12 °C

TMSF, Toprak Cam'ı satıyor

İhale 11 Ekim'de kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek.

TMSF, Toprak Cam'ı satıyor

ANKARA - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Toprak Cam'ın ticari ve iktisadi bütünlüğünü satmak üzere ihale açtı.

TMSF'nin satışa ilişkin duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Duyuruya göre Fon tarafından Toprak Seniteri ve Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Toprak Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş., Toprak Tüketim Malları Pazarlama ve Sanayi A.Ş., Toprak Dış Ticaret A.Ş ile Toprak Kağıt Sanayi A.Ş. amme borçlularından haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden TMSF'nin kararı ile oluşturulan, Toprak Cam'ın ticari ve iktisadi bütünlüğü, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satılacak.

Muhammen bedeli 11 milyon 200 bin dolar olarak belirlenen satışta katılımcılardan 1 milyon 120 bin dolar tutarında geçici teminat bedeli alınacak.

İhale 11 Ekim 2010 tarihinde saat 11.00'de kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek ve kurulun onayı ile sonuçlandırılacak.

Komisyon şartnamedeki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların kısa listesini oluşturacak.

Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecek.

Kurul en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek.

İhalede teklifler peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecek. Ancak kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 15 Ekim 2010 tarihinde saat 11.00'de TMSF'de yapılacak.

Söz konusu satışa katılmak isteyenler şartnameyi TMSF'den temin edebilecekler.

TMSF'nin 20 Ağustos 2009 tarihli kararı ile oluşturulan Toprak Cam Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, borçlulara ait olup, haczedilen ve faaliyetini sürdürmesi için gerekli olan gayrimenkulü, menkulleri (makine, teçhizat, demirbaş) ve markası ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşmakta.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.