Genç nüfusun dörtte biri yıllardır boşta geziyor

Alaattin AKTAŞ
Alaattin AKTAŞ EKO ANALİZ ala.aktas@gmail.com

Türkiye İstatistik Kurumu genç nüfusu 15-19 yaş arası olanlar, 20-24 yaş arası olanlar ve 25-29 yaş arası olanlar şeklinde üç gruba ayırıyor. İstihdama ilişkin verilerde gençlerin bu yaş gruplarına göre durumu ele alınıyor.

Genç nüfus; “sadece eğitimde olanlar”, “sadece istihdamda olanlar” ve “eğitim ve istihdamda olanlar” şeklinde bir ayrıma tabi tutuluyor.

İşte herhangi bir yaş grubundaki toplam nüfus ile söz konusu üç kategori toplamı arasındaki fark “ne eğitimde ne istihdamda olan” nüfusu oluşturuyor. Bu nüfusun bir diğer adı da “boşluktaki gençler” ya da “boşta gezen gençler”.

İstihdama ilişkin en son veriler bu yılın nisan ayına ait. İstihdamda mevsimsellik çok önemli olduğu için genç nüfusun istihdamına ilişkin verileri geçmiş yılların aynı aylarıyla kıyaslamak gerekiyor. Aksini yaparsak, örneğin nisan verilerini ocak verileriyle kıyaslarsak genç istihdamının çok arttığını görebilir. Bu durum diğer yaş gruplarında geçerli olacaktır kuşkusuz. Bu yüzden gerçek ve sağlıklı eğilimi görmek için bu yılın verilerini önceki dört yılın nisan verileriyle kıyasladık.

         

Yerimizde sayıyoruz

Ortaya çıkan tablonun özeti şu: Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileri bize son beş yılın nisan ayları itibarıyla yaşları 15-29 arasında olan genç nüfusun yaklaşık dörtte birinin boşta gezdiğini gösteriyor.

Oran 2014’ün nisanında yüzde 26.8 düzeyinde oluşmuş, bu yılki oran ise yüzde 25.1 olmuş. Bir azalma var ama sorunun üstesinden geldiğimizi düşündürtecek boyutta değil.

Gençler işsiz geziyor. Bir kısmı eğitimini tamamlamış, bir kısmı yeterince eğitim görmemiş... Ama sonuçta aynı durumdalar, işsizler...

Yıllara göre küçük oynamalar göstermekle birlikte yaşları 15- 29 arasında bulunan milyonlarca genç yıllardır işsiz. Bu gençlerin sayısı 4.5 milyon ile 5 milyon arasında dalgalanıyor. Bu gençler ne eğitimlerine devam ediyorlar, ne de iş olmadığı için çalışabiliyorlar.

Kadınlardaki oran yüzde 38

Nisan ayı itibarıyla 15-29 yaş grubundaki gençlerin toplamda yüzde 25.1 olan boşta gezme oranı erkeklerde yüzde 12.7 düzeyinde. Söz konusu oran kadınlarda ise yüzde 37.9.

Boşta gezme oranı en düşük 15-19 yaş arasında oluşuyor. Bu yaş grubundaki gençlerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı yüzde 14.4 düzeyinde bulunuyor.

Oran, 20-24 yaş grubunda yüzde 29.1’e, 25-29 yaş grubunda ise yüzde 32.5’e çıkıyor.

Kadınlarda 25-29 yaş arasında bulunanlarda eğitimde ve istihdamda olmayanların oranı her zaman olduğu gibi çok yüksek. Bu yaş grubundaki kadın nüfus 3 milyon ve bu nüfusun yaklaşık yüzde 52’sini oluşturan 1.6 milyonu ne eğitim görüyor.

Genç nüfus nasıl azalıyor?

Türkiye’nin nüfusu her yıl artarken, dolayısıyla genç nüfus da artarken nasıl oluyor da 15-29 yaş arası nüfus adeta yerinde sayıyor, hatta bu yıl olduğu gibi geriliyor, anlaşılması zor bir durum doğrusu.

Nisandan nisana olmak üzere 15-29 yaş grubundaki nüfus 2015 yılında yüzde 0.32, 2016 yılında yüzde 0.12, 2017 yılında ise yüzde 0.09 artmış. Bu yaş grubundaki nüfus, bu yıl ise geçen yıla göre artmak bir yana yüzde 0.46 gerilemiş.

TÜİK’in önceki gün açıkladığı işgücü istatistiklerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki toplam nüfusta nisan itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.36 artış oldu. 15 yaş üstü nüfus yüzde 1.36 artarken, 15-29 yaş arası nüfusun yüzde 0.46 gerilemesi nasıl izah edilebilir ki?

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar