Tutuklu vekiller için Anayasa değişikliği şart

Tutuklu milletvekilleri sorununun çözümü konusunda partiler arasında görüş alışverişi gerçekleşeceğini belirten TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Kuzu, kalıcı çözümün Anayasa değişikliğiyle mümkün olabileceğini söyledi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, tutuklu milletvekilleri konusunda kalıcı çözümün Anayasa değişikliğiyle mümkün olabileceğini söyledi. 

Kuzu, yaptığı açıklamada, yeni yılın ilk günlerinde tutuklu milletvekilleri sorununun nasıl çözülebileceği konusunda partiler arasında görüş alış verişi gerçekleşeceğini belirterek, "Benim kanaatim bir maddelik anayasa değişikliğiyle bu soruna köklü çözüm bulunabilir" dedi. 

Anayasa'nın "yasama dokunulmazlığı"nı düzenleyen 83. maddesinde yapılacak değişiklikle "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclis'in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasa'nın 14'üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır" içindeki 14. maddeye yapılan atıfın çıkarılmasının yeterli olacağını söyledi. 

Anayasa'nın "Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması"nı düzenleyen 14. maddesinin; "Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz. Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir" dendiğini hatırlatan Kuzu,  bu maddeye yapılan atıfın kaldırılması halinde sadece suçüstü halinin korunmuş olacağını kaydetti.

Siyasi partiler ittifak halinde olmalı

Anayasa Mahkemesi'nin uzun tutuklulukla ilgili kararının ardından mahkemeler tarafından farklı uygulama olduğunu ifade eden Kuzu, bunun giderilmesi konusunda tüm partilerin ittifak halinde olması durumunda köklü bir çözüm bulunabileceğini anlattı. Anaya değişikliği dışında yasal değişiklik yapılabileceğini belirten Kuzu, bunun eşitlik ilkesi bakımından sorun yaratabileceğine işaret etti. 

Tutuklu milletvekillerinin de Balbay kararının ardından Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunduğunu hatırlatan Kuzu, "34 yıl hüküm giyen milletvekili için salıverilme kararı veriliyor ama daha hüküm almamış, belki aldığında 10 yıl hüküm giyecek olan milletvekili için salıverilme kararı çıkmıyorsa; burada bir adalet duygusu sorunu olduğu belli. AYM'den çıkacak karar belki bu tutuklu milletvekilleri için de aynı olabilir" dedi.

Etiketler