30 °C

Yenilikçiye kredi desteği, batana ikinci şans geliyor

Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı’na göre, yenilikçi girişimcilerin ticarileşme projelerine yönelik destek sağlayabilecek kredi garanti mekanizması oluşturulacak

Yenilikçiye kredi desteği, batana ikinci şans geliyor

ÖZÜM ÖRS / ANKARA

Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı’na göre, yenilikçi girişimcilerin ticarileşme projelerine yönelik destek sağlayabilecek kredi garanti mekanizması oluşturulacak. Bu kapsamda, mevcut kredi garanti mekanizması içinde yenilikçi girişimcilere proje bazlı kredi desteği sağlayabilecek bir fon oluşturulacak. Ayrıca iflas eden dürüst girişimcilere ikinci bir şans tanınması için gerekli düzenlemeler yapılacak. 

2015-2018 yıllarını kapsayan ‘Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı’ Resmi Gazete’de yayımlandı. 2012 yılından bu yana hazırlık çalışmaları süren ‘Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı’nın genel amacı, 'Türkiye’deki girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, güçlü bir ekosistem oluşturmak ve girişimciliği geliştirmek' olarak belirlendi. Plannda; Girişimci dostu düzenleyici çerçevenin geliştirilmesi, Yenilikçi girişimciliğin desteklenmesi, Kadın Girişimciliği, Genç girişimciliği, Eko girişimcilik, Sosyal girişimcilik ve Küresel girişimcilik gibi öncelikli tematik alanlarda ve genel alanlarda sürdürülebilir bir destek sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması, Girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, Örgün ve yaygın eğitim düzeyinde girişimcilik eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve girişimcilere yönelik danışmanlık sisteminin geliştirilmesi ile Girişimcilerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması olmak üzere 6 stratejik hedef ile 64 eylem belirlendi. 

Gençlere özel kuluçka merkezleri kurulucak 

Planda, hedefl ere ulaşmak için atılacak önemli adımlardan bazıları şöyle sıralandı: 
• KOSGEB gibi destek veren kurumların, girişimcilik desteklerinde ön ödeme yapabilmesi sağlanacak, böylece girişimcilerin nakit-kaynak sıkıntılarının azaltılması amaçlanacak. 
• Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ‘Girişimcilere İkinci Bir Şans’ raporu çerçevesinde ifl as eden dürüst girişimcilere ikinci bir şans tanınması için gerekli mevzuat değişikliği ve diğer uygulamalar belirlenecek, gerekli düzenlemeler yapılacak. 
• Kuluçka merkezleri için düzenleyici çerçeve oluşturulacak, kuluçka ve hızlandırıcı merkezleri ağı oluşturulacak. Ayrıca, genç girişimcilere özel kuluçka merkezleri kurulması özendirilecek. 
• Kadın girişimciliğinin önündeki engeller incelenecek ve iyileştirme önerileri geliştirilecek. 
• Engelli girişimciliği eğitimleri yaygınlaştırılacak ve destek miktarı artırılacak. 
• Teknogirişimcilerin uluslararası deneyim kazanmalarına yönelik destekler sağlanacak. 
• Akademisyenlerin girişimciliği özendirilecek. 
• Teknoparklarda işini kuracak akademisyenlere yönelik destek modeli geliştirilecek, internet girişimcilerinin desteklenmesine yönelik KOSGEB mevzuatı oluşturulacak. 
• Teknoloji geliştirme bölgelerinde (TGB) hızlandırıcılar için, OSB’lerde ise hem hızlandırıcı hem de kuluçka merkezleri için yer tahsisi yapılacak. 
• Eko-girişimcilik özendirilecek ve desteklenecek, ayrıca ‘yeşil etiket’ uygulaması hayata geçirilecek. 
• İller ve bölgeler düzeyinde girişimcilik endeksi belirlenecek, ‘Küresel Girişimcilik Endeksi’ne sürekli katılım sağlanacak. 
• Girişimcilerin yabancı yatırımcılarla temasları arttırılacak. 

Alternatif finansman araçları geliştirilecek 
• Girişimcilik konusunda kamu spotları hazırlanacak 
• Gençlere ve öğrencilere yönelik yaz kampları ve gençlik merkezlerinde girişimcilikle ilgili eğitimler verilecek. Girişimcilik konusu, ilk/orta öğretim programına ve üniversite müfredatına yerleştirilecek. 
• Yeni alternatif finansman araçları geliştirilecek. 
• Finansman eksiğinin en çok hissedildiği girişimciliğin erken aşamasına yönelik en az bir üst fon kurulması desteklenecek. Yeni alternatif finansal araçların geliştirilmesine ilişkin araştırmalar yapılacak. 
• Yenilikçi girişimcilerin ticarileşme projelerine yönelik destek sağlayabilecek kredi garanti mekanizması oluşturulacak. Bu kapsamda, mevcut kredi garanti mekanizması içinde yenilikçi girişimcilere proje bazlı kredi garanti desteği sağlayabilecek bir fon oluşturulacak. 
• Girişim sermayesi fonlarına ve bireysel katılım sermayesine çıkış kolaylığı sağlanması için mevzuat geliştirilecek. 
• KOBİ’lerin yararlandığı avantajlardan girişimcilerin de faydalanmaları için bankacılık sisteminde ‘Girişimci Bankacılığı’ kavramı geliştirilecek.

Her 3 kişiden 1'i potansiyel girişimci

Küresel Girişimcilik Endeksi’nin (GEM) 2013 sonuçlarına göre, Türkiye’de eğitimli kişilerin girişimcilik faaliyetlerine katılma oranı artıyor. Üniversite mezunu girişimci oranı 2006’da yüzde 45.30 iken, 2013’te yüzde 44 oldu. Ayrıca Türkiye’de potansiyel girişimcilerin oranı yaklaşık yüzde 32 olarak gösterildi. Buna göre her 100 kişiden 32’si önümüzdeki 3 yıl içerisinde girişimcilik faaliyetinde bulunma niyetini taşıyor. Bu oran gelişmekte olan ülkelerde yüzde 29.9, gelişmiş ülkelerde ise yüzde 14.27 olarak ortaya çıkıyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap