İş Bankası

Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye'de bireysel ve ticari bankacılık hizmeti sunmaktadır.  Türkiye'de bulunan en büyük özel bankadır. 1924'te Mustafa Kemal Atatürk'ün yönergeleriyle kurulan İş Bankası, cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası olma özelliğine sahiptir.

2019'da 468,1 milyar Türk lirası aktif büyüklüğe ulaşan banka, The Banker dergisinin açıkladığı sıralamaya göre ana sermaye bazında dünyanın en büyük 122. bankasıdır. Eylül 2019 itibarıyla 22'si yurt dışında olmak üzere 1.281 şube, 6.568 bankamatik ve 24 bini aşkın personeli bulunan İş Bankası'nın ayrıca Almanya'da İşbank AG, Gürcistan'da İşbank Georgia A.Ş. ve Rusya'da İşbank A.Ş. adıyla üç iştiraki vardır.

 

2019 Eylül tarihinden itibaren İş Bankası'nın ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı: %39,89
Halka açık pay: %32,02
Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi): %28,09


Atatürk'ün vasiyeti çerçevesinde mülkiyeti Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olan hisselere ilişkin temettü geliri, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumuna bırakılmıştır.

Bugüne kadar Atatürk hisseleri iki kez CHP'den alınıp hazineye devredildi, ancak daha sonra tekrar CHP'ye geçti. 14 Aralık 1953'te Demokrat Parti döneminde çıkarılan 6195 sayılı yasa ile CHP'nin mallarına el kondu ve bankadaki hisseleri hazineye verildi. CHP'nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, 11 Ekim 1963 tarihli ve 963/124 sayılı kararıyla söz konusu kanunu iptal etti.

12 Eylül Darbesi'nden sonra 16 Ekim 1981'de kabul edilen 2533 sayılı yasayla CHP dahil tüm siyasi partiler kapatıldı. Bu nedenle banka hisseleri bir kez daha hazineye devredildi. 1992'de kapatılan siyasi partilerin yeniden kurulmasının önü açılınca CHP de yeniden açıldı. 1992-1997 yılları arasında banka hisseleri CHP ve hazine tarafından birlikte temsil edildi, bu tarihten sonra Yargıtay kararıyla yeniden tamamen CHP'ye geçti.

İş Bankası, sunulan hizmetlerin kalitesi ve çeşitliliğini müşterilerinin istekleri ve beklentileri doğrultusunda arttırmak için gerek AR-GE faaliyetleri gerekse yeni teknolojilerin kullanılması ile ilgili çalışmaları yürütmektedir.

1 Nisan 2011'den itibaren İş Bankası 16. Genel Müdürü Adnan Bali'dir

 

İş Bankası Haberleri