15 °C

CHP, hak ihlalleri için 'araştırma' istedi

CHP, insan hakları ihlallerinin ele alınması ve önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi

CHP, hak ihlalleri için 'araştırma' istedi

ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşlarının imzasıyla hazırlanan Meclis araştırma önergesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.   

Önergede, güvenlik güçlerinin tüm uygulamalarında şartlar ne olursa olsun insan haklarına saygıyı ve hukuk kurallarına riayet etme zorunluluğunu gözetmesinin demokratik bir hukuk devletinin öncelikli şartı olduğu belirtilerek, bu temel şartın sağlanabilmesi için de bu ilkeye riayet etmeyen güvenlik güçlerinin hukuk kuralları ve evrensel standartlar doğrultusunda cezalandırılabilmesi, görevi ne olursa olsun hesap verebilir kılınması gerektiği vurgulandı. 

Önergede, şunlar kaydedildi: 

"Kamu görevlilerinin işlediği ağır insan hakları ihlalleri, mevzuattaki boşluklar, hukuk kurallarının mahkemelerce uygulanış biçimi, kamu bürokrasisine yerleşmiş  cezasızlık kültürü nedeniyle yeterince cezalandırılmamaktadır. Tüm bu etkenler nedeniyle süregelen insan hakları ihlallerinde cezasızlık sorununa yol açan faktörlerin tüm boyutlarıyla etraflıca ele alınması ve sorunu ortadan kaldıracak  idari ve yasal tedbirlerin belirlenebilmesi amacıyla Anayasa'nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'nün 104. Ve 105. Maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ederim." 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.