Ti̇m

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye'nin dış ticaretine yön vermek, ihracat politikasını belirlemek, pazar çeşitliliğini geliştirmek ve uluslararası arenada ihracatçıların rekabetini kolaylaştırmak için kökleri, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla; 4 Mart 1937 tarih ve 2/6107 sayılı Kararname ile kurulmuş olan Canlı Hayvan İhracatçıları Birliği Türk Anonim Şirketi'ne dayanan İhracatçı Birliklerimizin çatı kuruluşudur.

TİM, 27 sektör, 61 İhracatçı Birliği ile 95 bini aşkın ihracatçıyı temsil eden Türkiye ihracatının tek çatı kuruluşudur. 1993 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Meclisimiz, 2009 yılında Resmi Gazete'de yayınlanan Kanun (3 Temmuz 2009, Resmi Gazete, Sayı : 27277, Kanun No. 5910 Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun) çerçevesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Kurumun öncelikli misyonu; dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşmak amacıyla sürdürülebilir dış ticaret hacminde artış sağlamak, iş birliği yaptığımız ticari partner ülkeler ile ikili ticari, sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek, bu hedef doğrultusunda yapılacak etkinliklerde özel sektör ve kamu arasında köprü görevi görmektedir.  

TİM, kamu ile ihracatçılar arasındaki diyaloğun kesintisiz devamını sağlamak için sanayi, üretim ve ihracat önündeki tüm engellerin kaldırılmasına yönelik faaliyetleri güçlü bir şekilde yürütmektedir. Ülke ekonomisi ve ihracatının gelişimi için stratejik planlar hazırlayıp Hükümet ile paylaşan Meclisimiz, ihracat stratejisi, inovasyon stratejisi, kuluçka merkezleri ve Türkiye'nin tanıtımı, Türk Ticaret Merkezleri gibi önemli çalışmaların koordinasyonunu yürütmektedir.

Kendisine bağlı faaliyet gösteren ihracatçı birlikleri vasıtasıyla hizmet verdiği kitlesiyle her geçen gün daha da etkin olan TİM, işbirliği içerisinde bulunduğu ülkelerin dış ticaret camiaları ile ilişkileri de koordine etmektedir. Bu çerçevede International Trade Center (ITC)'ye üye olan Meclisimiz, Türkiye'yi ITC nezdinde temsil etmekte ve ITC'ye üye diğer dış ticaret geliştirme kuruluşları ile ilişkilerini geliştirmektedir.

Yurtdışında Türk ihracatçısının ticari faaliyetlerinin desteklenmesini sağlamak için birçok organizasyon ve ticari heyetler düzenleyen TİM; ticari partner olan ülkelerle ile iyi niyet sözleşmeleri imzalayarak ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca, Türk ihraç mallarının yurtdışındaki itibarı ile ilgili araştırma faaliyetleri yürütme ve algı araştırmaları ile Türk mallarının bilinirlik, güvenilirlik ve tercih edilmesi konularında saha araştırmaları yapmaktadır.

TİM, ihracatçıların üretim ve dış ticarette avantaj elde etmelerini sağlamak için birçok teşvik ve desteğin sağlanması çalışmalarına katkıda bulunmakta; Ar-Ge, tasarım ve girişimcilik alanlarında bir ekosistem oluşturarak, girişimcilerimizin yurtdışına açılmalarına, uluslararası arenada başarı elde etmelerine de yardımcı olmaktadır. Bu hedefe yönelik olarak Anadolu'nun birçok bölgesinde açık iletişim platformu niteliğindeki TİM Anadolu Meclisi ve TİM KOBİ İhracat Eğitim Seferberliği çalışmalarını yürütmektedir.

Ulusal ve uluslararası arenada gösterdiği başarı nedeniyle Türk ekonomisinin sürekli yükselen grafiğindeki en önemli aktörlerden birisi olan TİM; nihai hedefini “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” olarak belirlemiş, bu hedefe giden yolu ise

Güçlü Altyapı,
Güçlü İnsan Kaynağı,
Güçlü İhracat,
Güçlü Ekonomi,
Güçlü Türkiye 
olmak üzere kısaca 5G olarak özetlemiştir.

Ti̇m Haberleri