18 °C

Pay alım esaslarında düzenleme

SPK, halka açık ortaklıklarda gönüllü ve zorunlu pay alım esaslarında düzenleme yaptı.

Pay alım esaslarında düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay alım teklifi tebliği kapsamında halka açık ortaklıklarda gönüllü ve zorunlu pay alım muafiyeti esaslarında düzenleme yaptı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve pay alım teklifi tebliğinde değişiklik yapan tebliğle, "Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet" başlıklı 18. maddeye ek yapıldı.

Maddeye eklenen iki fıkraya göre, banka kredilerinin geri ödenmemesi durumunda bankaya kredinin teminatı olarak verilmiş payların Kanunun 47. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bankanın mülkiyetine geçmesi, bu payların bankanın da kurucu olduğu özel amaçlı işletmeye devredilmesi ile bu payların mülkiyetinin bankaya veya özel amaçlı işletmeye geçmesinden sonra üçüncü kişilerce bankadan veya özel amaçlı işletmeden satın alınması durumunda, SPK, başvuru üzerine pay alım teklifinde bulunma zorunluluğuna muafiyet verebilecek.

SPK, pay sahipliğinin niteliğini belirleyen bir mevzuat hükmünün yerine getirilmesi amacıyla payların devredilmesi durumunda da bu muafiyeti tanıyabilecek.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap