12 °C

Rizeli selzedelerin borçları ertelendi

Heyelan ve sel afetleri nedeniyle zarar gören gerçek ve tüzel kişi üreticilerin kredi borçları bir yıl süreyle ertelendi.

Rizeli selzedelerin borçları ertelendi

ANKARA - Rize'de 26 Ağustos'ta meydana gelen heyelan ve sel afetleri nedeniyle zarar gören gerçek ve tüzel kişi üreticilerin Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatiflerine (TKK) olan tarımsal kredi borçlarıyla, esnaf ve sanatkarların Halk Bankası'na olan kredi borçları bir yıl süreyle ertelendi.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, heyelan ve sel afeti sebebiyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları veya seraları en az yüzde 30 oranında zarar gören çiftçiler ile işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkarların, bu durumları hasar tespit komisyonlarınca belirlenen gerçek ve tüzel kişi üreticiler, esnaf ve sanatkarın Ziraat Bankası, Halk Bankası ve TKK tarafından kullandırılan (Hazine kaynağına dönüşmüş krediler dahil) ve bugün itibarıyla vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içinde dolacak olan veya vadesinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içinde olan tarımsal kredi borçları vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren 1 yıl süreyle ertelenecek.

Ziraat ve Halk bankaları ve TKK'nin Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında kayıtlı veya kayıtlı olması gereken tarımsal kredi, esnaf, sanatkar borçları ise bu kararın yayımı tarihini takip eden ayın birinci iş günü (1 Ekim 2010) itibarıyla faiz tahakkuk ettirilmeksizin bu tarihten itibaren 1 yıl süreyle ertelenecek.

1 ay içinde müracaat edilecek

Borçları tasfiye olunacak alacaklar hesabında kayıtlı çiftçiler, esnaf ve sanatkar ile borçları 90 günlük bekleme süresinde bulunan çiftçiler, esnaf ve sanatkar, bir ay içinde, kredi borçlarının vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıllık süre içinde dolacak olan çiftçiler ise vade/taksit vadesi/hesap devresinden itibaren bir ay içinde, Ziraat ve Halk bankaları ve TKK'ya yazılı olarak müracaat edecekler. Çiftçiler, çiftçi kayıt sistemi bilgilerini güncelleyerek borçlu bulundukları bankaya müracaatları yapacaklar.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.