Reklamlara bakarak tatile çıkmayın

Sanayi Bakanlığı, tatile çıkacakları uyardı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, vatandaşları araştırma yapmadan sadece reklamlara bakarak tatile çıkmamaları konusunda uyardı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisi açısından önemli bir sektör olan turizm sektöründe faaliyette bulunan bazı işletmeler tarafından turizm tesislerinin tanıtımına yönelik yapılan reklam ve ilanlarda tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı unsurlara yer verildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, bu tür yanıltıcı ve aldatıcı reklam ile ilanlar nedeniyle, tüketicilerin maddi ve manevi menfaatlerine zarar verildiğinin gözlemlendiği belirtildi. Turizm tesisleri tarafından yapılan reklamlardaki bu yanıltıcı ve aldatıcı unsurların ağırlıklı olarak tesislerin türü ve niteliğini belirten sınıf ve yıldız kategorilerine ilişkin tüketicilere yanlış bilgi verilmesiyle ilgili olduğu kaydedildi.

Açıklamada, turizm tesislerinin türü ve niteliğinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından değerlendirilerek, tesislerin dahil olduğu sınıf ve yıldız kategorilerinin söz konusu akanlıkça belgelendirildiği hatırlatıldı.

Belgelendirilen bu tesislerin sınıf ve kategorileriyle beraber, Kültür ve Turizm Bakanlığının www.kultur.gov.tr adresli internet sitesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) olan www.tuketici.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden yayınlanmaya başlandığı bildirilen açıklamada, şunlar belirtildi:

"Bu sebeple, doğrudan kendi imkanlarıyla veya seyahat acenteleri aracılığıyla, zaman, emek ve para ayırma karşılığında dinlenme, tatil ve seyahat beklentisiyle hizmet satın alacak olan tüketicilerin, işletmeler tarafından kendilerine taahhüt edilen kalite ve hizmetin gerçekten yerine getirilip getirilemeyeceğinin önceden incelenmesi ve sonradan beklentilerinin aksi uygulamalarla karşılaşmamaları ve bu şekilde maddi ve manevi çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi açısından satın alma kararı vermeden önce, hizmet satın almayı planladıkları tesislerin dahil olduğu sınıf ve yıldız kategorileriyle ilgili olarak bahsi geçen internet siteleri üzerinden araştırma yapmaları ve bu araştırma neticesinde satın alma kararı vermeleri yararlı olacaktır."

Etiketler