Meclis, bütçe ve maliye politikalarını ele alacak

TBMM, 2011 bütçesinin hazırlıkları devam ederken bütçe ve maliye politikaları konularında iki önemli toplantıyı gündemine aldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Canan SAKARYA

ANKARA - Bütçe yapma hakkını elinde bulunduran ancak bu yetkisini ne kadar sağlıklı kullandığı tartışma konusu olan Meclis, 2011 bütçesinin hazırlıkları devam ederken bütçe ve maliye politikaları konularında iki önemli toplantıyı gündemine aldı.

"Bütçe Sürecinde Parlamentoların Değişen Rolü: İKÖPAB (İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği) ve AB Üyesi Ülke Deneyimleri" konulu sempozyum ile Maliye Politikasının Oluşturulmasında Parlamentonun Rolü konulu iki ayrı sempozyum da konunun uzmanları bir araya gelerek parlamentonun bütçe ve maliye politikalarındaki rolünü masaya yatıracak.

Eylül ayında gerçekleştirilecek olan "Bütçe Sürecinde Parlamentoların Değişen Rolü: İKÖPAB ve AB Üyesi Ülke Deneyimleri" başlıklı ilk toplantı Afyonkarahisar'da, 23-25 Eylül 2010 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bu sempozyumda, kamu maliyesi reform sürecinin en önemli bileşeni olan bütçe sürecinde AB üyesi ülkeler, Türkiye ve diğer İKÖPAB üyesi ülkelerin parlamentolarının değişen rolü konusundaki deneyimlerden karşılıklı olarak yararlanılacak.

Bu çerçevede yapılacak sunum ve tartışmalarda bütçe hakkı açısından hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlık ilkelerinin önemi ortaya konulacak. Bütçenin komisyon aşamasında katılımcılığın sağlanması amacıyla atılabilecek adımların tespiti, komisyonların bütçe araştırma ve analiz kapasitesinin güçlendirilmesini sağlayacak araçlar incelenerek, bu kapsamda çeşitli ülkelerdeki kurumsal ve işlevsel mekanizmalar değerlendirilecek.

Bütçe alanında gelişen yeni yaklaşımların; özellikle bütçe sürecine sivil toplum kuruluşlarının katılımı, toplumsal cinsiyet duyarlı bütçeleme ve sosyal bütçeleme konuları da sempozyumun gündeminde olacak. Sempozyuma, milletvekilleri, bürokratlar, akademisyenler, kamu ve özel sektör uzmanları ve araştırmacılarından oluşan 500 kişi, yurtdışından ise konuyla ilgili bilim adamları ve araştırmacılardan 20 kişinin katılması bekleniyor.

İkinci toplantı Sivas'ta

TBMM ve Dünya Bankası tarafından gerçekleştirilecek olan ikinci toplantıyı ise Maliye Politikasının Oluşturulmasında Parlamentonun Rolü oluşturuyor. TBMM ve Dünya Bankası dışında Maliye Bakanlığı, Sivas Valiliği ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası da sempozyuma katkı sağlayacak.

21-23 Ekim 2010 tarihlerinde Sivas'ta yapılacak olan toplantıda dört ayrı oturumda, bütçe hakkı çerçevesinde maliye politikası, mali saydamlık, hesap verebilirlik, küresel kriz ve parlamento, ülke tecrübeleri, maliye politikasının işlevi ve mali disiplinin sağlanmasına yönelik olarak günümüzde tartışılan yeni yaklaşımlar ve uygulamalar, maliye politikasının ve bütçenin sosyal ve ekonomik etkilerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi ile sosyal taleplerin bütçe sürecine yansıtılmasında sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının rolü ele alınacak.

 

Etiketler