7 °C

Davutoğlu, 9 maddelik 'ekonomi reformunu' açıkladı

25 maddelik Ekonomide Dönüşüm Programı'nın reel ekonomiyle ilgili olan 9'unu açıklayan Başbakan Davutoğlu, "Cumhuriyet tarihinin en önemli yapısal dönüşüm hamlelerinden birini başlatıyoruz" dedi

Davutoğlu, 9 maddelik 'ekonomi reformunu' açıkladı

ANKARA - Başbakan Ahmet Davutoğlu ekonomide belirlenen dönüşüm programının reel ekonomiyle ilgili olan 9'unu düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

İlan edilen 9 sektörel dönüşüm programı ve 417 eylem planının ağırlıklı olarak reel sektör alanında olduğunu ifade eden Davutoğlu, "417 eylem planının temel hedefi hesap verilebilirliği güçlendirmektir" dedi.

"Ay sonunda iş kazalarıyla ilgili büyük şura toplanacak"

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, iş kazalarına ilişkin düzenleme için ay sonunu işaret ederek, "Bu ayın sonunda iş kazalarıyla ilgili büyük bir şura tertip edeceğiz. Çalışma hayatıyla ilgili yapacağımız düzenlemeleri 3. pakette ele alacağız" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları:

- Ekonomik yapımızı tümüyle yenileyecek olan ve son derece titizlikle yapılmış bir çalışmayı kamuoyumuzla paylaşacağız. 25 alanda geniş kapsamlı dönüşüm öngören eylem planları çerçevesinde yeni hamle dönemini başlatacağız.

- Öncelikli hedefimiz siyasal güven ve istikrar ortamının korunmasıdır. İnsan kaynağımızın nitelikli bir hale gelmesi ekonomide niteliksel dönüşümün temeli olur. Üretim teknolojisindeki değişime intibak ve öncülük etmek amacındayız.

- 2015 seçimlerine giderken ve daha sonraki dönemleri planlarken siyasi istikrar ve güven ortamının korunması elzemdir ve buna öncelikle önem vereceğiz. Ekonomimizin dünya ekonomisiyle entegrasyonu için önemli adımlar atacağız.

İşte ekonomide dönüşüm programının ilk 9 maddesi:

1- İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı 

2- Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı 

3- Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim

4- Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı 

5- Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı

6- Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı

7- Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı

8- Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı  

9- Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı

Davutoğlu, 9 programa ilişkin yapılacak çalışmaları ise şöyle açıkladı:

 İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı 

7 tedarik stratejisini güncelleyeceğiz.Hedef; ihracatın ithalatı karşılama oranını 2018'de yüzde 70'in üzerine çıkarmak.Sanayi stratejisi belirli aralıklarla revize edilecek, daha detaylı sektörel bazda alt stratejik planlamalar yapılacak.

Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı 

Orta ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik teşvik paketleri hazırlayacağız. Yerli makine üreticilerinin rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz.

Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim

2018'e kadar öncelikli sektörlerde Türk ürün ve marka sayısını artırmayı hedefliyoruz.

Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı

2018 yılında enerji üretiminde yerli kaynak payını yüzde 35'e çıkarmayı planlıyoruz. Kamu alımlarında yerli firmaların payı artacak.

Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı

Linyit kaynaklarını azami şekilde ekonomiye kazandıracağız. Enerji verimliliği konusunda yatırımları destekleyeceğiz.

Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı

Tarımda su kullanımını etkinleştirecek adımlar atacağız. Su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına destek sağlanacak.Tohumculuk yetiştirme kapasitemizi artıracağız.

Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı

Yerli ilaç ve tıbbi cihaz üretimine teşvik sağlanacak.

Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı  

Yerli Ar-Ge ve üretimi destekleyecek şekilde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını kuracağız. İlaç ve tıbbi cihaz alımlarında yerli üretimi özendirici ve geliştirici tedbirler alacağız. 2018 sonunda tıbbi cihaz ihtiyacımızın yüzde 20'sini, ilaç ihtiyacımızın ise yüzde 60'ını yerli üretimle karşılar hale geleceğiz. Yabancı dil başta olmak üzere sağlık personelimizin donanımını geliştireceğiz.

Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı

Lojistik veri tabanı oluşturacağız. Liman yönetim modelini hayata geçireceğiz.

 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap