6 °C

"Yeni dönemde de mali disiplinden taviz yok"

AK Parti'nin seçim beyannamesine göre, makroekonomik ve finansal istikrar kararlı şekilde sürdürülecek, ekonominin en önemli çıpası olan mali disiplinden taviz verilmeyecek. Uygulanacak kararlı politikalar ile enflasyon yeniden tek haneye indirilecek.

Yeni dönemde de mali disiplinden taviz yok

AK Parti'nin seçim beyannamesine göre, yeni dönemde de makroekonomik ve finansal istikrar kararlı şekilde sürdürülecek, ekonominin en önemli çıpası olan mali disiplinden taviz verilmeyecek.

AK Parti'nin "24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Genel Seçimler Seçim Beyannamesi"nin, "Büyüme ve Makroekonomik İstikrar" başlığına göre, yeni hükümet sisteminde iş ve yatırım ortamının daha da iyileştirildiği, fikri mülkiyet haklarının daha da güçlendirildiği, özel sektörün önünü açacak fiziki ve sosyal altyapı yatırımlarının sürdürüldüğü güçlü bir ekonomik yapı tesis edilecek.

Yüksek, nitelikli ve kapsayıcı büyümeyle istihdama öncelik verilmeye devam edilecek. Bu kapsamda ekonomide yüksek teknolojiye dayalı yerli üretimin ve ihracatın payı artırılacak, dinamik nüfusun iş gücü üzerindeki baskısı fırsata dönüştürülerek kaliteli istihdam altyapısı tesis edilecek.

Özel sektör öncülüğünde verimlilik artışına dayalı büyüme stratejisi daha güçlü şekilde uygulanacak, üretim ve ihracat yapısının ithalata bağımlılığı azaltılacak.

Yurt içi tasarruflar artırılarak üretken alanlara yönlendirilmesi, özel sektör yatırımlarının artırılması ve iş gücü verimliliğinin geliştirilmesi suretiyle istikrarlı büyüme devam ettirilecek.

Makroekonomik ve finansal istikrar kararlı şekilde sürdürülecek. Ekonominin en önemli çıpası olan mali disiplinden taviz verilmeyecek.

Yastık altındaki tasarrufların sisteme kazandırılması

Finansal sektörün bütününde fon maliyetleri düşürülerek, üretken ve istihdam dostu yatırımları teşvik etmek temel öncelik olacak.

Yastık altında tutulan tasarrufların finansal sisteme girebilmesi için gerekli ilave adımlar atılacak.

Enflasyon yeniden tek haneye indirilecek

Uygulanacak kararlı politikalar ile enflasyon yeniden tek haneye indirilecek.

Cari açık yapısal sorun olmaktan çıkarılarak kalıcı şekilde düşürülecek. İç ve dış ticaret ağları genişletilecek. Yeni pazarlara girilecek ve mevcut pazarlardaki rekabet gücü artırılacak.

İş ve yatırım ortamı büyümeye daha fazla destek verecek şeklide geliştirilecek ve kolaylaştırılacak.

Siyasi istikrar, öngörülebilirlik ve yatırımcı dostu politikalarla yüksek teknolojili ve daha üretken alanlara uzun vadeli dış yatırım çekilecek.

Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri özel sektör odaklı olacak şekilde artırılacak.

İhracat destek ofisleri kurulacak

Ödemeler dengesi alanında da Türkiye’nin hızlı büyüme dönemlerinde yaşadığı yüksek cari işlemler açığının altındaki yapısal sorunların çözümüne yönelik politikalar yeni dönemde de kararlılıkla sürdürülecek.

Bu kapsamda, ihracata yönelik bir dizi destekte bulunulacak. İhracatı 100 milyon doların altında kalan illerden özellikle genç girişimcileri ihracatçı yapmak ve yeni ihracatçılar çıkarmak üzere söz konusu illerde ihracat destek ofisleri kurulacak.

İhracatçıların finansmana erişim imkanlarını artırmak amacıyla Eximbank’ın ödenmiş sermayesi yükseltilecek. Eximbank’ın toplam kredi hacmi 2 katına artırılarak 80 milyar dolara çıkartılacak.

Kaynak: AA

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.