10 °C

İMKB'de şirketler 3 gruba ayrıldı

Şirketler, özsermaye, halka arz oranı, vergi öncesi kar durumu ve hisse senetlerinin piyasa değerine göre 3 gruba ayrıldı.

İMKB'de şirketler 3 gruba ayrıldı

ANKARA - Ortaklık haklarını temsil eden menkul kıymetlerin ilk kotasyonunda şirketler, özsermaye, halka arz oranı, vergi öncesi kar durumu ve hisse senetlerinin piyasa değerine göre 3 gruba ayrıldı.

Asgari özsermayesi 25 milyon lira ve halka arz edilen hisse senetlerinin piyasa değeri 100 milyon lira olan şirketler 1. grupta sınıflandırıldı. Özsermayesi asgari 16 milyon lira, halka arz edilen hisse senetlerinin piyasa değeri 50 milyon lira olan şirketler 2. grupta değerlendirilecek. Özsermayesi asgari 10 milyon lira, halka arz edilen hisse senetlerinin piyasa değeri asgari 25 milyon lira olan şirketler ise 3. grupta yer alacak.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Kotasyon Yönetmeliği ile İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ortaklık haklarını temsil eden menkul kıymetlerin ilk kotasyonunda şirketler, asgari özsermaye, hisselerin sermayeye oranı, karlılık durumu, halka arz edilen hisselerin piyasa değeri kriterlerine göre 3 grupta sınıflandırıldı.

Önceden, kotasyan sırasında, şirketlerin, "bağımsız denetimden geçmiş son bilançosundaki özsermayesinin en az 16 milyon lira olması"  ve "halka arz edilen hisse senetlerinin piyasa değerinin en az 24 milyon lira ve nominal değerinin ödenmiş ya da çıkarılmış sermayesine oranının en az yüzde 25 olması (Bu oranın yüzde 25'in altında olması halinde, halka arz edilen hisse senetlerinin piyasa değerinin en az 45 milyon lira olması)" şartları aranıyordu. 

Yönetmelik değişikliğine göre, ortaklık haklarını temsil eden menkul kıymetlerin ilk kotasyonunda, SPK düzenlemeleri çerçevesinde izahnamede yer alacak mali tablolar ile bağımsız denetim raporlarının İMKB'ye sunulmuş olması, yapılan 3 grupta kendi grubundaki koşulların tamamının sağlanması gerekiyor.

Özsermayesi asgari 25 milyon lira olanlar

Buna göre, özsermayesi asgari 25 milyon lira olan, son 2 yılın en az birinde vergi öncesi kar elde etmiş ve halka arz edilen hisse senetlerinin piyasa değeri asgari 100 milyon lira olan şirketler 1. grupta sınıflandırıldı. Bu gruptaki şirketlerde, halka arz edilen hisse senetlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranına bakılmayacak.

Özsermeyasi asgari 16 milyon lira olanlar

Özsermeyasi asgari 16 milyon lira, son iki yıldan en az birinde vergi öncesi kar elde etmiş, halka arz edilen hisse senetlerinin piyasa değeri asgari 50 milyon lira olan ve halka arz edilen hisse senetlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranı asgari yüzde 5 olan şirketler 2. grupta değerlendirilecek.

Özsermayesi asgari 10 milyon lira olanlar

Özsermayesi asgari 10 milyon lira, son iki yıldır vergi öncesi kar etmiş, halka arz edilen hisse senetlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranı asgari yüzde 25 olan ve halka arz edilen hisse senetlerinin piyasa değeri asgari 25 milyon lira olan şirketler ise 3. grupta yer aldı.

Bu tutarlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yıllık üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artışı oranı dikkate alınarak, yönetim kurulunca artırılabilecek.

Kotasyon için başvuran şirketlerin, borsa yönetimince geçerli kabul edilebilecek durumlar dışındaki nedenlerle son 1 yıl içinde ortaklığın faaliyetlerine 3 aydan fazla ara vermemiş olması, tasfiye veya konkordato istenmemiş olması ve İMKB tarafından belirlenen diğer benzeri durumları yaşamamış olması gerekiyor.

Borçluluğu temsil eden menkul kıymetlerin borsa kotuna alınması için aranan şartlar da yeniden belirlendi. İhraç edilecek asgari senet nominal tutarı, 850 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildi. Şirketin, bağımsız denetimden geçmiş son bilançosundaki özsermaye toplamı en az 1,6 milyon lira olacak ve bu tutarlar Türkiye İstatistik Kurumu'nun yıllık üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artışı oranı dikkate alınarak yönetim kurulunca artırılabilecek.

SPK düzenlemeleri çerçevesinde izahnamede yer alacak mali tablolar ile bağımsız denetim raporlarının İMKB'ye sunulmuş olması, başvuru tarihinden önceki son 2 yıla ilişkin mali tablolarına göre vergiden önce kar etmiş olması (halka açık ortaklıklarda halka arz edilen hisse senetlerinin nominal değerinin ödenmiş ya da çıkarılmış sermayesine oranı en az yüzde 25 ise, en son yılda kar etmiş olması) gerekiyor.

Geçici veya sürekli kottan çıkarılan menkul kıymetlerin tekrar borsa kotuna alınmaları esnasında, borsa yönetim kurulu, İMKB kotuna tekrar alınacak menkul kıymetlerin, 3. grupta değerlendirilen halka arz edilen hisse senetlerinin piyasa değeri tutarından (asgari 25 milyon lira) aşağı olmayacak şekilde, İMKB Saklama Merkezi'ne depo edilmesini şart koşabilecek.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.