26 °C

Yoksulluk en fazla Akdeniz'de geriledi

Geçen yıl, yoksul sayısı Türkiye'nin tüm bölgelerinde azalırken, Akdeniz Bölgesi, yoksulluk oranının en fazla düştüğü bölge oldu

Yoksulluk en fazla Akdeniz'de geriledi

ANKARA - Geçen yıl, yoksul sayısı Türkiye'nin tüm bölgelerinde azalırken, Akdeniz Bölgesi, yoksulluk oranının en fazla düştüğü bölge oldu. Bölgedeki yoksulluk oranı yıllık bazda 2,5 puan düşerek yüzde 11,2'ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ''Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması''na göre, geçen yıl İstanbul Bölgesi için belirlenen eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirin (gelirler küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortaya düşen değer) yüzde 50'sinin altında yıllık kazanca sahip kişi sayısı 1 milyon 134 bin olarak gerçekleşti.

Bu kapsamda, Akdeniz, geçen yıl yoksul sayısının en fazla gerilediği bölge oldu. Bölgedeki yoksul sayısı 1 milyon 298 bin'den 1 milyon 73 bin'e düştü.

Yoksulluk tüm bölgelerde azaldı

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirin yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı geçen yıl bir önceki yıla göre İstanbul'da 1 puan düşerek yüzde 8,6'ya, Batı Marmara'da 2,4 puan düşerek yüzde 10,6'ya geriledi.

Söz konusu oran Ege'de yüzde 11,6'dan yüzde 11,1'e, Doğu Marmara'da yüzde 10,8'den yüzde 9,1'e, Batı Anadolu'da yüzde 12,9'dan yüzde 11,1'e, Akdeniz Bölgesinde yüzde 13,7'den yüzde 11,2'ye, Orta Anadolu'da yüzde 12,4'den yüzde 10,6'ya, Batı Karadeniz'de yüzde 12'den yüzde 11,1'e düştü.

Yoksulluk oranı, Doğu Karadeniz'de 2,1 puan,  Kuzeydoğu Anadolu'da 1,4 puan, Ortadoğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da 0,9 puan azaldı.

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması

2006 itibarıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen "Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması" ile Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırılabilir gelir dağılımı, gelire göre göreli yoksulluk, yaşam koşulları ve sosyal dışlanma konularında veri üretmek üzere, konut, ekonomik durum, sosyal dışlanma, gayrimenkul sahipliği, eğitim, demografi, sağlık, işgücü ve gelir durumu kategorilerinde bilgi derleniyor.

 Türkiye sınırları içindeki tüm hanehalkı fertlerini kapsayan araştırmada, kurumsal nüfus olarak tanımlanan ''üniversite yurtları, misafirhane, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, özel nitelikli hastane, hapishane, kışla ve ordu evlerinde yaşayanlar'' kapsam dışında tutuluyor.

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir geliri ise hanehalkı yıllık kullanılabilir gelirinin hanedeki birey başına düşen gelirlere dönüştürülmesiyle hesaplanıyor. Hanelerin yetişkin-çocuk bileşimlerindeki farklılıkların hesaba katılmasıyla eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirine ulaşılıyor. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap