9 °C

Ders kitapları için Meclis Araştırması istedi

HDP Mardin Milletvekili Erol Dora ve arkadaşlarının imzasıyla hazırlanan meclis araştırma önergesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Ders kitapları için Meclis Araştırması istedi

ANKARA - HDP, ders kitaplarının evrensel insan hakları standartları, çoğulculuk ve toplumsal barışa katkı açısından irdelenmesi ve yeniden yazımına katkı sunulması için Meclis Araştırması açılmasını istedi. 

HDP Mardin Milletvekili Erol Dora ve arkadaşlarının imzasıyla hazırlanan meclis araştırma önergesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.  

Önergenin gerekçesinde ders kitapları aracılığıyla bir ülkedeki resmi söylemin sınırlarını, ülkedeki güç ilişkileri, eğitim ile demokratikleşme ya da toplumsal çatışma arasındaki ilişkiyi tartışmanın mümkün olduğu belirtilerek, bu bağlamda Türkiye'deki milli kimlik vurgusunun ve yurttaşlık kavramının, temel hak ve özgürlükler çerçevesinde kapsamlı analize tabi tutulması gerektiği ifade edildi.  

Ders kitaplarının ülkede anayasayla birlikte resmi söylemi yansıtan unsurlardan biri olduğuna işaret edilen önergede şunlar kaydedildi: 

"Ders kitaplarının yurttaşlık, temel hak ve özgürlükler çerçevesinde yurttaşlarımızın genelinin inanç, etnisite, kültür, kollektif ya da bireysel kimlik ve tercihlerini konu edinme biçimi, konu edinme niteliği ve konu edinme niceliğinin kapsamlı analize tabi tutularak, tüm ders kitaplarının tekçi, yok sayıcı, ayrımcı, ötekileştirici, rencide edici söylem ve üsluplardan arındırılması, Türkiye'nin geçmekte olduğu çözüm ve barış sürecinde toplumun ortak hafıza ve bilgi birikiminin bir aynası olan ders kitaplarının evrensel insan hakları standartları, çoğulculuk ve toplumsal barışa katkı sunması açılarından irdelenmesi ve bu doğrultuda yeniden yazımında bilimsel, demokratik ve özgürlükçü ilkelerin birincil referans haline gelmesine yönelik yapılacak çevresel ve hukuki düzenlemelere katkıda bulunması gayesiyle Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz." 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.