Elektrikli mobilitenin geleceği

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Koray ÖZTOPÇU

Gelişen e-mobilite, kıtalar ve hatta ülkeler arasında farklılıklar barındırırken, dünyada sürdürülebilirlik bakış açısı tüm paydaşların desteği ile yayılıyor. Mevcut kaynakların bir gün tükenme riskinin bulunması insanlığı yeni kaynak arayışlarına iterken, bu kaynakların sürdürülebilir olması ve ülkelerin açıkladığı karbon nötr haritalarında önem açısından ilk sırada yer alıyor.

Sürdürülebilir mobilite

 E-mobilite, bağlantılı elektrikli araçlar, mobil operatörler, otomotiv, yazılım, enerji şirketleri bu ekosistemin yeniden oluşumunda pay alırken bazılarının önemi ve yüzdesi günümüzün payının çok ötesinde şekilleniyor. Küreselleşmenin etkisiyle bilgi ve teknolojinin sınırlar ötesine yayılması kolaylaşırken, gelişmekte olan pazarlara teknoloji transferi hızla gerçekleşiyor. Son dönemde yenilikler, maliyetler, üretim ve lojistik imkanlar daha öne çıkıyor.

Dönüşüm hızlanıyor-CASE, otomotivin geleceği

 Yeni otomotiv ekosistem adımları 2026’ya kadar dünya çapında 500 milyar dolardan fazla yatırıma yönetirken, bu yatırımlar araçları birer akıllı araç haline getirmeye imkan sağlıyor. "C.A.S.E." diye adlandırdığımız; daha fazla bağlantılı (connected), otonom (autonom), paylaşımlı (shared), elektrikli araçlar (electric) ve mobilite çözümleri tüketicilere farklı hizmetler sunacak.

CASE ve odak noktasında müşteri bağlılığı ile oluşacak yeni ekosistem tamamlayıcıları

 Elektrikli araçlarla birlikte bağlantılı araçlarla işlenen müşteri verisiyle birlikte müşteri bağlılığı odaklı yaklaşım daha da belirginleşerek, ekosistem paydaşları,

-Araç içi uygulamalar ve servis hizmet modelleri

-Araç içi finans modelleri entegrasyonu,

-Araç içi ödeme sistemleri, cüzdan uygulamaları,

- Elektrikli bağlantılı araçlar için sigorta ürünleri üzerine yoğunlaşarak; finans ürünlerinin de uçtan uca tüketici beklentisine göre şekillenmesine imkan sağlayacak.

Tüketici odaklı e-mobilite adımları oluşuyor

 Dijitalleşme, iletişim hızı, tüketici alışkanlıklarındaki farklılaşma ve davranış trendleri, e-mobilite dönüşümünü de hızlandırırken, satın alma modelleri de tekrar şekilleniyor.

-Araç paylaşımı

-Kısa ve uzun süreli kiralama

- Abonelik modelleri (subscription )

-Araçların dijitalden satışı ve kredilendirilmesi Elektrikli araçlarla birlikte pil performans artış hedefleri, şarj istasyonları ve devamında bağlantılı araçlarla işlenen müşteri verisiyle araç içi uygulamalar, servis hizmet modelleri, finans modelleri entegrasyonu, ödeme sistemleri, cüzdan uygulamaları farklı patent çeşitliliğini de getiriyor.

Elektrikli gelecek çok yakın

Dünyada elektrikli araç satışlarının 2025'de 20,6 milyona olacağı ve toplam araç satışlarının yüzde 23'ünü temsil edeceği tahmin ediliyor. 2030’da ise elektrikli araçların toplam otomobil pazarından aldığı payın yüzde 40,4 ve 2040’da da yüzde 75,3 olması bekleniyor. Elektrikli araçlar ilk adımlarını çok hızlı atarken, elektrikli araçlarla başlayan hızlı gelişim dünyada otomotiv sektöründe e-mobilite’de farklı bir adıma, bağlantılı elektrikli araçlara çok hızlı geçecek. Elektrikli bağlantılı araçlarla birlikte oluşacak ekosistem zincirinin finansmanı da önümüzdeki yılların en önemli konuları arasında yer alıyor. Ülkelerinde yerli üretimi teşvik etme, tedarik zincirlerini güçlendirme, ülkenin rekabet gücünü artırma ve istihdam yaratma hedefinin ana nokta olarak belirlendiğini görebiliyoruz.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar