Ortak talep; ekonomik ve sosyal reform

Seçimlerde tek başına iktidarın çıkması iş dünyası reform yönündeki beklentilerini artırdı. 1 Kasım seçimlerine yönelik açıklama yapan iş dünyası örgütleri ekonomik ve sosyal reformların bir an önce gerçekleştirmesi çağrısında bulundular.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Seçimlerde tek başına iktidar formülünün ortaya çıkması, kurulacak AK Parti hükümetinden beklentileri yükseltti. İş dünyası ve çalışma hayatının önde gelen örgütleri, hükümetin gerginlikleri bir tarafa bırakıp, süratle ekonomiye odaklanarak, kaybedilen zamanın telafi edilmesini bekliyor. Türkiye’nin yeni bir büyüme hikayesine ihtiyacı olduğu dile getirilen açıklamalarda. ekonomik ve sosyal reformların hız kazanmsı, barış ortamının yeniden tesis edilmesi, yatırımların güven içinde tekrar başlaması, başta Anayasa ve hukuk sistemi olmak üzere, adli ve idari yargı reformları, işgücü piyasaları reformu, kamu harcama verimliliği ve reformu ile yatırım ve üretim ortamını iyileştirecek yapısal reformların süratle gerçekleştirilmesi talep edildi. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu:
Ekonomiye ve reformlara odaklanma zamanı

1 Kasım seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirilen genel seçimlerde milletimiz, büyük bir olgunlukla iradesini sandıkta göstermiştir. Böylece Türkiye güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha ortaya koymuştur. Halkın oyunun yüzde 97 oranında Meclis’te temsil edilecek olması, demokrasimizin geldiği nokta bakımından ayrıca sevindirici. Seçimlerde büyük bir başarı göstererek milletimizin teveccühünü kazanan AK Parti’yi tebrik ediyorum. Ülkemizde son 2 yılda 4 farklı seçim süreci yaşadık. Artık yoğun seçim gündemini geride bıraktık. Yeniden ve güçlü bir tek parti iktidarının sandıktan çıkmış olması, istikrar, huzur ve güvenin daha da güçlenmesi açısından büyük bir fırsattır. Türkiye şimdi bu fırsatı kullanmalı, ekonomiye ve reformlara odaklanmalıdır. Hepimizin aynı gemide olduğunu unutmadan, uzlaşı içinde birlikte çalışarak, istişare ederek ve ortak akıl ile tüm meselelerimizin üstesinden gelebiliriz. Şimdi ülkemiz için hep birlikte çalışma zamanı. 

TÜSİAD: 
Öncelik siyasi reform ile kalkınma ve rekabet gücünü artıracak düzenlemelerde

TÜSİAD Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, seçimlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve katılım oranındaki yüksekliğin memnuniyet verici olduğu belirtilerek, şu görüşlere yer verildi: “Oy oranını önemli ölçüde artırarak iktidarını sürdüren Adalet ve Kalkınma Partisi’ni ve TBMM’de temsil edilecek CHP, HDP ve MHP’yi kutlar, yeni parlamentonun Türkiye’deki özgürlük alanlarını genişletme, demokratik standartları yükseltme, hukuk devletini güçlendirme ve refah seviyesini artırma yolunda uyum içinde çalışmasını arzu ederiz. İş dünyasının kurulacak hükümetten ve TBMM’den beklentisi; ilerletilmesi ve geliştirilmesi gereken siyasi reform ve kamu yönetimi, kalkınma ve rekabet gücü alanlarında bir dizi düzenlemenin süratle hayata geçirilebilmesi, AB üyelik sürecinin güçlendirilmesi ve bir süredir yıpratıcı düzeyde keskinleşmiş olan toplumsal kutuplaşmanın sona erdirilmesi yönünde ortak akıl ve uzlaşı anlayışı içinde hareket edilmesidir.” 

TİSK: 
Çalışma hayatı vaatleri gelir ve istihdam kaybı yaratır

Yeni hükümetten beklentimiz, toplumun endişelerini giderecek çözümler yaratılmasıdır. Kurulacak hükümet göz ardı edilen ekonomiye ve çalışma hayatına öncelik vermelidir. Ekonomide büyüme yavaşlamış, işsizlik artmış, sanayi politikaları gerekli gelişmeyi sağlamamıştır. Yatırımlar askıdadır. TL’nin zayıfl amasına rağmen ihracatın azalış trendinin devam etmesi ve yatırımların geleceği inşa edecek hacimde olmaması ciddi sorunlardır. Daimi seçim ortamının ikinci etkisi; seçim rekabetinin siyasi partileri ekonomiye ve çalışma hayatına önemli ilave yük getirecek vaatlerde bulunmaya yöneltmesi olmuştur. Söz konusu vaatler uygulandığı takdirde tüm halka gelir ve istihdam kaybı şeklinde yansıyacaktır. Seçimler tamamlandığına ve sonuçlar belirlendiğine göre, yeni hükümetten beklentimiz, toplumun endişelerini giderecek çözümler yaratılmasıdır. Artık işimize odaklanalım. Kurulacak hükümet göz ardı edilen ekonomiye ve çalışma hayatına öncelik vermeli. Güçlü ve yurtdışında itibarı olan bir ekonomi yönetimi oluşturulmalı, hızla kısa vadeli tedbirler ve son yıllarda ihmal edilen yapısal reformlar devreye girmelidir. 

TESK Başkanı Bendevi Palandöken:
Esnaf tek başına iktidarın avantajını görmek istiyor

AK Parti büyük bir başarı göstererek tek başına dördüncü defa hükümet kurma çoğunlunu elde etmiştir. Şimdi esnaf ve sanatkarımız hukukun üstünlüğü ve istikrar içinde reformların yapılıp, ekonomik sorunlarına çözüm bulunmasını beklemektedir. Artık daha çok çalışarak ekonomide yeni bir hamle yapma zamanıdır. Esnaf sanatkarlarımız şimdi tek başına iktidarın avantajlarını görmek istemektedir. Çünkü ülkemizin huzur ve güven içinde siyasette, ekonomide ve hukuk alanında yeni adımlar atmaya ihtiyacı var. Ülkemiz geçmiş söylemlerin üzerine sünger çekerek, barış ve huzuru ön planda tutarak, ekonomik istikrarını devam ettirmelidir.

İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu:
AB perspektifi doğrultusunda ilerleme bekliyoruz

Halkımız, istikrarın sağlanması, güven ortamının tesis edilmesi ve ekonominin tekrar rayına oturması için AK Parti'ye yetki verdi. Beklentimiz, kurulacak yeni hükümetin hızla Türkiye’nin acil meseleleri olan terörün önlenmesi, demokratikleşmenin devam etmesi, özgürlük ve güvenlik ortamının tesisi ve siyasi ve ekonomik reformların yapılması yönünde harekete geçmesidir. Hükümetin Türkiye’nin AB perspektifi doğrultusunda ilerlemeyi hedefl emesi ve siyasi ve ekonomik alanda reformlara hız vermesini temenni ediyoruz. 

TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadoğlu:
Kayıp 2015 yılını 2016'da telafi etmeliyiz

1 Kasım sonuçları; ekonomik ve sosyal reformların hız kazanması, sorunların bir an önce çözümü, barış ortamının yeniden tesis edilmesi, yatırımların güven içinde tekrar başlaması, demokratikleşme sürecinin devam etmesi için, halkın verdiği yeni bir fırsattır. Yeni kurulacak hükümetin, dünü dünde bırakıp, yeni bir heyecan, yeni bir sinerji ile ekonomi, barış süreci, AB ve dış politika gibi dört önemli konuda hızlı hareket etmesini ve gereken reformları hayata geçirmesini diliyoruz. Hükümet ile iş dünyası el ele verip kaybettiğimiz 2015 yılını yeni bir heyecan ve yeni bir sinerji ile 2016’da telafi etmelidir. 

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün:
Öncelik sosyal ve ekonomik reformlarda olmalı

Yapılan seçimde milletimiz, AK Parti’ye tek başına hükümet kurma ve bugünlerde çok ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberliği yeniden sağlama görevini vermiştir. Öncelik, daha fazla vakit kaybetmeden sosyal ve ekonomik reformların devreye alınması ve güven ortamının tesis edilmesidir. Toplumun tüm kesimleriyle el ele, Türkiye’nin huzuru ve kalkınması için sinerji yaratılmalıdır. Biz Türkiye’nin lokomotif sektörü olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. 

YASED Başkanı Ahmet Erdem:
Demokratik ve ekonomik reform adımları bekliyoruz

Milletimizin iradesi doğrultusunda oluşacak yeni hükümetin, hiç vakit kaybetmeden ülkemizin sosyo-ekonomik gelişimini hızlandıracak, refah düzeyini yükseltecek, yasal, demokratik ve ekonomik reformları gerçekleştirebilecek adımlar atmasını temenni ediyoruz. Ülkemizi bir süredir etkisi altına alan terör olaylarının sona erdirilmesi, toplumsal barış ve huzurun tesis edilmesi, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve ülkemizin her kesiminde birleştirici politikaların korunması büyük önem taşımaktadır. Uzun ve meşakkatli çabalarla oluşturulan sürdürülebilir yatırım akışı ve pozitif algının devamı için yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına hız kesmeden devam edilmesi gerekmektedir. Ülkemizin ihracat hacminin yükselmesi, bölgesel bir yatırım merkezi olması ve ekonomik büyümesinde çok önemli bir katkıya sahip olan uluslararası doğrudan yatırımları arttıracak politikalara ağırlık verilmesi, kalkınma için her zamankinden daha da önemli. 

ASO Başkanı Nurettin Özdebir:
İnsanı ve müteşebbisi merkeze koyan anayasa değişikliği şart

Türkiye 2014 ve 2015'i seçimlerle geçirdiği için zaman kaybetti. Acilen insanı ve müteşebbisi merkeze alan anayasa değişikliği şart. Yapılması gereken, hükümetin kurulmasının ardından süratle ekonomiye odaklanarak, kaybettiğimiz zamanı bir an önce telafi etmektir. Artık gerginlik ve kutuplaşmaları bir yana bırakıp, ülkenin geleceğine odaklanmalıyız. Türkiye’nin yeni bir büyüme hikayesine ihtiyacı var. Başta Anayasa ve hukuk sistemi olmak üzere, adli ve idari yargı reformlarını, işgücü piyasaları reformunu, kamu harcama verimliliği ve reformunu, yatırım ve üretim ortamını iyileştirecek yapısal reformları ve özellikle mesleki eğitim reformunun süratle gerçekleştirilmesi için çaba göstermeliyiz. İlk yüz günde bu reformların temelleri atılmalı. Aksi takdirde siyasi kaygılarla bunları yapmak mümkün olmuyor. 

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu:
Her alanda reforma odaklanılmalı

Şimdi Türkiye’de yeni bir sayfa açıldı. Artık 4 yıl boyunca seçim yok, önümüz açık. Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Kurulacak AK Parti hükümeti hızlı şekilde yol haritasını çıkartarak, öncelikle ekonomiye odaklanmalı ve her alanda reform hareketi başlatmalıdır. Daha güçlü bir Türkiye için daha çok çalışmalı, bir an önce seçim atmosferini geride bırakarak işimize gücümüze dört elle sarılmalıyız. 

İTHİB Başkanı İsmail Gülle:
Geçmişi geride bırakıp taze başlangıç yapma zamanı

Halkın oyları yeniden tek parti hükümetinin iktidara gelmesi ve güçlü bir şekilde ülkeyi yönetmesini istedi. Artık elbirliği ile ülkemizi mutlu, müreff eh ve gelişmiş bir ülke haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Geçmişi geçmişte bırakıp, yarın taze bir başlangıç yapmanın zamanıdır. Sayın Başbakan’ın seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından yaptığı konuşmada olduğu gibi; herkesi kucaklayacağına olan inançla, seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 

İÇGİAF Başkanı Emre Altındağ:
Artık gerçek gündeme dönülmeli

Huzur ve güvenin olmadığı yerde ne sosyal, ne ekonomik istikrardan söz etmek mümkün değildir. Milli irade de bu kez istikrarı seçmiştir. Ülkemizin artık seçim gündeminden kurtularak gerçek gündeme dönmesi, ekonomik istikrar ve barış süreci başta olmak üzere acil çözüm bekleyen konularda zaman kaybetmeden harekete geçmesi gerekiyor. Türkiye’nin önümüzdeki yıllar için beyaz bir sayfa açtığına duyduğumuz güçlü inançla seçim sonucunun ülkemize hayırlı olmasını diliyor, iş dünyası olarak bundan sonra da büyük ve güçlü Türkiye için çok çalışmaya, üretmeye, yeni yatırımlara devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. 

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar:
Millet görevini yerine getirdi şimdi sorunlara odaklanılmalıo

Milletimiz görevini yerine getirmiş ve ülke yönetimini belirleyen iradesini, yüksek katılımlı bir seçimle sandığa yansıtmıştır. Şimdi seçim süreci hızla geride bırakılmalı, toplumun bütün kesim ve sektörleri topyekûn olarak ülke sorunlarına ve menfaatlerine odaklanmalıdır. Seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: 
İstihdam ve sosyal politikalar hayata geçirilmeli

Seçimler göstermiştir ki sosyal politika alanında standartların güçlendirilmesine büyük ihtiyaç bulunmaktadır. Yeni hükümetin taşerondan mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarına, asgari ücretten emekli maaşlarına kadar pek çok alanda sorunları çözüp sosyal dengeyi kuracağına inanıyoruz. Başta istihdam olmak üzere sosyal politikalar ve sosyal koruma sistemleri hayata geçirilmelidir. 

İstanbul Tüccarlar Kulubü Başkanı İlker Önel:
Artık Türkiye'nin geleceğine odaklanılmalı

İstikrarın ekonomiye olan katkısını 13 yıldır gözlemledik. Ekonominin nabzını tutan KOBİ’ler olarak güven ve istikrar ortamının devam edecek olmasından dolayı memnunuz. Artık seçim atmosferini geride bırakarak, Türkiye’nin geleceğini düşünmeliyiz. 

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar:
Yeni hükümet tüm kesimleri kucaklasın

Halkımız, yenilenen seçim sonucunda tek parti hükümeti ve istikrardan yana tercihini yaparak iradesini ve çözümsüzlük istemediğini ortaya koymuştur. Bundan sonraki süreçte, yeni hükümetimizin toplumdaki gerginliği ortadan kaldırıp tüm kesimleri kucaklayıp, güvenlik ve ekonomi konularını ön plana alacak şekilde ülkemizi 2023 hedefl erine taşıması en büyük beklentimizdir. Kazanan ve kaybeden partilerin sonucu iyi analiz etmesi gerektiğini düşünüyor, yeni dönemin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANSİAD) Başkanı Ali Eroğlu:
İş dünyasının önü açılmalı

Seçim sürecini bir an önce geride bırakıp, hükümetin göreve başlamasını bekliyoruz. Bu süreçte oylarını kaybeden partilerin çok ciddi değerlendirmeler yapıp, güçlü ve yapıcı bir muhalefet yapısını kurgulama ihtiyacının olduğunu belirtmek istiyoruz. Bugünden itibaren artık seçim tartışmalarını unutarak işimize bakmamız gerekiyor. İhtiyacımız birliktir, dirliktir, bütünlüktür. Sulhtur, huzurdur. Can ve mal güvenliği içinde insanların iş güç sahibi olmalarıdır. Yatırımın, üretimin ve de istihdamın artmasıdır. Ekonominin büyümesi, refahın yükselmesidir. Birinci gündem maddelerinin iç huzur ve terör, demokratikleşme ve hukuk sistemi ve ekonomik kalkınma olması gerekir. İş dünyasının önünün açılması, sosyal hayatta ve demokratik açılımlarda reformların devamı, daha hızlı ve adil işleyen bir hukuk devleti yolunda, birlikte üreteceğimiz sinerjinin tekrar yakalanacağına inanıyoruz. En kısa zamanda barış ve reform süreci öncelikli yeni bir döneme girmeliyiz. Kaybedecek vaktimiz yoktur. 

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü: 
Belirsizliğin kalkması iş dünyasına moralleri yükseltti

1 Kasım’da milletimiz ülkenin önünü açarak, yatırımcıyı, sanayiciyi, aslında ülkedeki pek çok kesimi motive eden bir karar verdi. Şimdi iş dünyası olarak ülkemizin, siyasi atmosferden hızla uzaklaşarak, reel sektörün önünü açan, sanayi üretimini önceleyen ekonomik reformlara kaldığı yerden devam etmesini bekliyoruz. Önümüzde seçimsiz geçecek 4 yıl var. Bu dönem Türkiye için Sayın Başbakanımızın daha önce açıkladığı 25 Öncelikli Dönüşüm Programı ve diğer reformların adım adım hayata geçirildiği yeni fırsatlar dönemi olmalıdır. Başbakanımızın seçimlerin hemen ardından Konya ve Ankara’da yaptığı konuşmalarda kullandığı ‘seher vaktiyle çalışmaya başlayacağız’ ifadesi de bizler için bir motivasyon kaynağıdır, yeni bir umut ışığıdır. En kısa sürede kurulmasını istediğimiz hükümetimizden ve tüm siyasi partilerimizden, ülkede güven ve istikrar ortamının yeniden güçlendirilmesini, milletimizin moralini yükseltecek adımlar atılmasını bekliyoruz. 

KAYSO Başkanı Mustafa Boydak:
Ana gündem ekonomi olmalı

Başbakan Davutoğlu’nun seçimden sonra verdiği olumlu mesajları çok memnuniyetle karşıladık. Bundan sonraki süreçte memleketimizde istikrar olmasını ve bir an önce Türkiye’nin ekonomik gündeme dönmesini istiyoruz. En önemli beklentimiz ana gündemin ekonomi olmasıdır. Tekrardan reform sürecine devam etmemiz gerekiyor. Yarım kalan projeler var, iş dünyasının beklediği bir takım mikro reformların yanı sıra, vergi reformu gibi reformlar var. 

EGİAD Başkanı Seda Kaya:
1 Kasım, demokratikleşme sürecinde dönüm noktası olmalı

Ülkenin çözüm bekleyen işsizlik, gelir dağılımındaki adaletsizlik, adalet, eğitim ve sosyal güvenlik sistemimizdeki aksaklıklar, ekonomi, dış politikadaki kritik gelişmeler ve iç güvenlik ve terör gibi sorunları var. Seçmen AK Parti’ye yeniden bir avans verdi. 2019 seçimlerine kadar hükümetin göstereceği performans siyaset aritmetiğini belirleyecek. Seçmen ayrışmayı, bölünmeyi istemediğini, barış ve huzur istediğini doğusu ve batısı ile net olarak ortaya koydu. 1 Kasım demokratikleşme sürecinin dönüm noktası olmalı. Son seçim, parlamenter demokrasinin ülkemiz için en iyi yönetim şekli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Parlamentosu, medyası, üniversiteleri, siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yasama, yürütme ve yargı erkinin ileri demokrasilerdeki gibi güçler ayrılığı ilkesi çerçevesinde çalıştığı bir demokrasiyi istiyoruz. 

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD) BAşkanı Serkan Sevim:
Öncelikli hedef, tüm kesimlere güven veren bir ortam olmalı

Türkiye’nin büyük hedefleri var. Bu hedeflere bir an önce ulaşabilmek için, hep birlikte çok çalışmamız gerektiğini unutmamalıyız. Ülkemizin barış, demokrasi ve güçlü ekonomi hedefl erinin yanında, halkın tüm kesimlerine düşünce, haklar ve özgürlükler konusunda güven veren bir ortamın ve hukuki altyapının oluşması da öncelikli hedefl erden olmalıdır. Son yıllarda oluşan kutuplaşmanın çözülmesi halinde Türkiye daha mutlu olacak ve hedefl erine çok daha büyük bir hızla koşacaktır. 

KAGİDER Başkanı Sanem Oktar:
Ekonomik istikrarı sürekli kılacak refah ortamı bekliyoruz

Türk halkı mevcut meclis aritmetiğini 7 Haziran öncesinde olduğu gibi tek parti hükümeti olarak belirledi. Temennimiz, Türkiye’yi yönetecek yeni hükümetin bir an önce kurulması ve ülkemizin bütününün iyiliğini düşünen, kapsayıcı, ekonomik istikrarı sürekli kılacak bir refah ortamının yaratılmasıdır. Kadın adayları açısından, 7 Haziran seçim sonuçlarının çok daha ötesine geçmesi yönündeki beklentimizin ne yazık ki karşılanmadığını ifade etmek isteriz. Kadın vekil oranın düşük olmasına karşın, yeni kurulacak hükümette daha çok kadın bakan olmasını bekliyor ve bunun gerekliliğine inanıyoruz. Yeni hükümetin bireysel hak ve özgürlükler ve fırsat eşitliği konularında gerçekleşecek zihinsel dönüşümü sağlaması ve ekonomi programlarında istihdam, kadın istihdamı, fırsat eşitliği gibi konulara önem vermesidir. Ülkemizde yeniden ekonomik kalkınma, istikrar, barış ve huzur ortamının inşa edilmesini bekliyoruz. KAGİDER, bu süreçte diyaloğa katkı sağlamak için destek vermeye hazırdır.

Bu konularda ilginizi çekebilir