21 °C

İşsizlik yüzde 11.5'e düştü

TÜİK'in rakamlarına göre işsiz sayısı yüzde 2.9 azaldı, 2.96 milyona indi.

İşsizlik yüzde 11.5'e düştü

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik oranının, 2011 Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,9 puan gerileyerek yüzde 11,5'e düştüğünü açıkladı.

Şubat'ta, Türkiye'deki işsiz sayısı 2 milyon 964 bin kişi, istihdam edilenlerin sayısı da 22 milyon 802 bin kişi oldu. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 3 puanlık azalışla yüzde 13,3, kırsal yerlerde ise 2,5 puanlık azalışla yüzde 7,8 oldu.

TÜİK'in 2011 yılı Şubat dönemine ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

* Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 877 bin kişilik bir artış ile 71 milyon 920 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 929 bin kişi artarak 53 milyon 152 bin kişiye ulaşmıştır.

* Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 puanlık artışla yüzde 48,5 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,8 puanlık artışla yüzde 70,6, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla yüzde 27,2’dir.

*İşgücünün eğitim ve yaş dağılımları ise;

• Toplam işgücünün yüzde 16,6'sını 15-24 yaş grubundakiler oluşturmaktadır.

• Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı; erkekler için yüzde 68,6, kadınlar için yüzde 23,1’dir.

• Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 85,6 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 72,1'dir.

*İstihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 535 bin kişi artarak, 22 milyon 802 bin kişiye yükselmiştir. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 533 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 2 bin kişi artmıştır.

*İstihdam edilenlerin yüzde 24,4'ü tarım, yüzde 20,4’ü sanayi, yüzde 5,9’u inşaat, yüzde 49,3'ü ise hizmetler sektöründedir. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 0,7 puan, sanayi sektörünün payının 0,1 puan, inşaat sektörünün payının ise 0,6 puan arttığı, buna karşılık hizmetler sektörünün payının 1,4 puan azaldığı görülmektedir.

Bu dönemde istihdam edilenlerin;

• yüzde 71,8'i erkek nüfustur.

• yüzde 59'u lise altı eğitimlidir.

• yüzde 61,4'ü ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 25,7'si kendi hesabına veya işveren, yüzde 12,8'i ise ücretsiz aile işçisidir.

• yüzde 58,4'ü 10 kişiden az çalışanı olan işyerlerinde çalışmaktadır.

• yüzde 2,8'inin ek bir işi vardır.

• yüzde 3'ü mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş aramaktadır.

• Ücretli olarak çalışanların yüzde 90,4'ü sürekli bir işte çalışmaktadır.

*Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre 2011 yılı I. döneminde toplam kamu istihdamı 3 milyon 37 bin kişidir (Tablo 7).

*Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 600 bin kişi azalarak 2 milyon 964 bin kişiye düşmüştür. İşsizlik oranı ise 2,9 puanlık azalış ile yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 3 puanlık azalışla yüzde 13,3, kırsal yerlerde ise 2,5 puanlık azalışla yüzde 7,8 olmuştur.

Bu dönemde;

• İşsizler sıklıkla (yüzde 30,9) "eş-dost" vasıtasıyla iş aramaktadır.

• İşsizlerin yüzde 89,9’u (2 milyon 666 bin kişi) daha önce bir işte çalışmıştır.

• Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 45,6'sı "hizmetler", yüzde 21,5’i "sanayi", yüzde 20,6’sı "inşaat", yüzde 8,7’si "tarım" sektöründe çalışmış, yüzde 3,6’sı ise 8 yıldan önce işinden ayrılmıştır.

• İşsizlerin; yüzde 33,5’ini çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 15’ini işten çıkarılanlar, yüzde 15,2’sini kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 7,4’ünü işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 8,9’unu ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 9,5’ini öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 10,5’ini ise diğer nedenler oluşturmaktadır.

* 2011 yılı Şubat döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 367 bin kişilik artış, işsiz sayısında ise 83 bin kişilik azalış söz konusudur. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,4 puanlık artış ile yüzde 49,8, istihdam oranı 0,6 puanlık artış ile yüzde 44,8, işsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 10,1 olarak gerçekleşmiştir.