27 °C

Meclis haftaya denetimle başlayacak

Mecliste bu hafta Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, bir saat süreyle milletvekillerinin soru önergelerini yanıtlayacak.

Meclis haftaya denetimle başlayacak

ANKARA - Meclis, bu hafta sebze ve meyve ticaretini yeniden düzenleyen tasarı için mesai yapacak.    

TBMM Genel Kurulu, haftaya denetimle başlayacak. Genel Kurulda, 9 Mart Salı günü, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, bir saat süreyle milletvekillerinin soru önergelerini yanıtlayacak.

Sözlü soruların ardından, uzun süreden beri gündemde bulunan sebze meyve halleriyle ilgili düzenleme ele alınacak. ''Temel kanun''  olarak iki bölüm halinde görüşülecek olan 20 maddelik tasarı, sebze ve meyve ticareti ile arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretini yeniden düzenliyor.

Tasarıya göre, toptancı halleri; imar planlarında belirlenmiş alanlarda, halin sınıfına, büyüklüğüne ve işlem hacmine göre müzayede, depolama, tasnifleme ve ambalajlama tesisleri ile laboratuvar ve soğuk hava deposu gibi diğer asgari koşulları taşıyan projeler çerçevesinde, belediye sınırları içinde belediyeler, büyükşehir belediye sınırları içinde büyükşehir belediyeleri tarafından kurulacak.

İmar planında toplantı hal yeri olarak belirlenmiş alanlarda, özel mülkiyete ait arazilerin bulunması halinde, bu araziler rızaen satın alma veya kamulaştırma yoluyla edinilebilecek.

Komisyoncuların satış bedeli üzerinden alacakları komisyon oranı, yüzde 8'i aşmamak üzere, taraflarca serbestçe tespit edilecek. Bakanlık, bu oranı yarıya kadar indirmeye yetkili olacak. Fiilen aracılık hizmeti verilmedikçe, komisyon ücreti alınamayacak.

Semt pazarında bulunan toplam satış yeri sayısının en az yüzde 20'si, özel satış yeri olarak üreticilere ayrılacak. Ayrılan satış yerlerine üreticilerden yeteri kadar talep olmaması veya boşalan satış yerlerinin doldurulamaması halinde, diğer talep sahiplerine de tahsis yapılabilecek.

Toptancı halinde satılan mallardan yüzde 1, toptancı hali dışında satılan mallardan yüzde 2 oranında hal rüsumu tahsil edilecek. Bakanlar Kurulu, hal rüsumu oranlarını, yüzde 90'a kadar azaltmaya veya artırmaya yetkili olacak.

Malların ticaretinin, kanuna uygun olarak yapılmasının sağlanması için karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak, sorunları incelemek ve önlemleri tespit etmek, uygulamayla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında iş birliğini sağlamak üzere Toptancı Hal Konseyi oluşturulacak.

Belediye toptancı hallerindeki iş yerleri, kiralama veya satış yoluyla işletilecek. Ancak satılan iş yeri sayısı, o haldeki iş yeri sayısının yüzde 50'sini geçemeyecek.

Kiralama veya satış işlemi, Devlet İhale Kanuna göre yapılacak. Kira süresi en fazla 10 yıl olacak ve kira süresi sona erenler, açılacak kiralama ihalelerine tekrar katılabilecek. Bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde ikinci ve izleyen yıllar için kira bedelleri, Üretici Fiyatları Endeksi oranında arttırılacak. Toptancı hallerinde bulunan toplam iş yeri sayısının en az yüzde 20'si, üretici örgütü yeri olarak ayrılacak.

Bu tasarının yasalaşmasının ardından Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) ve ürünlerine ilişkin düzenlemeleri içeren Biyogüvenlik Yasa Tasarısı ele alınacak.

Genel Kurul; 9 Mart Salı günü 15.00-20.00, 10 Mart Çarşamba ve 11 Mart Perşembe günleri ise 13.00-20.00 saatleri arasında çalışacak.

Komisyonlar

TBMM'deki ihtisas ve araştırma komisyonları da gündemlerindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu, 9 Mart Salı günü, İstanbul'da ''Türk-Alman Üniversitesi'' kurulmasını içeren Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasını içeren yasa tasarısını görüşecek.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'ın Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifini, 10 Mart Çarşamba günü ele alacak. Teklif, Kurumca gerekli görülen hallerde yurt binası ve tesislerinin düzenlenecek protokol esasları çerçevesinde TOKİ'ye veya inşaat işleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzel kişiliğine sahip diğer kurum ve kuruluşlara doğrudan yaptırılabilmesini öngörüyor

AB Uyum Komisyonu, 11 Mart Perşembe günü, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarısını ele alacak.

Madencilik sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, 10 Mart Çarşamba günü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Süfyan Emiroğlu ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Tevfik Güyagüler'i dinleyecek.

Deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, 10 Mart Çarşamba günü toplanarak, Karayolları Genel Müdürlüğü, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Türk Telekomünikasyon Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu DASK, Avea, Vodafon, Turkcell, İGDAŞ, EGO, DSİ yetkililerinden bilgi alacak.

Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili yeniden kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da 11 Mart Perşembe günü AVEA ve Turkcell yetkililerini dinleyecek.     

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap