Moody's

Bu kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody’s dünyanın en eski kredi derecelendirme kuruluşlarındandır. Bu kurum binlerce çalışanı ile birçok ülkede faaliyet göstermektedir. Bu şirket 14.000 ihracatçı , 30.000 kamu ihracatçısı ve 150,000 yapılandırılmış borçları izlemektedir. (Veriler ortalama olarak verilmiştir.) Moody’s şirket 2011 rakamlarında 3 milyar dolar gelir elde etmiştir. Bu da dünya piyasası üzerinde ne kadar büyük rol oynadığının ve önemli olduğunun göstergesidir.

 

Moody’s sadece ülkelerin değil normal şirketlerin ve bankalarında şeffaflığını ölçüyor , buna göre notlar veriyor ve kurumların ileriki zamanda borç yapmalarında karşılarına çıkacak risklerde bu notlar etkili oluyor.

 

Tabiki bankalar tek bir kredi derecelendirme kuruluşuna bağlı kalmıyor. Yani bunun etkisi sınırlı oluyor. Şöyle özetlemek gerekirse eğer diğer kredi denetleme kuruluşları da aynı olumsuz notu veriyorsa bu tüm ekonominin olumsuz etkileneceği anlamına geliyor.

 

20. yüzyılın sonlarında Türkiye’ye çok fazla yabancı sermaye girişinden dolayı kredi notu süreci 1991 yılında başlayıp , açıklanması 1992 yılında olmuştur.

 

Haziran 2018’de Moody’s in 17 bankanın kredi notunu düşürmesiyle Türk Lirası değer kaybederek borsayı düşürdü. Ülkemizin kredi derecelendirmesini yapan Moody’s kredi notunun düşürülmesine sebep olan başlıca nedenler:

 

Kredi Notunun Düşürülmesi

İşsizlik rakamlarının artması

Makroekonomik belirsizlik

Merkez bankasına yapılan müdahaleler

Para politikalarında yanlış yol izlenmesi

OHAL ile birlikte kurumların ekonomiden olumsuz etkilenmeleri

Siyasi belirsizlik

Merkez Bankası’nın bağımsız olmaması

Cari açık

Dışa bağımlılık

Türk Lirasının değer kaybetmesi

 

Moody’s tarafından yapılan açıklamada ülkemizin uzun dönem kredi notunun “Ba2″den “Ba3″e düşürüldüğü, görünümünün de “negatife” çevrildiği belirtildi. Bunun anlamını da şu şekilde açıklıyabiliriz.

 

Aaa : En yüksek kalite , sağlam . yatırım riski düşük.

Aa1, aa2 , aa3, : En yüksek dereceden az farka sahip.

A1 a2 a3 : Ortanın üstü. Ekonomik nedenlerden etkilenebilir.

Baa , baa2 baa3: Uzun vadede riskli spekülatif özellikler taşımakta.

Caa, caa2 , caa3 : Kısa dönemde riski fazla.

Ba1 ,ba2 ba3 : Belirsizlik taşır.

B1, b2 , b3 : Borçlanma şartlarına uymama ihtimali yüksektir.

Caa, caa2, caa3 : Kısa dönemde risk yüksek.

Ca: Geri ödeme imkansız denecek kadar fazla:

C: En düşük kalite , Riski en fazla olan.

Moody's Haberleri