5 °C

Meclis, haftaya denetimle başlayacak

Genel Kurulda; 9 Şubat Salı günü, 1 saat sözlü soruların ardından, görüşmeleri yarım kalan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kurulmasına ilişkin yasa tasarısına geçilecek

Meclis, haftaya denetimle başlayacak

ANKARA - Meclis, bu hafta önemli yasal düzenlemeler için mesai yapacak.

TBMM Genel Kurulu, haftaya denetimle başlayacak. Genel Kurulda; 9 Şubat Salı günü, 1 saat sözlü soruların ardından, görüşmeleri yarım kalan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kurulmasına ilişkin yasa tasarısına geçilecek. ''Temel kanun'' olarak iki bölüm halinde ele alınan 20 maddelik tasarının görüşmeleri, birinci bölüm üzerinden sürecek.

Tasarıya göre, güvenlik kuruluşları ve ilgili kurumlar arasında terörle mücadele alanında gerekli koordinasyonu sağlamak, bu alandaki politika ve uygulamaları değerlendirmek amacıyla Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu kurulacak. Müsteşarlık merkez teşkilatına; Müsteşar, 2 Müsteşar Yardımcısı, 6 daire başkanı olmak üzere 94 kadro ihdas edilecek. 

Müsteşarlık merkez teşkilatına; Müsteşar, 2 müsteşar yardımcısı, 6 daire başkanı olmak üzere 94 kadro ihdas edilecek. Güvenlik politikaları ve sosyo-ekonomik politikaların uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere illerde İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü kurulacak. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatına 81 atama yapılacak. Müsteşarlık, gerekli görülen görevler için hizmet süreleri belirtilmek kaydıyla Müsteşarın teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile özel ihtisas ve araştırma komisyonları kurabilecek. 

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında; müsteşar, müsteşar yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, daire başkanı, hukuk müşaviri, uzman, çözümleyici, programcı, mütercim, istatistikçi, mühendis, sosyolog, psikolog, antropolog ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarında, sözleşmeli personel çalıştırılabilecek.

Terörle mücadele alanında oluşturulacak politika ve stratejiler ile alınacak tedbirlere esas olmak üzere, ilgili birimlerden stratejik istihbaratın alınması ve değerlendirilmesi amacıyla doğrudan Müsteşara bağlı ''İstihbarat Değerlendirme Merkezi'' oluşturulacak. Müsteşarlığın, güvenlikle ilgili operasyonel bir görevi olmayacak. Kanun kapsamında yürüttüğü ve gizlilik içeren işler için Müsteşarlık bütçesine, örtülü ödenek konulacak.

Genel Kurulda, daha sonra TOKİ'ye devredilen arazi ve arsaların, arazi vergisinden muaf olmasını öngören yasa tasarısı görüşülecek.

Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifinin de bu hafta Genel Kurulda görüşülmesi bekleniyor. Teklif, Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulma süresini 120 günden 60 güne indirirken, yurtdışındaki vatandaşların halkoylamasından 20 gün önce oy kullanmaya başlamasını öngörüyor.

Genel Kurul; 9 Şubat Salı günü 15.00-20.00, 10 Şubat Çarşamba ve 11 Şubat Perşembe günleri ise 13.00-20.00 saatleri arasında çalışacak.

TBMM'deki ihtisas ve araştırma komisyonları da gündemlerindeki konuları görüşecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu; 9 Şubat Salı Günü, Kamulaştırma Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısını, 11 Şubat Perşembe günü ise Dış Ticaret Müsteşarlığının yurt dışı kadrolarının 115'ten 145'e yükseltilmesini öngören kanun tasarısını ele alacak.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda ise aynı gün, Biyogüvenlik Kanunu Tasarısı görüşülecek.

Madencilik sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla oluşturulan Araştırma Komisyonu, 9 Şubat Salı günü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Mehmet Uysal ile Petrol İşleri Genel Müdürü Ali Erdal Gülderen'in bilgisine başvuracak.     

Deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, 10 Şubat Çarşamba günü yapacağı toplantıda, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Daire Başkanvekili Murat Nurlu, Türkiye Kızılay Derneği Başkanlığı, Doğal Afetler Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı, Harita Genel Komutanlığı Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği temsilcilerini dinleyecek.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.