12 °C

SPK 7 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

Taksim YO hisselerinde 2007 yılında 'manipülasyon' yapıldığı saptandı.

SPK 7 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

ANKARA - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tamer Gür, Ahmet Hür, Necdet Oral Candoğan, Şevki Küçükşahin, Yasemin Özlü, Adem Gizir ve Talip Yalçın hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

SPK'nın haftalık bülteninde, Taksim Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin hisse senedinde 2 Mayıs 2007-31 Temmuz 2007 döneminde gerçekleşen işlemlerin incelenmesi sonucunda, manipülasyon suçunun unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle Tamer Gür, Ahmet Hür, Necdet Oral Candoğan, Şevki Küçükşahin, Yasemin Özlü, Adem Gizir ve Talip Yalçın hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdığı kaydedildi.

Kurul ayrıca, Doğuş GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ortaklarından Doğuş Holding. A.Ş. tarafından, şirket ortağı olan GE Capital Corporation'a ait, Doğuş GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 25,5'ine tekabül eden 937 bin 425 adet A grubu ve 22 milyon 976 bin 475 adet B grubu hisselerin Doğuş Holding. A.Ş. tarafından satın alınmasına izin verilmesi talebini de olumlu karşıladı.

SPK, Pozitif Menkul Değerler A.Ş'nin yatırım danışmanlığı yetki belgesini kendi talebiyle iptal ederken, Deha Menkul Kıymetler A.Ş'nin menkul kıymetlerin geri alma (repo) veya satma (ters repo) taahhüdü ile alım satımına aracılık yetki belgesini kendi talepleri üzerine 31 Aralık 2010 tarihinden geçerli olmak üzere iptal etti.

SPK, Türk Ekonomi Bankası A.Ş'nin temsilcisi olduğu ve Lüksemburg'da kurulu Parvest (Sıcav) yatırım fonları şemsiyesi altında yer alan Kurul kaydındaki Parvest US High Yield Bond, Parvest Euro Corporate Bond, Parvest Global Bond, Parvest Global Equities ve Parvest Global Resources unvanlı alt fonların katılma paylarının Kurul kaydından çıkartılmasını kararlaştırdı.

Kurul, HSBC Bank A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu'na bağlı "Premier Değişken Alt Fonu" (Birinci Alt Fon) ve "Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu"nun (İkinci Alt Fon) katılma paylarının halka arzına ilişkin talep ile T. Garanti Bankası A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi yüzde 100 Anapara Koruma Amaçlı Ondokuzuncu Alt Fon'un birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talebi de olumlu karşıladı.

İş Bankası'nın halka arz talebi olumlu karşılandı

Kurul, Türkiye İş Bankası A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na bağlı B Tipi yüzde 95 Anapara Koruma Amaçlı Yirmiikinci Alt Fon, B Tipi yüzde 100 Anapara Koruma Amaçlı Yirmiüçüncü Alt Fon, B Tipi yüzde 98 Anapara Koruma Amaçlı Yirmidördüncü Alt Fon ve B Tipi yüzde 98 Anapara Koruma Amaçlı Yirmibeşinci Alt Fon'un birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talebi de olumlu karşıladı.

SPK, "Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Vakıf, Dernek, Birlik ve Sandıklara Yönelik (Üçüncü Sektör) Tahvil ve Bono Fonu"nun unvanının "Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil ve Bono Yatırım Fonu"na dönüştürülmesi nedeniyle yapılacak içtüzük değişikliğine izin verilmesine ve dönüşüme ilişkin duyuru metninin yayımlandığı tarih ile yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi arasında kalan süre zarfında başvuru konusu fonun yeni katılma payı satışlarının durdurulmasına karar verdi.

Türkiye İş Bankası A.Ş'nin kurucusu olduğu ve yatırım dönemi sona eren "Türkiye İş Bankası A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi yüzde 100 Anapara Korumalı Dördüncü ve Beşinci Alt Fon"ların tasfiye edilmesine izin veren Kurul, AKKA Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş'nin Seri:VIII, No:35 sayılı "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde değerleme hizmeti veren şirketler listesinden çıkarılma talebini de olumlu karşıladı.

Denizbank'ın Beşinci Alt Fonunun birinci ihracına onay

"Denizbank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı yüzde 90 Anapara Koruma Amaçlı B Tipi Özel Bankacılık MSCI EM Beşinci Alt Fonu"nun birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talebi de olumlu yanıtlayan Kurul, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş'nin kurucusu olduğu ve yatırım dönemi sona eren "Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi yüzde 100 Anapara Garantili V Yatırım Fonu, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Garantili Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi yüzde 100 Anapara Garantili Frekans Alt Fonu ve B Tipi yüzde 100 Anapara Garantili Faiz Frekansı Alt Fonu"nun tasfiye edilmesine izin verdi.

"Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Garantili Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi yüzde 100 Anapara Garantili Dinamik Emtia Alt Fonu"nun (İkinci Alt Fon) tasfiye edilmesi talebi SPK tarafından olumlu karşılanırken, Akbank T.A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na bağlı, B Tipi yüzde 98 Anapara Koruma Amaçlı Yirmiüçüncü Alt Fonu, yüzde 98 Anapara Koruma Amaçlı Yirmidördüncü Alt Fonu, yüzde 100 Anapara Koruma Amaçlı Yirmibeşinci Alt Fonu ve yüzde 100 Anapara Koruma Amaçlı Yirmialtıncı Alt Fonu birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talebi de olumlu bulundu.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Garantili Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi yüzde 98 Anapara Garantili Eurobank Tekfen A.Ş. İMKB 30 Yükseliş Alt Fonu (Sekizinci Alt Fon) ve B Tipi yüzde 98 Anapara Garantili İMKB 30 Yükseliş Alt Fonu'nun (Dokuzuncu Alt Fon) birinci ihraç katılma paylarının halka arzına izin verilmesine ilişkin talebini de olumlu karşılayan Kurul, Yimpaş Holding A.Ş'nin ana sözleşmesinin bazı maddelerinin tadiline uygun görüş verilmesi ve şirket sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 1 milyon TL'den 11 milyon 499 bin TL'ye artırılmasına ilişkin ön izin talebinin olumlu karşılanmasını kararlaştırdı.

Kurul, Türk Ekonomi Bankası A.Ş'nin (TEB) Kurulun "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği"nin 11. maddesi çerçevesinde Fortis Bank A.Ş'yi (Fortis) aktif ve pasifi ile kül halinde devralması suretiyle birleşme işlemine onay ve esas sözleşmesinin ilgili maddelerine ait tadil tasarılarına uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasını da kararlaştırdı.

SPK ayrınca, Euro B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin 20 milyon TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 8 milyon 940 bin TL'lik çıkarılmış sermayesinin Kurulun 20 Mayıs 2009-24 Mayıs 2009 tarihli ve 2009/18 sayılı Haftalık Bülteni'nde ilan edilen "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar" duyurusu kapsamında 4 milyon 470 bin TL'ye azaltılması ve eş anlı olarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 13 milyon 410 bin TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek toplam 8 milyon 940 bin TL nominal değerli payların Kurul kaydına alınması talebini de olumlu karşıladı.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.