Değişim rüzgârlarında yelken açmak

İzel BATU
İzel BATU Farklı Bak Farklı Gör izel.batu@dunya.com

Pandemi sonrası dönemin getirdiği değişimler, iş dünyasının rotasını yeniden çiziyor. Dünya Ekonomik Forumu ve PwC'nin Future of Jobs (Mesleklerin Geleceği) raporu, bu rotadaki önemli dönüşümleri gözler önüne seriyor. Önümüzdeki beş yıl içinde çalışanların yüzde 44'ünün becerilerinde değişiklik gerekeceği belirtiliyor. Ancak bu dönüşüm sadece teknik becerilerle sınırlı değil, aynı zamanda iş gücünün genel bakış açısını ve beklentilerini de etkiliyor. 2023 Global Workforce Hopes & Fears Survey'ine göre, küresel iş gücü ekonomik zorluklar ve artan yaşam maliyeti nedeniyle baskı altında. Çalışanların dörtte biri gelecek 12 ay içinde iş değiştirmeyi düşünüyor. Ayrıca çalışanların işlerini tatmin edici bulma oranları düşerken iş yerinde kendilerini ifade edebilme oranları da azalıyor. Bu ekonomik zorluklar, çalışanların yeni beceriler kazanma ve yapay zekâ gibi teknolojik gelişmelere uyum sağlama yeteneklerini de etkiliyor. Finansal olarak zorlanan çalışanlar, yeni beceriler kazanma ve yapay zekâ konusundaki fırsatlardan yararlanma konusunda daha az aktif. Yapay zekânın kariyerleri üzerinde olumlu bir etki yaratacağını düşünen çalışanlar, genellikle mali durumu daha iyi olanlardan oluşuyor.

Beceriye sahip olanlar ve olmayanlar

Rapor, iş gücünün iki gruba bölündüğünü ortaya koyuyor: değerli becerilere sahip olanlar ve olmayanlar. Değerli becerilere sahip olmayanlar, genellikle mali olarak daha az güvende ve geleceğin becerilerini kazanma konusunda daha az erişime sahip. İş gücü piyasasında, yetenekli iş gücünü çekme yarışında, bazı şirketler eski moda işe alım ve gelişim yaklaşımları nedeniyle yetenekli bireyleri gözden kaçırıyor. PwC'nin bu bulguları, iş dünyasının liderleri için kritik bir çağrıyı temsil ediyor: İş gücüne yatırım yapmak ve çalışanların geleceğin becerilerini kazanmalarını sağlamak. CEO Anketi'ne göreyse dört CEO'dan biri şirketlerinin önümüzdeki 10 yıl içinde dönüşüm olmadan hayatta kalamayacağını düşünüyor. İş gücü, bu konuda biraz daha iyimser ancak genç nesiller arasında bu oran yüzde 40'a yükseliyor. Çalışanların şirketlerinin uzun vadeli başarısına olan inancı da işte kalma kararlarını etkiliyor. Kısaca iş dünyasının liderleri, şirketlerinin bu yeni döneme uyumunu sağlamak ve çalışanlarına gerekli becerileri kazandırmak için proaktif olmalılar.

Peki, siz ve ekibiniz bu değişim rüzgârlarında nasıl yelken açacaksınız?

Yapay zekânın iş dünyasına entegrasyonu, sürdürülebilirlik dönüşümleri, yeni çalışma modelleri... Hepsi çalışanların ihtiyaç duydukları becerilerin evrimleşmesine neden oluyor. Bu hızlı dönüşüm sizin ve çalışanlarınızın öğrenme ve gelişim platformlarına erişimini artırıyor. Türkiye'deki çalışanların yalnızca yüzde 50'sinin eğitimi işleriyle uyumlu.

- Siz ve çalışanlarınız bu dönüşüme ne kadar hazırsınız?

- Şirket stratejileriniz ve hedefleriniz ile çalışan yetenekleriniz arasındaki bağlantıyı nasıl kurabilirsiniz?

- Liderler olarak çalışanlarınızın yeniden beceri kazanma yollarını nasıl oluşturabilirsiniz?

- Yaşam boyu öğrenmeyi nasıl teşvik edebilirsiniz?

- Sizin ve çalışanlarınızın önümüzdeki beş yıl içinde hangi becerileri geliştirmesi gerekiyor?

PwC raporuna göre Türkiye ve global düzeyde öne çıkan beceriler şöyle sıralanıyor: Eleştirel düşünme, esneklik, iş birliği, liderlik ve analitik/veri yetenekleri.

Bu beceriler üzerine düşünürken kendinize şu soruları sorun:

- Hangi beceriler sizin kariyer yolculuğunuzda öne çıkacak?

- Bu becerileri geliştirmek için hangi adımları atabilirsiniz?

- Şirketiniz bu becerileri çalışanlarında nasıl teşvik edebilir?

Bu soruları cevaplarken, geleceğin iş dünyası için gerekli olan bu becerilere nasıl adapte olabileceğinizi ve bu becerileri iş hayatınıza nasıl entegre edebileceğinizi keşfedin. Geleceğin iş dünyası sürekli değişim ve adaptasyon gerektiriyor. Liderler olarak bu değişimi yönetmek ve çalışanlarımıza geleceğin gerektirdiği becerileri kazandırmak için cesur adımlar atmalıyız. Bu süreç hem kurumlarımızın hem de çalışanlarımızın gelecekte başarılı olmalarının anahtarını oluşturuyor. Şimdi, bu becerilerle donanmış bir geleceğe adım atma zamanı.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar