Davos’tan yeni yönetim paradigmaları

İzel BATU
İzel BATU Farklı Bak Farklı Gör izel.batu@dunya.com

Davos Zirvesi 2024, dünyanın dört bir yanından iş dünyası liderlerini ve CEO'ları bir araya getirdi. Bu yılki zirve, yönetim ve liderlik üzerine odaklanan çarpıcı temalarla doluydu. Öne çıkan başlıklar arasında yeni nesil dayanıklılık yetenekleri, enerji geçişi, küreselleşme, yapay zeka ve kadın sağlığı gibi konular vardı.

Bu temalar, iş dünyası liderlerinin gelecekteki başarıları için kritik öneme sahip. PwC'nin 27. Yıllık Küresel CEO Anketi, CEO'ların ekonomik iyimserliğinin 2023'e kıyasla iki kat arttığını ancak neredeyse yarısının işletmelerinin bir on yıl içinde sürdürülebilir olmadığını düşündüğünü gösteriyor.

Deloitte'nin Davos programı, güven inşası, sürdürülebilirlik ve iklim, yapay zeka, eşitlik, amaç ve yönetişim gibi konular üzerine yoğunlaştı. Özellikle veri odaklı sürdürülebilirlik, sağlıkta sıfır eşitsizlik taahhüdü, birleşme ve satın almalar (M&A) için yeni bir dönem, tedarik zinciri zorunluluğu, finansal suçların azaltılması ve sağlıkta yenilik gibi konular ele alındı.

CEO'lar için Davos'tan Çıkarımlar ve Öneriler:

Jeopolitik bilgi ve analiz: Davos'ta tartışılan konular CEO'ların jeopolitik gelişmeleri sürekli takip etmeleri ve bu bilgileri stratejik karar alma süreçlerine entegre etmeleri gerektiğini gösteriyor. Özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler küresel ticareti ve tedarik zincirlerini etkileyebileceği için bu bölgelerdeki durumları yakından izlemek ve esnek stratejiler geliştirmek önemli.

Yapay zeka ve dijital dönüşüm: Yapay zekanın yükselişi, şirketlerin bu teknolojiyi nasıl entegre edecekleri ve değer yaratma yollarını nasıl bulacakları konusunda önemli soruları gündeme getiriyor. CEO'ların, yapay zekanın iş modellerine ve işgücü dinamiklerine etkilerini anlamaları ve bu teknolojilere yatırım yapmaları gerekiyor.

Enerji geçişi ve sürdürülebilirlik: Enerji geçişinin ve iklim değişikliğinin iş dünyasına etkileri, CEO'ların dikkate alması gereken başka bir alan. Şirketlerin karbon ayak izlerini azaltma ve daha sürdürülebilir iş modelleri geliştirme konusunda proaktif olmaları bekleniyor.

Kadın sağlığı ve eşitlik: Kadın sağlığının ekonomik ve sosyal açıdan büyük bir fırsat olduğu vurgulanıyor. Şirketlerin bu alanda daha fazla yatırım yaparak hem toplumsal hem de ekonomik katkı sağlamaları önemli.

 Küresel Güney'in rolü: Gelişmekte olan ülkelerin yatırım için cazip hale getirilmesi, küresel iş dünyasında yeni fırsatlar sunuyor. CEO'ların bu bölgelere yönelik stratejilerini güçlendirmeleri ve küresel iş birliklerini artırmaları öneriliyor.

 Büyümenin geleceği inisiyatifi

Davos’ta aynı zamanda Büyümenin Geleceği İnisiyatifi- Future of Growth Initiative kuruldu. İnisiyatife duyulan ihtiyacın nedenleriyse şöyle açıklandı: “Dünya derin bir şekilde değişti ve bununla birlikte ekonomik politika oluşturma ihtiyaçları da değişti. Verimlilik ekonomik başarı için hayati önem taşımaya devam ediyor ancak günümüz koşullarında tek başına ekonomi politikası için yetersiz bir rehber. Küresel büyüme gecikiyor. Yenilik sistemleri ekonomilerin yapısını hızla değiştiriyor. İklim krizi her önemli ekonomik kararın üzerinde duruyor.

Eşitsizlik birçok ülkede sosyal dokuyu yıpratıyor. Direncin önemi son yıllarda COVID-19 şoku ve tedarik zincirlerindeki jeopolitik aksaklıklar ile açıkça ortaya kondu. Forum, bu zorlukların üstesinden gelmek için politika yapıcıları büyüme, yenilikçilik, katılım, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık hedeflerini dengeleme konusunda desteklemeyi amaçlayan Büyümenin Geleceği Girişimi'ni başlattı.

2024-25'te Girişim: Toplumsal ve çevresel canlılık ve dirençliliğe dayalı güçlü bir büyüme gündemi vizyonunu paylaşan bakanlar, CEO'lar ve diğer üst düzey liderlerden oluşan bir koalisyon olan Büyümenin Geleceği Konsorsiyumu'nu bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Konsorsiyum, geçmişteki büyümeden geleceğe uygun büyümeye geçiş için iki yıllık bir süre boyunca Büyümenin Geleceği İnisiyatifi için stratejik rehberlik sağlayacak.”

Bu kapsamda yayınlanan "The Future of Growth Report 2024" küresel ekonomik büyümenin kalitesini değerlendiren çok boyutlu bir çerçeve sunuyor. Rapor, 107 ülkenin ekonomik büyümesini dört boyutta karakterize ediyor: Yenilikçilik, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık. İlerleyen haftalarda bu rapora daha detaylı göz atalım ve işlerinize etkilerinin neler olacağını düşünelim.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar