'TÜİK revizyonları uluslararası normlar kapsamında'

Türkiye İstatistik Kurumu, "Kamuoyuna ilan edilmiş bir plan çerçevesinde istatistiklerde yapılan revizyonlar uluslararası normlar kapsamında gerçekleştirilmektedir." açıklaması yaptı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK), önceden kamuoyuna ilan edilen plan çerçevesinde istatistiklerde yapılan revizyonların, uluslararası normlar kapsamında gerçekleştirildiği ve istatistiklere ilişkin metodolojik bilgiye TÜİK'in internet sitesinden ulaşılabileceği bildirildi.

TÜİK'in internet sitesinden, kurum ve üretilen istatistiklerle ilgili, son günlerde kamuoyunda yer alan yanıltıcı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, resmi istatistiklerin, uluslararası alanda belirli standartlara bağlandığı ve Türkiye İstatistik Kanununun, TÜİK'in mesleki ve teknik bağımsızlığını teminat altına aldığı belirtildi. Kurumun istatistik üretiminde uluslararası normlarda mesleki bağımsızlık, şeffaflık, karşılaştırılabilirlik, tarafsızlık ve doğruluk ilkelerine bağlı olarak, uluslararası kurumlar tarafından tavsiye edilen yöntem, tanım ve kavramları kullandığı kaydedildi.

TÜİK'in Avrupa Birliğine (AB) uyum kapsamında yürüttüğü tüm çalışmalarda AB istatistik müktesebatını izlediği ve Avrupa istatistikleri uygulama ilkelerine uygun veriler üretildiği vurgulandı. Üretilen tüm istatistiklerin uluslararası kurumların denetimine açık olduğunun altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"TÜİK, ilki 2011, ikincisi 2015 yılları olmak üzere iki defa 'emsal tarama' olarak adlandırılan izleme ve değerlendirme sürecinden geçmiştir. Emsal tarama faaliyeti, AB İstatistik Ofisi tarafından, ülkelerin istatistik alanında AB standartlarına ve uygulama ilkelerine uyum düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan izleme ve değerlemeleri kapsamaktadır. Bağımsız bir heyet tarafından yapılan tarama çalışması sonuç raporunda, TÜİK'in Avrupa istatistikleri uygulama esaslarıyla yüksek düzeyde uyumlu olduğu ve diğer ulusal istatistik ofisleri ile mukayese edildiğinde iyi bir durumda olduğu, Türkiye'de resmi istatistikler için uygun bir kurumsal çevre bulunduğu ve Türkiye İstatistik Kanununun ilgili maddeleriyle Avrupa istatistikleri uygulama esaslarının 'mesleki bağımsızlık' ilkesi arasında üst düzey bir uyum görüldüğü, belirtilmektedir."

"Yılda 332 bülten yayımlanıyor"

Kurumun ürettiği ve yayımladığı ekonomik istatistiklerin, düzenli olarak Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından denetlendiği aktarıldı. TÜİK istatistiklerinin, Uluslararası Çalışma Örgütü, OECD, Eurostat, IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarca kullanıldığı ve diğer ülke verileriyle birlikte yayımlandığı bildirildi.

İstatistiklerin kalitesinin ve karşılaştırılabilirliğin sağlanmasına yönelik hazırlanan kalite raporlarının uluslararası kuruluşlarla paylaşıldığına da değinilerek, şunlar ifade edildi:

"TÜİK tarafından yıllık olarak 87 konuda 332 haber bülteni önceden kamuoyuna ilan edilmiş plan dahilinde yayınlanmaktadır. Milli gelir ve işgücü istatistikleri dahil yayınlanan bütün istatistikler uluslararası tanım, sınıflama ve standartlarda üretilmektedir. Önceden kamuoyuna ilan edilmiş bir plan çerçevesinde istatistiklerde yapılan revizyonlar da yine uluslararası normlar kapsamında gerçekleştirilmektedir. TÜİK'in ürettiği her türlü istatistiğe ilişkin metodolojik bilgiye TÜİK web sayfasından ulaşılabilmektedir. Eksik ve yanlış bilgiye dayanılarak Kurumumuz ve ürettiği istatistiklerin itibarını sorgulamanın veya sorgulanmasına vesile olmanın kamu yararına hizmet etmeyeceği büyük bir üzüntü ile değerlendirilmektedir."

Bu konularda ilginizi çekebilir