyla, yüzde 38 oranında yükselerek 70 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bankacılık sektöründe ise son verilere göre kredi hacminde yıllık bazda yüzde 23’lük bir artış gerçekleşti.

Türk Eximbank'ın bir başka faaliyet alanı da ihracatçıların yurtdışındaki alıcılarının ticari ve politik riskleri üstlenmeden faaliyetlerini yürütmelerine imkan tanıyan alacak sigortasıdır. Bu alanda da ocak-temmuz dönemi nde sigortalanan sevkiyat yaklaşık 8.2 milyar dolar ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artmıştır.

Türk Eximbank 2017 yılının ilk 7 ayında ulaştığı ihracatçı sayısını kredilerde yüzde 12 sigortada ise yüzde 18,2 oranında artırdı.

Bankanın son 1 yıl içinde kredi müşterisi olan firma sayısı yaklaşık yüzde 12 artarak 8 bin 739’a ulaşmıştır. Öte yandan, sigortalı ihracatçı sayısı ise son bir yılda yüzde 18,2 oranında büyüyerek 2 bin 723 olmuştur.

İhracat kredilerinin yüzde 43'ünü tek başına sağladı

Türk Eximbank bankacılık sektörü ihracat kredilerinin yüzde 43,1’ini tek başına kullandırdı.

Türk Eximbank'ın aktiflerinin yüzde 97'sini ihracat kredileri oluşturmaktadır. Ayrıca, Haziran ayı verilerine göre bankacılık sektöründeki tüm ihracat kredilerinin yüzde 43,i Türk Eximbank'a aittir.

40 milyar doları bulacak

Banka, 2017 yılsonu hedefi olan 39,8 milyar dolarlık finansal destek tutarını aşacaktır.

Türk Eximbank'ın ilk 7 ayda hedeflerini gerçekleştirme konusundaki performansı dikkate alındığında 2017 yılsonu için belirlediği 39.8 milyar dolarlık toplam finansal destek ve ihracatın yüzde 26'sının desteklenmesi hedeflerine rahatlıkla ulaşacağı anlaşılmaktadır.

Türk Eximbank yılın ilk yedi ayında, bankaya duyulan güvenin göstergesi olarak geniş bir coğrafyadan, uluslar üstü kuruluşlardan ve dünyanın önde gelen bankalarından sendikasyon kredisi ve ikili ticari krediler yoluyla toplam 2.7 milyar dolar kaynak sağlamıştır.

Türk Eximbank'ın bilanço yapısında yaşanan değişime uygun olarak orta-uzun vadeli fonlama gitgide önem kazanmaktadır. Bu çerçevede sağlanan kaynağın 900 milyon doları orta uzun vadelidir. Öte yandan Türk Eximbank, ihracat kredi portföyümüzdeki gelişmelere bağlı olarak, eurotahvil ve banka tarihinde ilk defa İslami tahvil ihraç etmeyi değerlendirmektedir.

Şube sayısı artıyor

Daha fazla ihracatçıya ulaşma yönünde atılan bir başka adım ise şubeleşme yönünde gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Eximbank, yılın ilk 7 ayında tüm ihracatçılara ulaşma hedefi çerçevesinde açılan Adana, Bursa ve Denizli şubeleriyle örgütsel ağını genişletti. Yılın kalan kısmında Konya, Kayseri, Antalya, İstanbul Avrupa ve İstanbul Anadolu yakasında açılacak ilave 5 şube ile yılsonunda şube sayısı 11’e yükselecektir. Önümüzdeki dönemde ihracata ilk 20 ilde ve ihracatçıların yoğun olduğu, ihtiyaç duyulan büyük Organize Sanayi Bölgeleri’nde de irtibat noktaları açılacaktır."

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.