12 °C

Eczacıbaşı Yapı borsadan çıkıyor

Türk Demirdöküm, POAŞ, Alternatifbank ve Mutlu Akü'nün ardından Eczacıbaşı Yapı Gereçleri de borsadan çıkmak için süreç başlattı

Eczacıbaşı Yapı borsadan çıkıyor

İSTANBUL - Sermaye Piyasası Kanunu'nun temmuz başında yürürlüğe giren Geçici 1'inci maddesinde halka açık hisselerin yüzde 95'in üzerinde paya sahip hakim ortaklara, diğer ortakların ortaklıktan çıkarılması hakkı verilerek borsadan çıkmasına olanak verilmesi üzerine dev şirketlerin bazıları teker teker borsadan çıkma kararı alıyor. Türk Demirdöküm, POAŞ, Alternatifbank ve Mutlu Akü'nün ardından Eczacıbaşı Yapı Gereçleri de borsadan çıkmak için süreç başlattı.

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri tarafından dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bu süreç duyuruldu. Açıklamada, "Kuruluşumuzun ("ECYAP") çıkarılmış toplam 112.830.900,-TL tutarındaki nominal sermayesinin 1 Temmuz 2014 tarihi itibariyle; 91.813.941,79 TL kısmına (%81,3730), Eczacıbaşı Holding A.Ş., 11.247.053,82 TL kısmına (%9,9681) Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ("EYH") ve 6.187.500,00 TL kısmına (%5,4839)  İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Tic. A.Ş. ("Intema") sahip olup, birlikte toplam 109.248.495,60TL sermaye payı ile (%96,82), Sermaye Piyasası Kanunu''nun (SPK) Seri II 27.1 No.'lu Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği ("Tebliğ") kapsamında, hakim ortakları konumunda bulunmaktadırlar.

Birlikte hareket eden hakim ortaklarımızdan Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin, 14 Temmuz 2014 tarihinde, Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİST") dolaşımda olan ECYAP paylarından  1 lot (1,00 TL nominal değerli) ek pay satın almasıyla Tebliğ'in geçici 1. maddesi uyarınca Kuruluşumuzun diğer ortaklarını ortaklıktan çıkarma ve "Tebliğ" kapsamında işlem yapma hakkı kazanmış bulundukları, bu kapsamda hakim ortaklar olarak, diğer ortakların ortaklıktan çıkartılmasını, bu payların aşağıdaki tabloda  yer alan tutarlarda hakim ortaklar olarak kendilerine verilmesini ve  "ECYAP" ın Sermaye Piyasası Kanun kapsamından ve BİST kotundan çıkartılmasını Kuruluşumuzca ilgili mercilerden talep edilmesini, bu konuda gerekli işlemlere başlanılmasını Kuruluşumuza gönderdikleri yazılarla bildirmiş ve talep etmiş bulunmaktadırlar. 

Tebliğ" hükümleri uyarınca diğer ortakların ortaklıktan çıkartılmasına ilişkin "ECYAP" pay bedeli, "Tebliğ" in 7/3-a-1 hükmü uyarınca, hakim ortaklarımızın ek pay aldıklarını açıkladıkları günden önceki otuz gün içinde BİST'de oluşan ağırlıklı ortama fiyatlarının aritmetik ortalaması dikkate alınarak 1,00 TL nominal değerli pay için 4,6140 TL olarak hesaplandığı Kuruluşumuza bildirilmiş, hakim ortaklar olarak ekteki tabloda yer alan mevcut payları oranında hisselerine düşen diğer ortakların paylarına karşılık ödeme tutarları, kuruluşumuza verilen banka teminat mektupları ile güvence altına alınmış bulunmaktadır

Hakim ortaklarımızın kuruluşumuza yaptıkları  başvurularının değerlendirilmesinin ardından Şirketimiz tarafından, tüm gerekli koşulların sağlanmış olması kaydıyla, alınacak Yönetim Kurulu Kararımız kapsamında, diğer ortaklarımıza ilişkin payların bedelleri ödenerek hakim ortaklarımıza hisseleri oranında verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacaktır.

Kuruluşumuz, tüm gerekli koşulların sağlanmış olması kaydıyla, Tebliğ uyarınca borsa kotundan çıkarılmak için BİST'e başvuracak ve akabinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından re'sen Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkartılacaktır.

Hakim Ortaklar tarafından, diğer ortakların ortaklıktan çıkarma sürecinin takip edilmesi ve işlemlerin yerine getirilmesi için Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. atanmıştır" denildi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.