Fed

Merkez Bankaları Sistemi (Federal Reserve ya da FED olarak da bilinir),  1913'te kurulan ABD'nin merkez bankasıdır. Zamanla Federal Rezerv Sistemi'nin rolleri ve sorumlulukları genişletilmiş ve yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Merkezi Washington'da olan bankanın başkanı Jerome Powell'dir. Banka, talimatı üzerine Bureau of Engraving and Printing tarafından basılan Amerikan dolarının dağıtımı yetkisini elinde bulundurur.

 

Görevleri;

ABD ekonomisinin ve daha genel olarak kamu yararının etkin işleyişini teşvik etmek için beş genel işlevi yerine getirir. Federal rezerv

ABD ekonomisinde maksimum istihdamı, istikrarlı fiyatları ve ılımlı uzun vadeli faiz oranlarını teşvik etmek için ülkenin para politikasını yürütür;

Finansal sistemin istikrarını teşvik eder ve ABD ve yurtdışında aktif izleme ve katılım yoluyla sistemik riskleri en aza indirmeye ve sınırlamaya çalışır;

Bireysel finansal kurumların güvenliğini ve sağlamlığını teşvik eder ve bir bütün olarak finansal sistem üzerindeki etkilerini izler;

Bankacılık endüstrisine ve ABD hükümetine ABD doları ile işlemleri ve ödemeleri kolaylaştıran hizmetler yoluyla ödeme ve uzlaştırma sistemi güvenliğini ve verimliliğini teşvik eder;

Tüketici odaklı denetim ve inceleme, ortaya çıkan tüketici sorunları ve eğilimlerinin araştırılması ve analizi, topluluk ekonomik kalkınma faaliyetleri ve tüketici kanunları ve düzenlemelerinin idaresi yoluyla tüketicinin korunmasını ve topluluk gelişimini destekler.

 

 

 

FED’in Yönetim Kurulu 2021 itibarıyla şu isimlerden oluşuyor: Jerome H. Powell, Richard H. Clarida, Randal K. Quarles, Michelle W. Bowman, Lael Braniard. FED Başkanı Jerome Powell, 5 Şubat 2018’de 4 yıllık bir dönem için göreve gelmişti.  FED üyeleri zaman zaman görüş ayrılıkları nedeniyle “güvercinler” ve “şahinler” olarak iki genel gruba ayrılabiliyor.

 

 

Finans dünyası için büyük önem taşıyan ABD para politikasından sorumlu olan ABD bankası 23 Aralık 1913 yılında kuruldu. ABD merkez bankası Federal Rezerv Sistemi adıyla kuruldu. 1913 yılında çıkan ABD federal yasalarıyla kuruldu. Fed bankaların organizasyonu olarak bilinir. Merkezi Washington’da bulunan bu kurum bir merkez bankası görevi üstlenir. 1929 krizinden sonra büyük buhran yaşayan ABD yetkilileri FED sistemine geniş yetkiler verdi. Merkez bankaları bağımsız hareket etme yetkisi kazandı. Merkez bankasına hükümet müdahale edemez hale geldi. FED’in bu kadar önemli olmasının nedeni ABD para politikalarını yönetmesidir. ABD doları dünyadaki bütün ülkelerin piyasalarında yer alması FED’i değerli kılan bir diğer unsurdur.

Fed Haberleri