Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden arsa satışı

Belediye, Yenimahalle ilçe sınırlarında yer alan ve muhammen bedelleri toplamı 51,5 milyon lira olan 18 parça arsayı satacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, müstakilen kendisine ait veya mülkiyetine hissedar olduğu, Yenimahalle ilçe sınırlarında yer alan ve muhammen bedelleri toplamı 51,5 milyon lira olan 18 parça arsayı satacak.
Konuya ilişkin ihale duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre mülkiyeti, müstakilen belediyeye ait veya mülkiyetine belediyenin hissedar olduğu Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Susuz, Aşağıyurtçu ve Macun mevkilerinde yer alan taşınmazlar, kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı peşin bedelle satılacak.
İhale, 29 Aralık 2011 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5'deki Belediye Hizmet binasında toplanacak Belediye Encümeni'nce yapılacak ve ihalede listedeki sıra takip edilecek.
Taşınmazların satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, yine aynı adresteki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilecek. İhaleye iştirak edecek olanların, şartnameyi 200 lira karşılığında alması gerekecek.
Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecek.
Etiketler