"Türkiye hava ulaşımında aktarma merkezi olacak"

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre Türkiye'nin gelecek yıl uluslararası hava trafiğinde önemli bir aktarma merkezi olması, Turizm gelirinin ise 35,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye'nin 2019'da uluslararası hava trafiğinde önemli bir aktarma merkezi olması, bu kapsamda İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk etabı ve Çukurova Havalimanı'nın hizmete açılmasıyla transit yolcu pazarından daha çok pay sağlaması amaçlanıyor. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan "2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda lojistik ve ulaştırmayla ilgili hedeflere de yer verildi. 

Buna göre, Türkiye'nin lojistik alanındaki doğal avantajından en iyi şekilde faydalanılması ve yük taşımacılığında kombine taşımacılık uygulamalarının geliştirilmesiyle demir yolu ve deniz yolu paylarının artırılması ile uluslararası ticaretin kolaylaştırılması, ülkenin rekabet gücünün artırılması temel amaç olarak belirlendi.

Anılan perspektifte, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip bir üretim ve tedarik ekosistemi oluşturulabilmesi için lojistik olanakların kalite, hız, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliğini odağa alan bir anlayışla geliştirilmesi hedeflendi.

Programa göre, ulaştırma modları arasındaki entegrasyon güçlendirilerek kombine yük taşımacılığı uygulamalarının geliştirilmesi temel alındı.

Bu çerçevede itme ve çekme politikalarının bir arada uygulanmasıyla ekonomik getirisi yüksek lojistik merkezler ve iltisak hatlarının tamamlanması, akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaştırılması, kara yolu arz yönlü politikaların sınırlandırılması, ücretli kara yollarında ve köprülerde dinamik fiyatlandırmayla talebin yönetilmesinin önemine işaret edildi. 

Türkiye hava trafiğinde aktarma merkezi olacak

Programda, 2019'da gerçekleştirilmesi hedeflenen iş ve işlemlere de yer verildi.

Buna göre, yük trafiğine hizmet edecek şekilde doğru yer ve ölçekte liman kapasiteleri geliştirilecek.

Doğu Akdeniz ve Ege'de büyük ölçekli ana konteyner limanı ve tersane inşa edilmesi yönünde çalışmalara başlanacak, bu yapıların geri sahalarındaki şehirleşme baskısı mevzuat düzenlemeleri ile kontrol altına alınacak. Kombine taşımacılığın geliştirilmesi amacıyla Ro-Ro limanları yaygınlaştırılacak.

Uluslararası hava trafiğinde Türkiye'nin önemli bir aktarma merkezi olması, bu kapsamda İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk etabı ile Çukurova Havalimanı'nın hizmete açılmasıyla transit yolcu pazarından daha fazla pay alınması amaçlanacak.

Diğer taraftan slot tahsisinde adil rekabet ortamının tesis edilmesi ve şeffaflığı artıracak bir mekanizmanın hayata geçirilmesi önceliğini koruyacak. 

İkincil mevzuat çalışmaları tamamlanacak

Reel sektörün rekabet imkanının artırılması ve dış ticaretin kolaylaştırılması amacıyla lojistik merkezler ve iltisak hatlarına yönelik olarak ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanacak ve ilgili standartlar, yönetim ve yapım modelleri ile rehber dokümanlar hazırlanacak.

Türkiye'nin komşu ülkelere ve yeni pazarlara erişimini kolaylaştıracak uluslararası taşıma koridorlarında etkinliğinin artırılması ve söz konusu koridorların bütünleştirilebilmesi amacıyla Doğu-Batı ve Kuzey-Güney aksındaki darboğazlar giderilecek.

Bu çerçevede yük ve yolcu taşımacılığında darboğazların giderilmesine yönelik özellikle İstanbul Boğazı geçişinde uygun tren işletmecilik modelinin geliştirilmesi ile İzmir, Samsun, Çukurova, Kayseri-Malatya-Kars kesimlerinde karma trafiğe uygun demir yolu ikinci hat yapımları, elektrifikasyon ve sinyalizasyon projelerine öncelik verilecek.

Ayrıca, yapılacak önceliklendirme dahilinde önemli yük merkezlerine demir yolu iltisak hatlarının yapımına ağırlık verilecek.

Gümrük bilgi sistemleri güçlendirilecek

Ülkenin uluslararası rekabet gücünün artırılması, kaçakçılığın önlenmesi, vatandaşların ve çevrenin güvenliğinin korunması amacıyla, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon artırılacak, gümrük tesislerinin fiziki altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecek. 

Gümrük bilgi sistemleri güçlendirilecek, ticaret erbabının gümrük işlemleri hakkında bilgiye erişimi ve başvuru koşulları kolaylaştırılacak. Çeşitli kurumlarca gümrük işlemlerinden tahsil edilen ücretler azaltılacak ve gümrük kontrol süreçlerinin etkinliği artırılacak.

Posta sektöründe ise rekabetçi bir ortam sağlanarak sürdürülebilir büyümeye ve istihdama katkı sağlayan hızlı, kaliteli, çeşitli ve güvenilir hizmet sunulacak. 

Turizm gelirinin 35,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan programın "Turizm" başlığında dünya turizm sektöründe son gelişmeler ve Türkiye turizminin geldiği noktaya ilişkin bilgilere yer verildi. 

2017'de toparlanma dönemine giren Türkiye turizminde turist sayısının bir önceki yıla göre yüzde 24,1 artarak 37,6 milyona, turizm gelirinin de yüzde 19 artarak 26,3 milyar dolara ulaştığı anımsatılan programda, 2018 yılı sonu itibarıyla Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının 39,2 milyon kişi, turizm gelirinin de 32,3 milyar dolar olarak gerçekleşmesinin öngörüldüğü bildirildi. 

Programda, Türkiye'nin turizmde nitelikli iş gücü, tesis ve hizmet kalitesiyle uluslararası bir marka haline gelmesinin, turizm ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesinin, turizm değer zincirinin her bileşeninde kalitenin artırılmasının ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde ekonomiye daha fazla katkıda bulunan bir sektör haline gelinmesinin temel amaç olduğu ifade edildi.

Sektörde, doğal ve kültürel değerlerde koruma-kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir bir büyümenin gerçekleştirilmesi ve turizm gelirinin artırılmasının hedeflendiği aktarılan programda, "2019 yılında ülkemize gelecek yabancı ziyaretçi sayısının 41,5 milyon kişi, turizm gelirinin 35,2 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir." ifadesine yer verildi. 

Alternatif turizm türlerine destek 

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda turizmle ilgili yeni dönemde sağlık turizmi başta olmak üzere, kongre, kış, kruvaziyer, golf ve kültür turizmine ilişkin altyapı eksikliklerinin tamamlanarak pazarın çeşitlendirilmesinin sağlanacağı ve alternatif turizm türlerinin gelişimi destekleneceği aktarıldı. 

Programa göre, turizm sektöründe dönüşümü sağlayacak, sezon süresini ve kişi başına harcamayı artırmayı amaçlayan Turizm Ana Planı'nın hazırlanması için ön çalışmalar başlatılacak. 

Yeni kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ilan edilecek, muhtemel krizlerin turizm sektöründeki etkisini azaltmak için sektöre özgü risk ve kriz yönetimi geliştirilecek. 

Ayrıca sağlık turizminde örnek teşkil etmek üzere üç termal turizm merkezinde planlama ve altyapı çalışmaları tamamlanacak.

Bu konularda ilginizi çekebilir