AGT, dijital dönüşümle başarıyı nasıl yakaladı?

Volkan AKI
Volkan AKI İŞ'TEN SOHBETLER volkan.aki@dunya.com

Bazen dijital dönüşüm ve bununla ilgili uygulamaların verimliliğinden bahsediyoruz. Ama bazen somut olarak tam canlandırmak mümkün olmayabilir. Bunun için iyi örneklerden biri Antalyalı MDF üreticisi AGT…. TÜSİAD Dijital Dönüşüm Hızlandırma Programı’ndaki 12 şirketten biri…

Üretim ve Ar-Ge’de yapay zeka, endüstri 4.0 ve sanal gerçeklik uygulamaları kullanıyor. Böylece üründe katma değer artışı ve verimlilik ile başta ihracat olmak üzere önemli bir başarı yakalanmış. AGT İcra Kurulu Başkanı Onur Güven “1 tek üretim hattıyla, sektörde 6-7 üretim hattıyla gerçekleşen üretim ve ihracatı gerçekleştiriyoruz. Dijital dönüşüm katma değeri artırıyor, katma değerin artışı ihracatı artırıyor. Dijitalleşme ihracatta da başarıyı getiriyor. Büyümenin kaynağı dijital dönüşüm…” diyor. Güven ile bu adımları ve çalışma biçimleriyle ilgili sohbet ettik…

AGT İcra Kurulu Başkanı Onur Güven. 2017’de şirketin hem ciro, hem karlılık olarak oldu. AGT’nin önemli yol aldığın ama bunda 5 adımlık bir süreçle gerçekleştiğini söylüyor. Altıncı adım ise yeni yatırım olacak. Tabii tüm bu adımların çıktığı nokta ise “dijital dönüşüm” TÜSİAD’ın dijital dönüşümde hızlandırma programına dahil ettiği AGT’nin bu yolculuğunu konuştuk… Güven öncelikle: “AGT’nin farklı özelliği ihracat seviyesi sektörünün en yükseği. Bizde oran yüzde 45, hatta son dönemde bu oran yüzde 50 ‘ye yaklaştı. Sektör ortalaması yüzde 10 ile 15 civarındadır. Biz aslında 2018 başında ihracatımızı artırma yönünde kararımızla yüzde 50’ye ulaşmış durumdayız. Bu AGT’nin önemli bir özelliği…

İkinci özelliği katma değerli ürün üretiminin ve satışının yüksek olması… MDF sektöründe bir ham ürün üretilir, bir de pek kaplayarak, parke yaparak katma değerli ürüne çeviriyorsunuz. Bu üretim sektörde yüzde 65-70 civarındadır. AGT’de bu oran yüzde 97… Neredeyse tamamı katma değerli ürün ve ham satışımız yok.

Sektördeki tek Ar-Ge merkezi

Sektördeki tek Ar-Ge merkezinin AGT’de olduğunu söyleyen Onur Güven aslında bunun kaynağının nasıl dijital dönüşüm olduğunu şöyle anlatıyor: “AGT’nin bir Ar-Ge merkezi var. Bizim bir 20 yılımız sektörde geçtiği için ne yapılıyor ne yapılmıyor biliyoruz. Sektörde kurumsal anlamda Ar-Ge departmanı yok. Sadece bizim Ar-Ge departmanımız var ve burada 21 kişi çalışıyor. Bunun teşviklere rağmen önemli bir maliyeti var. Ancak işte sektörde bu açıdan çok farklı ürünler geliştirebiliyoruz. Önemli patentlerimiz var. Aslında bununla bağlantılı önemli bir özellik son 2 yılda dijital dönüşüm konusunda çok ciddi adımlar attık. Bir yol haritası belirledik, endüstri 4.0, yapay zeka, sanal gerçeklik uygulamaları da yapıyoruz. Biz bunları şöyle kullanıyoruz: Bizim bütün makinelerimiz en son teknoloji ve makinelerden bilgilerin toplanması analiz edilmesi ve sonrasında bir yapay zeka ile bunların optimize edilmesi ve verimliliğin artırılması mümkün oluyor. Tüm bu işlemler hiçbir operatör olmadan gerçekleştirilebiliyor. Farklı yöntemler aramadan, yazılım ve programlar verimliliğin artırılması sağlanıyor. Hammadde karışımlarından tasarıma, makine performanslarına kadar tüm bu süreç bu şekilde gerçekleştiriliyor. Sonuçta yapay zeka ile en iyi ürün budur denen bir sistem kurulu… Tabii zinciri şöyle kuruyoruz: Dijital dönüşüm katma değeri artırıyor, katma değerin artışı ihracatı artırıyor. Dijitalleşme ihracatta da başarıyı getiriyor. Büyümenin kaynağı dijital dönüşüm… Bu kolay bir süreç değil hem zaman, hem finans hem uzmanlık gerekiyor. TÜSİAD Dijital Dönüşümü Hızlandırma Programı var. Buna 12 firma katılıyor, Ford’dan Eczacıbaşı’na kadar farklı firmalar var ve bu 12 firmadan biriyiz”.

Yerli ürün kullanılıyor

Bu başarıyı destekleyen başka faktörler de var. Bunları Onur Güven şöyle aktarıyor: “Bir diğer faktör başarıda bizim MDF dediğimiz ürünlerimizin iki ana hammaddesi var. Bunlardan biri odun diğeri tutkal. Tutkalı yaptığımız 3 tane kimyasal petrol türevi olduğu için tamamı ithal. Odun kısmında ise AGT’nin şöyle bir avantajı var. Bulunduğumuz Antalya Bölgesi’nde 100’de yüz yerli kaynakları kullanıyoruz. Orman Genel Müdürlüğü’nün ormanlara yaptığı bakımlar neticesinde ortaya çıkan artıkları kullanıyoruz. Hiçbir şekilde ağaçları da kesmiyoruz. Çıkan artıkları endüstriyel hammadde olarak kullanıyoruz. Diğer firmalar bölgesine göre yüzde 20’ye yakın ithalat yapıyor. Yerli kaynakları kullandığımız için bizim bir maliyet avantajımız da var. Antalya’da olmamız lokasyon olarak, burada liman olanağının olması da ihracat açısından bize büyük avantaj yaratıyor. Biz dünyanın 70 ülkesine ihracat yapıyoruz”.

Tek hatla ciroda üçüncü

Dijital dönüşüm ve verimlilikle nasıl başarılı sonuçlara ulaştıklarını Onur Güven şöyle anlatıyor:

“2017 sonunda 917 milyon TL’lik bir ciroya ulaştık ve ilk 500’de 162’nci sıraya yükseldik. İlk 1000 ihracatçı listesinde de 2017’de 170’inci sıradayız. Geçen sene 98 milyon dolarlık bir ihracatımız oldu. Sektörde ciroda 3’üncü, ihracatta 2. sırasındayız ve birinciye çok yakınız. Ancak AGT’nin sadece bir üretim hattı var. Şimdi ikinciyi kuruyoruz. Diğer 2 firmanın 2.5 milyar TL civarı ciroları var. Ancak birinin 8, birinin ise 10 tane üretim hattı var. Yani AGT 1 hatta 1 milyar TL ciro yapıyor. Diğer firmalar 8-10 hat ile 2.5 milyar TL ciro yapıyor. Yani bu şu anlama geliyor hem büyük verimlilikle hem de büyük katma değerle üretim yapılıyor. AGT’nin pazarlarında önemli bir talep var. Biz yeni bir yatırıma başladık”.

120 milyon euro yatırım

AGT’nin zor bir dönemde 120 milyon dolarlık yatırım yaptığını söyleyen İcra Kurulu Başkanı Onur Güven şu bilgileri veriyor: “AGT’nin pazarlarında talep artışı yüksek. 2018 ocak ayında bu nedenle ikinci tesisin yatırımına başlama kararı aldık. Yaklaşık 120 milyon Euro’luk bir yatırım. Aslında çok kritik bir dönemde başladık ama durdurmayı da hiç düşünmedik. Bizim katma değerli ihracat yapımız hem mevcut konumumuzu korumamızı sağlıyor hem de yeni yatırımı yapabilmemize destek oluyor. Biz zaten bu ikinci yatırımımızın finansmanını yurtdışı ağırlıklı Hermes Kredisi ile sağlamıştık. Dolayısıyla yatırım programımızda değişiklik yok devam ediyoruz. 2018 ciromuz 1.3 milyar TL olarak gerçekleşecek. Yatırım 2019 yılı ağustos ayında tamamlandıktan sonra da ikinci hattımız ile kapasite 2’ye katlanacak ciro 2.5 milyar TL’ye yükselebilecek. Bununla da biz ilk 70 şirket arasına yükseleceğiz”.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar