4 °C

Ekonomideki büyüme iş dünyasını sevindirdi

Türkiye'yi dünya ikinciliğine taşıyan büyüme oranı işdünyasında büyük bir sevinçle karşılandı

Ekonomideki büyüme iş dünyasını sevindirdi

İSTANBUL - Türkiye'yi Çin'in ardından dünya ikinciliğine taşıyan büyüme oranı işdünyasında büyük bir sevinçle karşılandı. İşadamları ve dernek yöneticileri büyüme oranının dünyada kriz konuşulan bu günlerde önemli bir moral kaynağı olduğunu belirtirken, rehavete kapılmadan reformlara devam edilmesi gerektiği vurguladı.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ümit Boyner: Bileşenlere bakıldığında hem tüketicinin, hem de yatırımcının güveni devam ediyor. Bu çok olumlu bir şey. İthalatta çok büyük bir düşüş yok ama küçük de olsa bir düşüş var. Ama esas olan dünyadaki krizden Türkiye'nin en büyük avantajı hem yatırımcı hem tüketici açısından içerde güvenin sürmesi. Çünkü ne olursa olsun ihracat piyasalarında bir daralma olacağı için içerdeki tüketime ihtiyacımız var. Hiç bir zaman bir aşırı ısınma olmadı. Kaldı ki 2012'de bu hızla büyümemizin ben mümkün olmayacağını düşünüyorum. Ama gene de en azından güvenin devam ettiğini görmek olumlu bir gelişme. Arap Baharı Türkiye'ye bu pazarlarda istediği hızlı büyümeyi sağlayacak gibi görünmüyor. Çünkü yeniden yapılanmalarda belli sancılar yaşanıyor. O açıdan biz gene klasik ihracat pazarlarımıza, orada pazar payını artırmaya yoğunlaşmak zorundayız. 

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük: Büyüme verilerindeki en olumsuz taraf ilk çeyrekte yüzde 12 olan GSYİH'daki cari açık payının ikinci çeyrekte halen yüzde 11,3 gibi yüksek bir oranda devam ediyor olmasıdır. Sanayimiz ikinci çeyrekte de 2 puanla her zaman olduğu gibi büyümeye en fazla katkıyı yapan sektör olmuştur. Bu rakamlar büyümedeki başarının devamı için sanayimizin mücadelesine destek verilmesi gerektiğine bir kez daha işaret etmektedir.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir: Küresel ekonomide artan belirsizlikler ve en büyük ihracat pazarı AB'de artan durgunluk riski, önümüzdeki dönemde de ihracatın büyümeye katkısının sınırlı olacağını gösterdi. Dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve durgunluk riski, iç pazarın önemini daha da artırdı. Bu nedenle, iç pazarımızı kıskançlıkla korumalıyız.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, "Bu büyümenin lokomotifi özel sektörün harcamaları ve de yatırımıdır'' şeklinde konuştu. Dünyadaki ve AB'deki tüm olumsuz gelişmelere karşın özel sektörün bu yatırımları yapmasının, özel sektörün geleceğe yönelik beklentisinin pozitif olduğunu gösterdiğini belirten Murat Yalçıntaş, ''Önümüzdeki 6 ay içinde problem yok. 2012 yılında da büyüme devam edecek'' dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Salih Bezci, yüksek büyümenin anahtarının, hükümetin özel sektörün önünü açması olduğunu belirtti. Bezci, dünya ekonomisinde ikinci bir dip korkusunun yaşandığı bir dönemde Türkiye ekonomisinin yüksek hızda büyüme trendini sürdürmesinin büyük başarı olduğunu söyledi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Mustafa Koca, ''Dünya konjonktürünün son derece olumsuz seyrettiği bir dönemde ülkemizin iyi bir ivme ile büyümeye devam etmiş olması önemli bir artı değerdir. Bu durumu değerlendirirken, 'büyümeyi yakaladık öyleyse her şey çok iyi' tuzağına düşmememiz gerekir'' dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin yüksek büyüme hızı ile gerçek anlamda ayrışarak tarihi bir fırsat yakaladığını belirtti. Cari açık konusunda bir dengenin de oluşmakta olduğunu gördüklerine işaret eden Büyükekşi, ''Temmuz ayı verilerinde yaşanan olumlu eğilim tablosu, ihracatçılar olarak dile getirdiğimiz kur konusunda ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. Rekabetçi kurlar ihracatı artırırken ithalatı da dengeledi'' dedi. Büyükekşi, istihdam artışı için sanayinin dönüşümünü hızlandıracak reformlara daha fazla önem vermesi gerektiğine inandıklarını belirtti.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu: Bugün Türkiye'nin işsizlik sorununu çözebilmesi ve dünyadaki ekonomik ağırlığının daha da artması için yüksek hızda büyümeye devam etmesi gerekiyor. Merkez Bankası'nın son dönemde uyguladığı kur ve para politikalarının yanı sıra, hükümetin yerli malı kullanımını özendirmeye yönelik çabaları, ilerleyen dönemlerde büyüme rakamlarına yansıyacaktır.

Konya Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, yakalanan başarının sürdürülebilir olması için reformların devam etmesi gerektiğini bildirdi. Dünya ekonomilerinin patinaj yaparken Türkiye'nin ileriye doğru gitmesini tüm dünyanın hayranlıkla izlediğine dikkati çeken Büyükhelvacıgil, "Dünya ekonomisine entegre olan Türkiye'nin bu süreçten etkileneceği göz önüne alınarak, yeni tedbirler de geliştirilmelidir" dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan: Sektörler bazında büyümeye en büyük katkının imalat sektöründen gelmesi ise sanayi üretimindeki artış ile işsizlik oranlarındaki düşüşü teyit etmektedir. Bu şekilde Türkiye, derecelendirme kuruluşlarına da, ülkenin dinamiklerinin yatırımlar açısından ne denli güvenilir olduğunu göstermiş ve kredi notunun artırılması gerektiğini tekrar ispatlamıştır.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.