13 °C

Meclis bu hafta önemli tasarıları yasalaştıracak

Genel kurulda, Dışişleri Bakanlığı'nı yeniden yapılandıran tasarı üzerindeki görüşmelere devam edilecek.

Meclis bu hafta önemli tasarıları yasalaştıracak

ANKARA - Meclis, bu hafta da gündemindeki önemli tasarıları yasalaştırmak için mesai yapacak.

TBMM Genel Kurulunda, Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

Tasarıya göre, "diplomasi akademisi" oluşturulacak; akademi, personel eğitimi ve hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütecek. Tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtımla, psikoloji bölümü mezunları da meslek memuru olabilecek.

Bakanlıktaki 30 yıllık fiili hizmet süresi içerisinde bazı üst unvanları alamamış meslek memurları, üst unvan alma haklarını yitirecek.

Yurt dışında görev yapan personel ile eşi ve çocuklarının 2 yılda bir defa olmak üzere, Türkiye'ye geliş-gidiş masrafları karşılanacak.

Bazı mahrumiyet ve savaş bölgelerinde görev yapan personele değişen oranlarda teşvik ödeneği verilecek, uğradıkları zararlar karşılanacak.

Yeni üniversiteler

Genel Kurulda, Kayseri Abdullah Gül Üniversitesinin de aralarında bulunduğu 8 yeni üniversite kurulmasına ilişkin tasarı ele alınacak.

Buna göre, Kayseri Abdullah Gül, Yıldırım Beyazıt (Ankara), Bursa Teknik, İstanbul Medeniyet, İzmir Katip Çelebi, Konya Teknik ve Erzurum üniversitelerinin yanı sıra Uluslararası Antalya Üniversitesi adıyla yeni vakıf üniversitesi kurulacak. Bilkent Üniversitesinin adı da İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi olacak.

Mali Kural Kanunu Tasarısı da Genel Kurulda görüşülecek tasarılar arasında yer alıyor.

Tasarıya göre, Mali Kural; genel yönetim, KİT'ler ve bağlı ortaklıklar ile sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşlar ile fonları kapsayacak. Belediyeler ve il genel meclisleri, büyük oranda borçlanmayı Hükümet onayıyla yapabilecek.

Sayıştay Başkanlığı, mali kural uygulamasında denetim görevi yapacak. Sayıştay, Mali Kural İzleme Raporunda yer alan verilerin doğruluğu, güvenilirliği ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluğunu değerlendirecek ve sonuçları, raporun yayımından itibaren 45 gün içinde TBMM'ye gönderecek ve kamuoyuna duyuracak.

KİT'ler, Hazine Müsteşarlığının görüşünü alarak DPT Müsteşarlığınca hazırlanacak usul ve esaslar çerçevesinde stratejik planlarını hazırlayacak.

Genel Kurul, 6 Temmuz Salı günü 15.00-24.00, 7 Temmuz Çarşamba ve 8 Temmuz Perşembe günleri 13.00-24.00, 9 Temmuz Cuma günü ise 14.00-24.00 saatleri arasında çalışacak.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.