8 °C

SGK, 30.6 milyar lira açık verecek

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelecek sene 133,8 milyar lira harcama yapacağı tahmin ediliyor.

SGK, 30.6 milyar lira açık verecek

ANKARA - Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), gelecek sene 30,6 milyar lira açık vermesi bekleniyor.

2011 Yılı Programı'ndan derlenilen bilgilere göre, SGK, gelecek sene 103,2 milyar lira gelir elde ederken, 133,8 milyar lira harcama yapacak. Bu yılın sonunda 28,2 milyar lira açık vermesi beklenen sistemin, 2011'de de 30,6 milyar lira açık vereceği tahmin ediliyor.

Gelecek yıl, SGK'nın gelirlerinin GSYH'ye oranı yüzde 8,50, giderlerin yüzde 11,02 ve açığın oranının ise yüzde 2,52 olması hedefleniyor.

2010 yılı sonunda 72 milyar liraya ulaşması beklenen prim tahsilatlarının, 2011 de 82,8 milyara çıkması öngörülüyor.

Gelecek sene 133,8 milyar lira harcama yapacağı tahmin edilen SGK'nın, giderlerinin 92,9 milyar lirasını sigorta ödemeleri, 33,3 milyar lirasını sağlık giderleri, 307 milyon lirasını ise yatırım harcamaları oluşturacak.

2009 yılında sırasıyla 13 milyar 161 milyon ve 15 milyar 129 milyon liraya ulaşan ilaç ve tedavi harcamalarının ise bu yıl 13 milyar 500 milyon ve 18 milyar 364 milyon lira olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Bu yıl bütçeden SGK'ye ek ödeme, devlet katkısı, hizmet akdiyle çalışanlar için 5 puan prim indirimi, özürlü primi indirimi, faturalı ödemeler ve ek karşılıklar dahil 56,2 milyar lira transfer yapılacak. 2011 yılında ise SGK'ye faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, hizmet akdiyle çalışanlar için 5 puan prim indirimi ve özürlü primi teşviki de dahil olmak üzere toplam 62,4 milyar lira tutarında ve GSYH'nin yüzde 5,14'ü oranında bütçe transferi yapılması öngörülüyor.

Gelecek yıl 203 bin kişi işe kavuşacak

Asgari ücret, 2011 yılı Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 4'er oranında artırılacak. Devredilen SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından, 2011 yılı Ocak ayında yüzde 4'e tekabül eden artış miktarı 60 liranın altında olan emekli aylıklarının 60 lira, diğer emekli aylıklarının yüzde 4, Temmuz ayında ise tüm emekli aylıklarının yüzde 4 oranında artırılması öngörülüyor.

Bu yılın sonunda iş gücüne katılma oranının yüzde 48,8, işsizlik oranının ise yüzde 12,2 oranında gerçekleşmesi beklenirken, gelecek yıl, öngörülen büyüme ve yatırım artışlarına bağlı olarak istihdamın 203 bin kişi artması bekleniyor. 2011'de işsizlik oranının da yüzde 12'ye gerileyeceği tahmin ediliyor.

İşsizlik Sigorta Fonu'nun giderleri yarı yarıya düşecek

Bu yıl İşsizlik Sigortası Fonu'nun prim gelirlerinin GSYH'nin yüzde 0,32'si, faiz gelirlerinin GSYH'nin yüzde 0,45'i, fona yapılan devlet katkısının ise GSYH'nin yüzde 0,11'i oranında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu çerçevede, toplam gelirlerin GSYH'ye oranı yüzde 0,89 seviyesinde gerçekleşecek. Programa göre, 2011'de ise fonun prim geliri GSYH'nın yüzde 0,34'ü, faiz geliri GSYH'nin yüzde 0,34'ü, fona yapılan devlet katkısı ise GSYH'nin yüzde 0,11'i oranında gerçekleşecek.

2010 yılı toplam giderlerinin 5 milyar 262 milyon liraya ulaşması beklenen fonun, gelecek yıl toplam giderlerinin bu yıla oranla yüzde 50 azalarak, 2 milyar 596 milyon lira olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. 5763 sayılı Kanunla faiz gelirlerinin yüzde 25'inin 2009-2012 döneminde öncelikli olarak Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlarda kullanılmak üzere merkezi yönetim bütçesine aktarılması hükme bağlanmıştı. 5921 sayılı Kanunla 2009-2010 yıllarına münhasır olmak üzere yüzde 25 olan transfer oranı yüzde 75'e yükseltilmişti. Bu kapsamda, 2009 yılında 4 milyar 141 milyon lira, merkezi yönetim bütçesine aktarılırken, bu yıl 3 milyar 700 milyon liranın aktarılması bekleniyor. Gelecek yıl ise merkezi yönetim bütçesine transfer oranın yüzde 25'e düşmesi nedeniyle aktarılacak miktarın 1 milyar 19 milyon lira olması planlanıyor.

Programa göre, bu yıl İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 44 milyon lira kısa çalışma ödeneği harcaması yapılacak. Bu rakamın gelecek yıl 12 milyon lira olması hedefleniyor.

Sonuç olarak, 2010 yılında toplam fon varlığının 46,6 milyar liralık tutarla GSYH'nin yüzde 4,24'üne, 2011'de ise 53,7 milyar lira ile GSYH'nin yüzde 4,42'sine ulaşacağı tahmin ediliyor.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap